Babiłło (3) , Baliszewski, Berliński (2) , Białyszewski (2) , Bielamowski, Bielanowski (3) , Bielecki (11) , Bielicki (13) , Bieniewski (7) , Bogatko (4) , Borusewicz, Bruleński (2) .

Chobołtowski, Chobółtowski, Chraplewski (4) , Ciosnowski (2) , Czosnowski (3) .

Dauksza (3) , Dawksza, Dawkszewicz (2) , Dowksza (2) , Duksza, Dukszta, Dzierzek (2) , Dzięgielewski (4) .

Galicki (3) , Garcimowicz, Gnatowicz (2) , Gnatowski (3) , Gołowiński, Grabicki, Grabie (2) , Grodecki (14) , Guzowski (6) .

Harackiewicz, Hatowski (5) , Hatto, Hattowski, Hołowczyc (3) , Horackiewicz, Hruszewski (2) .

Jabłonowski (14) .

Kamelski (2) , Kimunt, Klembowski (2) , Kluski (2) , Kłębowski (3) , Kobylski (7) , Koczowski (5) , Kordziukow, Korzuchowski, Kowalewski (14) , Kożuchowski (4) , Kuchcicki, Kuchciński, Kula (4) , Kunczewicz (3) , Kuńczewicz (4) .

Larysz (2) , Larysza (2) , Leśniewski (8) , Leśniowski (8) , Liwski (3) , Lucławski (2) , Lusławski.

Łaźniewski (4) , Łaźniowski (4) , Łażniewski (3) , Łącki (18) , Łobod (4) , Łoboda (4) .

Mieczkowski (8) , Miński (3) , Miszczeński, Montwił (4) , Montwiłło (4) , Montywiłło, Motewidłow, Myszczeński, Myszczyński.

Nadolski (5) , Nowosielski (6) .

Omeljanowicz, Ossowski (15) .

Paskowski (2) , Pawłowski (29) , Penski (3) , Perkowski (5) , Pęczycki (3) , Pęczyński (2) , Pęski (3) , Piasecki (10) , Pierzchajło, Pierzchało, Pierzkiewicz, Pieszkiewicz (3) , Pogroszewski, Poniński (3) , Popowski (8) , Poroski (3) , Priami, Pruszkowski (11) , Pryami, Przeciszewski (4) , Przekuleja (2) .

Radomiński (7) , Roch, Roch2 (6) , Rochalski, Rowiński (3) , Rudnicki (15) .

Sabin, Serocki, Sieniecki, Sierocki, Skorupski (2) , Sobolewski (9) , Sokołowski (22) , Sperski, Suzin (3) , Szabin, Szeligowski (3) , Szumlański (4) .

Tokarski (6) , Turowicz (4) .

Umiastowski (5) .

Wiszowaty (3) , Witkowski (13) , Wittan (2) , Wiwulski (2) , Włodkowski (4) , Włoszczowski (2) , Wojnowski (11) , Wygura, Wysocki (26) , Wyszowaty (2) .

Zawadzki (24)

Found: 137. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.