Abratowicz, Ambroch, Aramowicz (2) , Augustynowicz (5) .

Baftałowski, Baranowski (15) , Bębnowski (2) , Białaczewicz, Białaczewski (2) , Białaczowski (2) , Białeczewicz, Bielawski (9) , Bilicz, Blaszkowski, Bleżowski, Błaszkowicki, Błaszkowicz, Błaszkowiecki, Błażejewicz (3) , Błażejewski (3) , Błażejowicz, Błażejowski (3) , Błażyjewski (2) , Bobrownicki (4) , Bogorajski (2) , Boguszewicz (5) , Bohuryński, Bohuszewicz (5) , Brachowski (4) , Brózdowski, Buczkowski (4) , Burchacki, Burkacki (2) , Bylina (3) .

Cedroński (2) , Cedrowski (4) , Chancłowicz, Chaustowicz, Chlewicki (4) , Chociaszewski, Chociszewski (5) , Chodecki (3) , Cholticz, Chomiński (6) , Chomski (2) , Chreptowicz (2) , Chwałkowski (5) , Ciński, Ciżewski (3) , Ciżowski (3) , Cyński, Czechowski (10) , Czelo (2) , Czykiński, Czykliński.

Dąbieński, Dembiński (6) , Dębieński, Dębiński (6) , Domański (3) , Dowojnowicz (2) , Duracz, Durasiewicz, Durasowicz, Duraszewicz, Duroszewicz, Dziewiatyński, Dziewiątl.

Egrodzyński, Endwiłł.

Falconie, Falk, Falkonis, Falkoński, Ferber (2) , Forst, Forsth, Funger (2) .

Gałka, Gedmin (2) , Getowc, Giedmin (3) , Gietowć (3) , Gietowt (3) , Giwanowski, Gliszczyński (10) , Glwanowski, Głębocki (12) , Głogowski (3) , Godowski (3) , Godulski, Godwojsz (2) , Gorski (21) , Goslęcki, Goslędzki, Gostowicki, Gostwicki, Gostyński (8) , Goświcki, Górski (30) , Grabowski (29) , Gradowski (7) , Graliński, Greczyński, Gudowicz (4) , Gulbiński (2) .

Hanel, Hudowicz (4) .

Iwanowski (7) .

Jacewicz (7) , Jachnowicz (2) , Jachnowski, Jachowski (2) , Jacynicz (2) , Jaczynic, Jaczynicz, Jaczyński (6) , Janczycki, Jarczyński (2) , Jaskółka, Jączyński (3) , Jędwiłł, Jucewicz (7) , Juchnowski (3) , Jura.

Kamieński (30) , Kamiński (26) , Kapusta (2) , Kapustyński (2) , Kapuściński (3) , Karsznicki (6) , Karśnicki (6) , Kiełpsz (5) , Kietliński, Kisarzewski (2) , Kissarzewski (2) , Kniaski, Kniźski, Knyszyński (4) , Konczewski (3) , Konecki (2) , Konicki, Koniecki (7) , Konkowski (2) , Kontski (3) , Kończewski (2) , Koński, Korzeniewicz (2) , Kościelnicki, Kościukiewicz, Kotuliński (2) , Kowalewski (14) , Krajewski (10) , Krawarski, Krobski, Kruszlowski, Krużlowski, Kryszkowski, Krzyczkowski (4) , Krzyskowski, Krzyszkowski (7) , Krzyszyłowski, Krzyszytowski, Krzyżkowski, Kuliński (3) , Kurasiński, Kurzański, Kuszel (4) , Kuszelewski (7) , Kwinta (3) , Kwinto (3) .

Lasota (4) , Lassota (4) , Ledrowski, Lewiecki (5) , Lisowski (18) , Litawor.

Łaniewski (4) , Łankowski, Łucki (3) , Łukaszewicz (12) , Łukaszewski (2) .

