Adamczewski (4) , Adamczowski (5) , Andrykiewicz (2) , Andryszkiewicz.

Bakielewicz, Bazylewicz (2) , Bąkowski (6) , Benkin (2) , Berbasz, Białuch, Bieniecki (5) , Bieniedzki (2) , Bierbasz, Biernacki (11) , Bobkowski, Bodzewski (2) , Bogusławski (19) , Boguszewski (3) , Boguszowski, Boiński (2) , Bojanowski (2) , Bojemski, Bojeruski, Bolembski, Bolemski, Boleński, Boleski (4) , Bołądź, Bołońdź, Boniński (2) , Bońkowski (4) , Bortowt, Borzkowski (2) , Bronowski (6) , Brzeski (13) , Brzozowski (12) , Bugielski, Buniński, Burnejko (5) .

Chaciszewski, Chajecki, Chajewski (2) , Chajęcki (2) , Chasicki, Chasiecki, Chiżanowski, Chlewski (2) , Chociszewski (5) , Chociszowski (2) , Chojecki (4) , Chrościelski, Chruśliński, Chrzanowski (14) , Chrznowski, Chwalibogowski (2) , Chwalibowski (3) , Chyżanowski, Cimerman, Cymerman (2) , Czacharowski (2) , Czachorowski (3) , Czachowski (5) , Czachórski (2) , Czachurski, Czajkowski (6) , Czarnecki (13) , Czarnołozki, Czarnołuski (4) , Czartkowski (3) , Czartowski, Czeberako, Czebieraka, Czechelski, Czepiel, Czepielewski (3) , Czepielowski (3) , Czepielski, Czepik, Czepulewicz, Czernicki (5) , Czerniecki (2) , Czocharski.

Ćwirko (2) .

Dąbrowski (46) , Dobkint, Dolański, Domasowski, Domaszowski (2) , Dowkint (2) , Dowkont (3) , Drogoszewski (2) , Droszewski (2) , Drozdowski (9) , Dubalski, Dulibiński, Dulibowski, Dymitrowski (6) , Dyski, Dziadkowski (3) , Dziatkowski (3) , Dziekuński (2) .

Ejsmont (2) , Esmont, Eysmont, Eysymont.

Falibowski (3) , Faliński (5) , Figura, Filiński, Fischel, Fiszel.

Gabriałowicz (6) , Gabryałowicz (6) , Gałęski (6) , Gawłowski (8) , Gądkowski (2) , Gąssowski (4) , Gątkowski (3) , Gerłowski, Gierłowski, Gilicki, Gliniecki, Głoskowski (5) , Głuszkowski (3) , Gniazdowsk (5) , Godziątkowski, Gogoliński (5) , Goraj, Gordziałkowski (2) , Goryński (3) , Gorzycki (12) , Goydomowicz, Goydymowicz (3) , Grabanowski, Grędzica, Grodzielski, Grudzielski, Grudziński (7) , Grzędzica, Grzywowski, Gudzikiewicz, Guńkowski.

Haczkowski, Hajdamowicz, Hajdomowicz, Hajewski (4) , Hardziewicz, Hatowski (5) , Hliniecki, Hołowicki (2) , Horaj, Hordziewicz (3) , Hordziewski, Horodziejewski, Hotowicki, Hotowski.

Jadamczewski (2) , Jadamczowski (2) , Jankowski (22) , Jezierski (16) , Jucewicz (7) , Jurewicz (7) .

Kałowski (2) , Karczewski (8) , Karnowicz, Karpiński (2) , Karpowicz (9) , Karpuszko, Karski (6) , Katorowski, Kiend, Kiendziewicz, Kitkiewicz (2) , Kleczkowski (8) , Kłodawski, Knistowt (2) , Kobierzycki (3) , Kociałkowski, Kociełkowski, Kociołkowski, Koczanowski (7) , Kokoski (2) , Kokowski, Kokus, Kolbuszewski, Kolbuszowski, Kołdowski, Kołodowski, Korabiewicz, Korabiewski (3) , Korabiński (2) , Korabiowski, Korobka, Koropowicz, Kosieradzki (2) , Kosk, Kosko (4) , Koszowski (3) , Kościałkowski (3) , Kościełkowski, Kotarowski, Kotnowski (2) , Kotowiecki (2) , Kotwicki (3) , Kowalski (12) , Kozieradzki (5) , Kozłowiecki (3) , Krampiewski, Krasowski (12) , Krąpiewski, Krąplewski, Krempski (7) , Krępski (7) , Kroczewski (3) , Kroczowski (7) , Krokocki, Krokwicki (2) , Krompiewski, Krompniewski, Krowicki (3) , Kruklewnicki, Krynicki (7) , Kryński (7) , Krzeczkowski (10) , Krzętkowski, Krzyaszowski, Kucharski (13) , Kujałowski, Kwiatkowski (12) .

