A. Graficzne wyszukiwanie herbów w oparciu o zawartość tarczy oraz koron rangowych (baronowska, hrabiowska, książęca) i napoleońskich biretów. Elementy klejnotów i barwne obwódki tarcz są przy wyborze pominięte.
Wyszukiwanie odbywa się w dwóch krokach:
1. Wybór układu tarczy - opcjonalny
Po kliknięciu w guzik, ekran 1 prezentuje układy tarcz w 6 kolumnach, wg liczby pól na tarczy. Każda kolumna zawiera wizerunki typowych układów tarczy oraz tarczę ze znakiem zapytania, która oznacza wybór układu innego, niż wyświetlone powyżej dla danej liczby pól. Wyboru układu tarczy dokonuje się przez naciśnięcie "radio button". Uwaga: można wybrać tylko jeden układ tarczy .
2. Wybór zawartości tarczy - opcjonalny jeśli wybrano układ tarczy, w przeciwnym wypadku obowiązkowy. Ekran 2 prezentuje w pierwszym rzędzie 16 grup. Po naciśnięciu ikony grupy pod spodem wyświetlą się wszystkie elementy należące do danej grupy. Wyboru specyficznego elementu dokonuje się przez kliknięcie w wizerunek elementu. Można wybrać dowolną liczbę elementów z różnych grup. Elementy trudne do określenia można przy wyszukiwaniu pominąć, co powiększy końcowy zestaw herbów (ekran 3), ale nie wprowadzi błędu. Aby zobaczyć listę rodów szlacheckich dla herbu wyświetlonego na stronie 3, należy "kliknąć" w wizerunek herbu.
B. Wyszukiwanie alfabetyczne.
Po kliknięciu w guzik wyświetli się ekran z literami alfabetu łacińskiego. Pod każdą literą wyświetlony jest licznik herbów, których nazwy zaczynają się na tę literę. Po kliknieciu w żądaną literę, wyświetli się ekran z tabelką nazw herbów umożliwiający szybkie dotarcie do szukanego herbu. Kliknięcie w guzik spowoduje wyświetlenie wizerunków wszystkich herbów. Kliknięcie w nazwę herbu spowoduje wyświetlenie jego definicji.
C. Wyszukiwanie Nazwisk.
Po kliknięciu w guzik wyświetli się ekran z literami alfabetu polskiego. Pod każdą literą wyświetlony jest licznik nazwisk zaczynających się na tę literę. Po kliknięciu w żądaną literę, wyświetli się ekran z tabelką nazwisk umożliwiający szybkie dotarcie do szukanego nazwiska.
D. Opis systemu - Ten guzik prowadzi do ekranu z bardziej szczegółowym opisem systemu.
Wyszukiwarka jest uzupełnieniem "Herbarza polskiego" i nie pokazuje wszystkich informacji w nim zawartych, ani pełnych wizerunków herbów.