Abakanowicz, Abaszyński, Abczyński, Abłamowicz, Abokołtowski, Abramowicz (12) , Abramowski (5) , Abzołtowski, Abżałtowski, Adaszyński, Akajewicz (2) , Alchimowicz (3) , Alechnowicz (5) , Ankiewicz, Ankowicz, Ankwicz (3) .

Bałandowicz, Bankowski (4) , Bańkowski (13) , Bardziński, Bartoszewicz (15) , Bączacki, Bądzyński (2) , Bejnarowicz (5) , Belgard, Beńkiewicz, Berikiewicz, Bernacki (5) , Berykiewicz, Bestrzejowski, Beszewski, Beszowski, Beynarowicz, Bęszewski, Białobrzeski (4) , Białopiotrowicz (3) , Białoskórski (4) , Bielecki (11) , Bieleński (4) , Bielikowicz (3) , Bieliński (11) , Biernacki (11) , Bileński (2) , Biszewski (3) , Biszowski (2) , Bleszczewski, Bliński (3) , Błaszkowski (3) , Błażejewski (3) , Błażejowski (3) , Błożejewski (3) , Bogowicz (2) , Bogucki (9) , Boguniewski (2) , Bogusławski (19) , Bohowicz, Bojnarowicz (5) , Boliński, Bondziński, Borek (6) , Borowski (21) , Borowy (2) , Borzykowski (2) , Borzymiński (3) , Borzymski (3) , Bowiczyński, Bram, Brym, Brzezieński (18) , Brzeziński (18) , Brzozy (2) , Bubel, Buczacki (3) , Budaszewski (2) , Budziszewski (6) , Budziszowski, Bugowicz, Bujnowski (4) , Bułhak (3) , Bułhakowski, Burdynkiewicz, Burdzinkiewicz, Buss, Buszkowski (6) , Butkiewicz (7) , Bystrzejowski (3) , Byszewski (5) , Byszowski (2) .

Cekliński, Celiński (4) , Chalecki (6) , Chamiec (2) , Chodasewicz (4) , Chodasiewicz (4) , Choiński (2) , Chojeński, Cholecki, Choryński (3) , Chorzewski (4) , Chorzowski (2) , Chotyński, Chromecki (3) , Ciekliński (3) , Cielatycki, Cieleński, Cieliński (3) , Cieśliński (7) , Ciundziewicki (2) , Ciundziewicz (2) , Cudzynowski (2) , Czacharowski (2) , Czachorowski (3) , Czachorski, Czachórski (2) , Czarkowski (2) , Czarnowski (10) , Czeladka, Czeladko, Czelaj, Czelatycki (3) , Czelej, Czerkawski (2) , Czernik (3) , Czeszaw, Częstocki, Częstowski, Czyczyn, Czyrski (3) , Czyżewski (10) .

Dąbrowski (46) , Deliński, Dembiński (6) , Dębiński (6) , Dłoto, Doboszyński, Dobrycki, Dobrzycki (3) , Dokurn, Dolanowski (2) , Doliniański, Doliniawski, Doliński (9) , Domaradzki (9) , Dousin, Dowejpo, Dowgiałło (5) , Dowgiało (5) , Dowgwił (2) , Dowgwiłło (2) , Dowgwiłowicz, Dowiat (4) , Dowiatt (4) , Dowsin, Drogosław (3) , Dubiaha, Dubiaka, Dunikowski (3) , Dupiński, Duszor, Duszota, Dworakowski (3) , Dyrmont (2) , Dżafarewicz.

Ejdrygiewicz, Ejgird (2) , Ejgirt (2) , Eydrygowicz, Eydygrowicz.

Faskiewicz, Faśkiewicz (2) .

Gabriałowicz (6) , Gabryałowicz (6) , Gabryłowicz, Gambzarzowski, Gasztold, Gasztołt, Gasztowt (2) , Gembarzewski (4) , Gembarzowski (3) , Gębarzewski (2) , Ginc (2) , Girdwojń (4) , Girdwoyń (4) , Goglewicz, Golejewski (4) , Gombrowicz (3) , Gorski (21) , Goszczyc, Gotlib, Goylewicz, Górski (30) , Grocholski (8) , Gromacki (4) , Gromadzki (8) , Gromejko, Gronkiewicz, Guncz, Gurski (15) .

Habdaniec, Habdański, Hadkowski, Hajewski (4) , Hankiewicz (2) , Haraburda, Harasimowicz (6) , Harynek (2) , Hawryłkiewicz (3) , Hejewski, Herasimowicz, Hinek (4) , Hinkowicz, Hołowski, Horowy, Hromyka (3) , Hrydrygiewicz, Hryniewicz (7) , Huniatycki (3) .

Ilcewicz (6) , Ilkowski (2) , Irecki, Irycki, Iwanowicz (6) , Iwaszkiewicz (4) .

Jakuszewski (2) , Jambut, Jankiewicz (11) , Jankwicz, Janowski (22) , Januszkowski (2) , Jaszczołd (2) , Jaszczołt (2) , Jaszczułt (2) , Jaszgiałło, Jazłowiecki, Jedleński (3) , Jedliński (3) , Jerecki, Józefowicz (8) , Jugoszewski, Jugoszowski, Juniewicz (6) , Junowicz (5) , Jurkowski (8) .