Labęcki, Lachowicz (4) , Lacki (3) , Laskowicz, Laskowski (14) , Lebiedowicz (2) , Leskowicz (2) , Ligęza (5) , Lobeski (2) , Loża, Lubeski, Lubowicki (5) , Luteński (2) , Lutkiewicz (4) , Lutomski (6) , Lutyński (3) .

Łabanow, Łabanowski (3) , Łabenski, Łabęcki (8) , Łabędzki (5) , Łabieski, Łabudziński, Łaski (4) , Łaskowski, Ławrynowicz (10) , Łaza, Łazowicki, Łazowiecki, Łęski (10) , Łobeski, Łobod (4) , Łoboda (4) , Łodż, Łopacki (4) , Łopatecki (2) , Łoza (3) , Łódź, Łyszczyński (2) .

Maciejczak, Majkowski (6) , Malicki (5) , Małaszewicz, Małkowski (3) , Marski (2) , Mąkoliński (2) , Mestwiłł, Michniewicz (6) , Mielaczewski, Miełaczewski (2) , Mierzewski (5) , Miklaszewski (4) , Mikołajewicz (6) , Milczewski, Miłaczewski (3) , Miłaczowski, Miładowski (2) , Miłasiewicz, Miłaszewicz (3) , Mirzewski (5) , Mitaszewicz, Mitkiewicz (8) , Młodziejewski (5) , Młodziejowski (5) , Młodziowski, Molski (3) , Monstwild (2) , Montwił (4) , Montwiłło (4) , Morawski (8) , Morgajewski, Moszczyński (4) , Mrawiński (6) , Mrowiński (6) , Murawski (4) .

Nacesławski, Naciesławski, Nacisławski, Naczesławski, Nadsławski, Nawojski (2) , Nayniewicz, Nazarewicz (2) , Nącesławski, Nieradzki (2) , Niewiemski.

Oleszkiewicz (3) , Oleszkowicz (3) , Orzeszko (3) , Orzeszkowski (4) , Osławski (3) , Ososki, Osowski (5) , Ostrowski (24) .

Pacynka (2) , Pacynko (2) , Pacynowski, Paczynowski, Pajęcki, Parachamowicz, Paradowski, Parchamowicz, Pawłowski (29) , Peckowicz, Penza, Pepłowski (3) , Perucki, Perzyński, Pęczykowski, Piątkowski (9) , Pieczanowski, Piecznowski, Pieczynowski, Pieńczykowski (3) , Pierucki, Pieruski, Pierzyński (3) , Pietraszewski (4) , Pietraszko (6) , Pięczniewski, Pięcznowski, Piontkowski (2) , Piotraszko (3) , Piotruszewski (2) , Pliśniewicz, Podejko, Podyjka, Ponikwicki (2) , Poradowski (3) , Powidzki (2) , Pozilewicz, Poźlewicz, Pruśliński (2) , Przeczeń, Przeniewski (2) .

Radlica, Radlicki (2) , Rajski (8) , Rakielewicz, Rayski (8) , Rogowski (15) , Rolikowski, Rosowski (2) , Rulikowski (2) , Rusiecki (8) , Rusocki (4) , Russocki (3) .

Sabra, Sackowicz, Saleniewicz (2) , Sczurski, Sęczkowski, Skarszewski (3) , Skipor, Skulski (5) , Słabosiewski, Słaboszewski, Słonecki (2) , Snarski (3) , Sobocki (5) , Sokołowski (22) , Solikowski (3) , Sołomko, Sopociński, Soseński, Stanczykowicz, Stojanowski (2) , Szadwid, Szamotulski (2) , Szczurowicki, Szczurowski (2) , Szczurski, Szulski.

Śliwicki (3) , Śliwnicki (2) , Świecicki, Święcicki (9) .

Taniczewski, Taniszewski, Taniszowski, Tarussa, Tarusz, Teszyński, Tokarski (6) , Twarowski (3) .

Uruski (3) .

Walczyński, Wawrowski (5) , Wąglewski, Wdziekowski (2) , Wdziękoński (2) , Węgierski (11) , Wiązkowicz, Widmont (2) , Wietrykowski, Wietrzykowski, Wojchowski (5) , Wojciechowski (10) , Wojsanowski, Wojsławski (6) , Wojszycki (3) , Wolanowski (2) .

Zadzik, Zbikowski (3) , Zdzenicki (3) , Zdzeński (2) , Zdzienicki (2) , Zdzieński (2) , Zdziński, Zimmermann (2) .

Żbikowski (3) , Żebrak, Żeromski (10) , Żoromski (2)

Found: 443. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.