Aksamitowski (4) , Aksentowicz, Androniewski (2) , Andronowski (2) , Andrzejkiewicz (2) , Andrzejkowicz (5) , Ankowski, Axamitowski (2) , Axentowicz.

Babowski (2) , Bakowski (3) , Banowski (3) , Bańkowski (13) , Batowicz, Batowt (2) , Bawołowski, Bąkowski (6) , Bąkowski-Jaksa, Behme, Belicki (2) , Beliski, Bełhacki, Bełzki, Będa, Bielicki (13) , Bielski (19) , Bieniaszewski (2) , Bieniażewski, Bilański (3) , Birowo (2) , Bitner (2) , Bitowt, Bitowtowicz, Bober, Bobowski (4) , Bobriński, Bobrowicz (3) , Bobryński, Bogatko (4) , Bogusław (3) , Bokowski, Bońkowski (4) , Borkowicz (3) , Borowski (21) , Borzesławski, Borzysławski (4) , Botowd, Botowicz (2) , Botowt, Bóbr (3) , Brajczewski (4) , Brajszewski, Branicki (5) , Brański (5) , Braun (2) , Broniec (2) , Broniecki (2) , Bryliński (2) , Brzezieński (18) , Brzeziński (18) , Brzeźnicki (3) , Brzeżnicki, Bubowski, Burnejko (5) , Burzyński (8) , Butowicz (5) , Butowt (2) , Butowtowicz (2) , Buttowd (2) , Buttowt (2) , Bykowski (10) .

Ceder, Cedro, Cedrowicz, Cedrowski (4) , Chamiec (2) , Chamski (2) , Charzewski (5) , Chicki, Chłądowski, Chłędowski (4) , Chomski (2) , Chotowski (3) , Chrapkowicz, Chroniowski, Chronowski (2) , Chycki, Chyćko, Ciepielewski, Ciepielowski, Cikowski (4) , Cygański (4) , Cykowski, Czader, Czajański, Czajęcki (3) , Czaykowski (4) , Czepielewski (3) , Czepielowski (3) , Czepilewski, Czykowski.

Dembicki (3) , Dębicki (6) , Dobek (3) , Doberski, Dobkiewicz (8) , Dobko, Domaracki (4) , Domaradzki (9) , Dowiat (4) , Dowiatt (4) , Dziwisz (3) .

Gąbski, Gedajmin, Gesztowt, Getka, Getkin, Getko, Gębski, Gędka, Giedczycki, Giedczyński, Giedecki, Giedmin (3) , Giedrzycki, Giedymin (3) , Giedziński (2) , Gienk, Gienko, Gierntowt, Giesztowt (2) , Gładysz (4) , Gładyszewski (3) , Głuchowski (11) , Gołąbek (2) , Gosicki (3) , Goszycki (2) , Grefkowicz, Gregorowicz (3) , Grodzicki (11) , Gross (4) , Gruźdź (3) , Gryczka, Gryffin, Gryfin, Grynkiewicz (3) , Grzywaldzki, Grzywladski, Gubin, Gulbinowicz, Gumieniecki, Gunther, Gustkowski (6) , Gwoździowski.

Haczewski (2) , Hausman, Hausmann, Hnatkowski (2) , Hromyk, Hromyka (3) , Hronowski, Hroznowski, Hrydzicz.

Ilsinger, Iżyron.

Jaksiński (2) , Jakszewicz (2) , Janik (2) , Jarken, Jarmołowicz (3) , Jaworski (11) , Jawoysz (6) , Jawszyc, Jaxa (2) , Jencewicz, Jeńcewicz, Jezierski (16) , Jowszyc.

Kański (4) , Karpowicz (9) , Kasztanecki, Kawecki (4) , Kawęcki (4) , Kawiecki (8) , Kąsieński, Keller (2) , Kępski (10) , Kęsowski (4) , Khański, Kicki (5) , Kiertut, Kijanowski (3) , Kijański (3) , Kijeński (4) , Kilski, Kleszczewski (3) , Kleszczyński (2) , Klewszczyński, Klimontowicz (2) , Kober, Kobr, Kobro, Kocmyrzewski, Kołaczkowski (5) , Kołucki (4) , Kołudzki (4) , Komarnicki (4) , Komornicki (5) , Komorowski (20) , Konarski (16) , Korabka, Kosmynowski, Kosmyszewski, Kossowicz (3) , Kośficz, Kośmierzowski, Kośminowski, Kotkowski (5) , Kowalewski (14) , Kowarski (3) , Krobanowski (2) , Kromołowski, Krukowski (9) , Kruszewski (11) , Kruszowski (3) , Kryczewski (4) , Krynicki (7) , Krzeczewicz, Krzeczowicz, Krzeszowicki, Krzeszowski (2) , Krzyszewski, Kuniecki (2) , Kurkowski (5) , Kwiatkiewicz (2) , Kwiatkowicz (2) , Kwiatkowski (12) , Kwieciński (4) .