Kaczycki, Kagnimir, Kaimir, Kajmir, Kamieński (30) , Kanimir (2) , Kapliński (3) , Karnicki (6) , Karsiecki, Karski (6) , Kaymir, Kazimir, Kazimirowicz, Kelcius, Kibort (5) , Kielcz (2) , Kielczewski (4) , Kiełcz, Kiełczewski (3) , Kiełczowski, Kierczewski, Kijeński (4) , Klepacki (6) , Klonowski (8) , Kobyliński (19) , Kocielski, Kodyński, Kojdański, Kołaczkowski (5) , Kołączkowski (2) , Kołpucewicz, Komorowski (20) , Konarski (16) , Koniński (7) , Kopciewicz (2) , Koplewski, Koporski, Kopulcewicz, Korewa, Korwel, Korweler, Korzecznicki, Korzeński (4) , Korzybski (3) , Kossowski (12) , Koszowski (3) , Kościałkowski (3) , Kotarbski (3) , Koteżdoma, Kowalczewski, Kowalski (12) , Kozicki (7) , Kozietulski (2) , Kozubski (7) , Kożubski, Krakowiński (6) , Krassowski (12) , Krobanowski (2) , Kroczowski (7) , Krośniewski, Kruszewski (11) , Krzapiński, Krzykański, Krzywiński (2) , Krzyżankowski (2) , Krzyżanowski (15) , Książnicki (3) , Kunicki (8) , Kuniński (4) , Kunowski (8) , Kupel, Kupiel, Kurjątkowski, Kurnicki (3) , Kurządkowski (3) , Kurzątkowski (3) , Kurzjątkowski.

Landsberg (3) , Lasota (4) , Lassota (4) , Laszek, Laugmin (3) , Lekarski (2) , Lesczyński (2) , Leszczyński (17) , Lewikowski (2) , Lewkowicz (4) , Libnar (2) , Lidzbański, Lidzbiński, Lipski (19) , Litwinowski, Lubański (6) , Lubiański (6) , Lubiatowski (8) , Lubrycki.

Łagiewnicki (10) , Łasicki (3) , Łasiecki, Łasieński (2) , Łasiński, Łaszkiewicz (3) , Łaszyński, Ławecki (4) , Łażecki, Łeżecki, Łodwikowski, Łubnicki (4) , Łuczek, Łużewski.

Magnowski (2) , Magnuski (2) , Malanowski (3) , Malarzowski, Malczewski (5) , Malczowski (2) , Malechowski (3) , Malinowski (7) , Małyszko (3) , Marchilewicz, Maskowski (3) , Maszczewicz, Maszkowski (3) , Melbachowski, Melbechowski, Miałkowski, Mianowski (8) , Michocki, Mieczkowski (8) , Mieczychowski, Mieczykowski, Mielnicki, Mijanowski, Mikołajewski (8) , Mikowski, Milewski (11) , Milkiewicz (4) , Milkowski (3) , Miłkowski (6) , Mingielewicz (2) , Mleczkowski, Młynkowski, Mniszkowski (2) , Moczulski (10) , Modestowicz (2) , Mojgis, Mołczenko, Mongin (2) , Mrawiński (6) , Mrowiński (6) , Mużyło.

Napruszewski (2) , Narbut (8) , Narbutt (8) , Niedźwiecki (13) , Niedźwiedzki (13) , Niemczyński, Nieprowski (3) , Nos (4) .

Obornicki, Oborski (5) , Odechowski (3) , Ofan, Offan, Olechnowicz (5) , Oporowski (2) , Orlikowski (4) , Osiecki (13) , Ossowski (15) , Ostaszewski (4) , Ostrzewski-Skarbek, Ostrzyński (4) , Oszczepalski (3) .

Pakosławski (6) , Pakosz (8) , Pakoszek, Paliszewski (3) , Paskowski (2) , Paszkiewicz (18) , Paszkowski (8) , Perlejewski, Pękosławski (3) , Piastowski, Piczkowski (3) , Pietraszkiewicz (5) , Piętka (3) , Piotraszewski, Piotrowski (23) , Piotruchowski, Piwka (3) , Piwko (3) , Pniewski (9) , Pniowski (3) , Pokosławski, Polak (3) , Pomorski (5) , Porczyński (4) , Probol, Probolewski, Probołowski, Pruśliński (2) , Przeborowski (5) , Przemieniecki (3) , Przezwicki, Przezwycki, Przyborowski (10) , Przybylski (5) , Psarski (3) , Puczniewski, Puczniowski, Pudliszkowski (2) , Puklewicz, Pukoszek, Putel (2) , Putell (2) , Putwiński (2) , Pywko.

Raczek (3) , Radlicki (2) , Radomyski (3) , Radoński (5) , Raduński (3) , Radzanowski (3) , Radziątkowski (4) , Ragowski (2) , Rajewski (3) , Rajkowski (4) , Rajmir, Raser, Rasiewicz (2) , Ratoski (2) , Ratowski (4) , Ratowt (3) , Raykowski (4) , Raymer, Raymir, Razicki, Razmus, Razmuss, