Archutowski, Arcichowski, Arciechowski, Artychowski.

Bieniaszowski.

Chlewiotka, Chlewiotko, Czaplicki (8) , Czarniawski, Czarnomski (3) , Czarnowski (10) , Czeczerba, Czeczerbo, Czepirski, Czuprynowski (4) , Czuranowski.

Dąbrowski (46) , Dmytrowski, Dobrogojski, Dobrogost (3) , Dobrogowski, Dobrowolski (25) , Domański (3) , Drążdzewski, Drożewski (5) , Dymitrowski (6) .

Gasparski (2) , Gąsiorowski (6) , Gąsiorski, Giżycki (5) , Gojlewicz (2) , Gojławicz, Gorski (21) , Goszczymiński, Gościemiński (2) , Gościmiński (2) , Gościmski (2) , Graba (2) , Grabia (3) , Grabie (2) , Grabkowski (6) , Grablewski, Grabski (5) , Graby (2) , Gradowski (7) , Gurewicz, Gzowski (5) .

Hołuszkiewicz, Hrycenko, Hurewicz.

Igor.

Jałbrzyk (2) , Jałbrzykowski (2) , Jawczycz, Jawoysz (6) .

Katrycz, Kijuć (2) , Kniszewski, Kobecki, Kobeski, Kobiecki (2) , Kociński (3) , Koczyński (4) , Kokotek (3) , Kozikowski (3) , Kroczowski (7) , Kroczyński, Kroger (2) , Krogier (2) , Kukliński (4) .

Lessel (2) , Leśnia, Leśny, Lipski (19) .

Łubkowski (7) , Łuszczewski (5) .

Mazowski (2) , Mazuga, Mietelski (13) , Mikosz (5) , Miskowski, Misowski, Miszkowski, Moglęcki, Mokłak (2) , Mokłok (2) , Molmor, Musielewicz, Mussiulewicz.

Nasuticz (2) , Nasutowicz (2) , Nieparcki (2) , Niepartski (2) .

Olbrachcicki (2) .

Pawłowski (29) , Pazderski, Pieściorecki, Pieściorowski, Pieściorzecki, Psucki.

Radziński (3) , Raszewski (4) , Ratowt (3) , Roszczkowski, Roszkowski (13) , Ryński (4) .

Sczuka, Sczypierski (2) , Skaszewski, Skaszowski, Skuszewski, Sławiec (4) , Słucki (5) , Stasiewski, Strękowski (5) , Szczuka (3) , Szczypierski (2) , Szczypiorski (2) .

Świda (2) , Świerczewski (3) , Świerkowski (2) , Świerzański, Świerzewski (2) , Świeszewski (2) , Świeszowski (2) , Świeżewski (3) .

Tabaczyński, Tabuniewicz.

Wabieński, Wacowski, Wadołowski (3) , Wądołkowski (3) , Wądołowski (3) , Weiss (5) , Węglewski (2) , Węglowski (3) , Wielogórski (3) , Wirszyłł (2) , Wirszyłło (2) , Wisieński, Wisiński, Wiszeński, Wiszyński, Woleński (2) , Woliński (7) , Wypyski (2) , Wyszeński (2) , Wyszyński (5) .

Zaruski, Zawisza (15) , Złoczewski, Złoczkowski, Złoczowski, Zwierzchowski (4) .

Żupanowski, Żupranowski

Found: 156. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.