Lang (4) , Laskowski (14) , Latosiński, Latoszyński, Laudyn, Lawczynowski, Lechowicz (2) , Leńkowski, Leśniewski (8) , Leśniowolski (3) , Leśniowski (8) , Leśnowolski (3) , Lewczenko, Ligęza (5) , Lipowski (8) , Lobowski, Lubczewski, Luboński (5) , Lutecki (3) , Luzeński (2) .

Łabanowski-Dowiat, Ładoszyński, Łatoszyński, Łobowski, Łobzowski, Łotwiszyński, Łowczewski, Łowczowski, Łowczycki (3) , Łowczynowski, Łupiński (3) .

Macewicz (8) , Makowski (11) , Makulski, Makułowicz (3) , Maleszewski (4) , Maleszowski, Maliszenko, Maliszewski (2) , Maliszowski, Małachowski (6) , Maniukowski, Marcinkowski (7) , Masło (2) , Mąkolski (2) , Micewicz (7) , Micherowski, Michora, Michorowski (2) , Michowski (2) , Mielecki (2) , Mielęcki (2) , Mielędzki (2) , Mikołajewski (8) , Mikołajowski (2) , Mikoszek, Mikoszko, Milecki (3) , Milęcki (6) , Minowski (4) , Mirzewski (5) , Mirzowski, Molenda, Molendziński, Mykoszek, Myrzowski, Myszka (2) .

Nakwaski (3) , Nasiechowski (2) , Nasięchowski, Nast, Nasto, Neczwojewicz (2) , Neczwojowicz (2) , Neledyński, Nieklewicz, Niklewicz, Nosiłowski (2) , Noskowski (5) , Nowoszewicz.

Odorski (3) , Okołowski, Osowiecki, Ossowiecki (2) , Ossowski (15) , Ostrowski (24) , Otffinowski (2) , Otfinowski (2) , Otwinowski (2) .

Pacierkowski, Paluchowski, Panterewicz, Panterowicz, Papieski (3) , Papiewski (3) , Papiński (4) , Papuski, Parys (6) , Pełka (13) , Pietraszko (6) , Piskorzewski (2) , Pobiedziński, Podegrodzki, Podgrodzki (2) , Podogrodzki, Poleski (10) , Polucki, Połucki, Potucki, Poznański (5) , Prochański, Procheński, Pruchański, Prucheński, Pruczeński, Przerembski (3) , Przerębski (3) .

Raczkiewicz (5) , Raczkowicz (2) , Radliński (5) , Rakowski (15) , Rankowicz, Ronikier (2) , Ronow (2) , Rosiejowski (2) , Rosławiec (2) , Rosłowicz, Rosłowiec, Rotarius, Rotariusz, Rotarski, Rozen (3) , Rożen (2) , Rożenkowski (2) , Rożeński, Rożno, Rożnowski (9) , Różycki-Chamski, Rudlicki (2) , Ruszczycki, Ruszkowski (8) .

Sczepanowski, Selimowicz (4) , Sierachowski, Sierakowski (7) , Sirakowski, Skarbek (13) , Skrzyszewski (3) , Skrzyszowski (5) , Sławoszewski (2) , Słocki, Sokołowski (22) , Solecki (8) , Soroko (3) , Stanisławski (11) , Stojowski (2) , Stroniowski, Strzeszkowski (7) , Studzieński (5) , Studziński (11) , Sulisław (2) , Sułocki (7) , Swoszowski (3) , Syrochowski, Szczepanowski (6) , Szczodry, Szczukocki (4) , Szczukowski, Szczynecki, Szlydyen, Szołdrski (3) , Szołomski (2) , Sztukowski, Szulc (6) .

Światopełk (2) , Światopełkowicz (2) , Światopołk (2) , Świeboda, Święszek.

Taonowicz, Tągoborski (2) , Tęgoborski (4) , Toporowski, Treska, Tresko, Treszka, Trojacki, Trojecki (2) , Trzeciak (7) , Trzeciecki, Trzeciewski, Tuchaczewski (2) , Turski (11) .

Ujejski (8) , Ulkowski (2) .

Warchałowski (2) , Wdowiszewski, Weszmunt (2) , Weszmuntowicz, Wierzbicki (14) , Wierzbięta (5) , Wiktorowski (2) , Wilkowski (17) , Winiarski (4) , Wiszek, Wiszko, Wiśniewski (7) , Wiśniowski (4) , Wodnicki (2) , Wolski (40) , Wosztort, Wosztowt, Wyszek, Wyszko.

Zadrożny, Zagórski (9) , Zajezierski, Zakomorny, Zakrzewski (32) , Zakrzowski (5) , Zamiechowski, Zamierowski, Zanietowski, Zaporowski, Zaporski, Zebrzydowski (2) , Zgłobicki (3) , Ziema-Grodzicki, Ziemia, Zienko, Zimnowodzki, Znamierowski (3) , Znamirowski (3) , Zołotar.

Żakowski (7) , Żaporski, Żarliński, Żeromski (10) , Żeromski-Jaxa, Żeroński (2) , Żukowski (15) , Żyzmiński

Found: 480. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.