Alechnowicz (5) , Assanowicz (6) .

Bajraszewicz, Bajraszewski (2) , Bałakir, Bernaszewski, Bogusz (9) , Bohdziewicz (6) , Bohusz (7) , Borysowski (4) , Brzumieński (2) , Brzumiński (4) , Bublik, Burczymucha.

Choromowicz, Chorumowicz, Churanowicz, Czyczud.

Dargiewicz (6) , Derewiński (2) , Dobszewicz (6) , Drohomirecki (3) .

Eggert, Egort, Ejdziatowicz, Eydziałowicz, Eydziatowicz.

Galer, Gąckiewicz, Gulkiewicz, Gułak.

Halecki (4) , Halkiewicz, Honckiewicz (3) , Hulkiewicz, Huszcza (4) .

Jakowlewicz, Jakóbowicz, Jankiewicz (11) .

Kaliński (11) , Kamieński (30) , Kaszarowski, Kierszański (2) , Kierszniewski, Kirszański, Knichycki, Kniehiniński (2) , Kniehynicki (2) , Knihinicki (2) , Kosanowski, Kosarski (2) , Kosicki (3) , Kossarzewski (2) , Koszarowski, Koszycki (3) , Kośmiński (3) , Kozarewski, Kozarzewski (5) , Krukowicz (2) , Kuleśnicki.

Lewiński (10) .

Łojko (3) , Łoś (4) , Łoyko (3) , Łuk (2) , Łukasiewicz (2) , Łukaszewicz (12) , Łukaszewski (2) , Łukaszowicz, Łukomski (8) , Łukoszewicz (2) , Łukowicz (9) , Łukowski (14) , Łunkiewicz (5) .

Minczewski (4) , Murawski (4) , Murzenko, Murzicz, Murzycz.

Narkiewicz (6) , Nienadkiewicz (2) .

Olechnowicz (5) , Ołyk, Ołyka.

Paluszkiewicz, Paszczyc, Paszyc, Peliski (2) , Piskarewicz, Piskarzewski (2) , Pluskiewicz (2) , Pluszkiewicz (2) , Pniewski (9) , Podwiński (2) , Przedrzymieski, Przedrzymirski, Przedżymirski, Przewalski.

Radziewicz (2) , Radzinowicz, Reger, Reniger, Rodkiewicz (7) , Rodziewicz (7) .

Safarewicz, Saffarewicz, Samotyja (2) , Samowicz (2) , Serbin (2) , Snitowski (2) , Suchocki (3) , Sudnik (3) , Sulejman, Sulejmanowicz, Sulimanowicz, Szabłowski (2) , Szafarewicz, SZAPKA CHOTALSKI, Szczucki (7) , Szehidewicz, Szułowski.

Śnitowski (3) .

Tatarowicz, Tatarożyński, Tatarzyński, Tołłoczko (3) , Tołoczko (3) , Torczyński (2) , Tur (4) , Turczynowicz (4) , Turczyński (4) .

Waliński.

Zabłocki (9) , Zabołocki, Zarzycki (7)

Found: 135. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.