Malechowski (3) , Malicki (5) , Małuj (2) , Małuja (2) , Manczyk, Maniewski (2) , Manujłowicz, Mańczukowski, Markiewicz (10) , Maskiewicz (3) , Maszycki (2) , Mażejko (5) , Mieczkowski (8) , Mielicki (2) , Mieszkowski (6) , Mięszkowski (2) , Miklasz, Mikłasz, Milżecki (2) , Milżewski, Milżycki (2) , Miłosław, Miłżecki (2) , Mimonrzecki, Mimoński, Mina, Minakowski (2) , Minkiewicz (4) , Minkowicz, Minkowski (4) , Minoski, Minowski (4) , Mińkowski, Mironicki (2) , Mironiski (2) , Miroński (2) , Miroszewski (4) , Mirski (4) , Mleczko (4) , Mniewski (3) , Mniowski (4) , Morgiewicz, Morkiewicz (2) , Możejko (5) , Mroczko (3) .

Nieświeński, Nieświński, Niświeński, Niwiński (8) .

Obrębski (7) , Obulec, Obulecz, Ochramowicz, Ochrymowicz (2) , Odrowąż, Olsztyński (3) , Ossowski (15) , Otorowski (2) .

Pacanowski (2) , Paczanowski, Parczewski (5) , Parczowski, Pawłowicz (8) , Pekulicki, Petrykowski (5) , Pękalski, Piekalicki, Pieniążek (6) , Pietkiewicz (11) , Pikturn, Pikturna (2) , Pikturno (2) , Piramowicz, Pleśniewicz (3) , Pleżniewicz, Płatkowski, Płoszowski, Płotnicki (4) , Pniewski (9) , Pniowski (3) , Podgórski (10) , Połęcki, Pontus (2) , Pontusowicz (2) , Potempski (2) , Potemski (2) , Potępski (2) , Potrakowski, Potrykowski (6) , Potrzykowski, Prandota (4) , Proszowski (2) , Pruskowski (2) , Pruszkowski (11) , Przedwojewski (2) , Przedworski, Przydworski, Ptaszyński (2) , Putel (2) , Putell (2) .

Racławski, Raszkowski (5) , Rembieszycki (2) , Rodziszewski, Roskowski (5) , Rozdrażewski (3) .

Sąd (3) , Sczekocki, Sedlnicki (2) , Siedlecki (12) , Siemaszko (4) , Siemaszkowicz (5) , Siemieszki, Siemieszko, Siński-Czykiński, Sipniewski (2) , Skorzewski (3) , Skowrocki, Skórzewski (4) , Sławęcki (3) , Sprowski (2) , Starewicz, Strasz (2) , Straszewicz (2) , Strusz, Stuliński (2) , Stużeński (2) , Stużyński, Sypniewski (5) , Sypniowski (2) , Sypnowski (2) , Szczekocki (3) , Szpikłowski, Szukiewicz (5) , Szydłowiecki.

Torczyłło, Tworkowski (3) .

Usarzewski (3) .

Waligórski, Walmont, Walmontowicz, Waniewski, Wanikowski, Wazgird (2) , Wądołowski (3) , Wątróbka (2) , Werda, Węchadłowski (3) , Wialbut (5) , Wigerd, Wilkoński (2) , Wilkowski (17) , Wirpsza (3) , Wisogierd, Wissogiert, Wizgajło, Wizgerd (2) , Wizgert (2) , Wizgird (2) , Wizgirt (2) , Wojewódka (2) , Wojewódko (2) , Wojtkowicz, Wolski (40) , Wołyński (3) , Wondołowski (2) , Wysocki (26) , Wysogird, Wysogirt, Wyssogierd, Wysygirt, Wyszegerd.

Zagórski (9) , Zarszyński (5) , Zyk.

Żadeyko (3) , Żak (5) , Żerabitycz, Żodejko (2) , Żynawski

Found: 362. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.