Ambroszkiewicz (2) , Ambroziewicz (3) , Ambrożewicz (3) , Ambrożkiewicz (2) .

Babaszowski, Benkuński (2) , Bielecki (11) , Bieńkuński (2) , Bogwiecki, Bogwiedzki, Bomblewicz (3) , Borch (3) , Borejsza (2) , Borek (6) , Bork (3) , Brzostowicz (2) , Bugwidzki, Bykowski (10) .

Cichocki (5) , Cichoński, Ciechomski, Ciechowski (4) , Ciekowski, Cimochowski, Czechowicki.

Damięcki (2) , Demontowicz (2) , Deszniański, Deszyn, Deszyński, Dłotowski, Dłótowski, Dłutowski, Dobrzankowski.

Fiersowicz, Funger (2) , Fursewicz, Fursiewicz.

Gardziński (5) , German (2) , Górski (30) , Groszkowski (2) , Groszowski, Groza, Grozowski, Grudź (2) , Gruzdź (3) , Gruźdź (3) , Grzmucki.

Herman (13) .

Januszkiewicz (4) , Jasieniecki (6) , Jasieński (19) , Jasiński (17) .

Koczalski, Koczelski, Koczulski, Konczan, Koracz, Koran, Kostrowicki (5) , Kostrowiecki (5) , Kostrowski (3) , Kotuszowski, Kotwacz, Kowacz, Koyczan, Kozaczyński, Kozanecki (2) , Kożarski, Krzykowski (7) , Kuczkowski (6) , Kuzarski.

Lubochowski (2) .

Łojwa, Łojwo, Łoywo.

Magiera (4) , Malik, Małdrzycki (2) , Małdrzyk (2) , Mikołajewski (8) .

Niadych, Niedych.

Obrzyziewicz, Odolski (2) , Ożegowski.

Piasecki (10) , Pisecki, Podoliński (2) , Pojałowski, Polanowski (4) , Połajowski (2) .

Rabaszowski (2) , Raciborowski (4) , Rajski (8) , Raszewski (4) , Rayski (8) , Rubaszowski, Rucki (9) , Rudzki (9) , Rutski (3) , Rzeszowski (5) .

Sakowicz (6) , Sarcewicz, Siemla, Skałowski (4) , Skoltecki, Skrzyński (7) , Skultecki, Sławicki (4) , Sukowicz, Sułkowicz, Sułkowski (10) , Surkowski, Syktowski, Sytkowski, Szamoszewski, Szczubioł, Szemesz, Szemiosz, Szemosz, Szkublecki, Szkutecki, Szurkowski.

Trzeciak (7) , Turowicz (4) .

Wązik, Wąż (2) , Wążkowski, Wążodaw, Wężyk (3) , Wialbut (5) , Widucki, Widycki, Wielawski, Wilczkowski (5) .

Zyrkiewicz.

Żmigrocki, Żmigrodzki (3) , Żmijewski (5) , Żmijowski (5)

Found: 142. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.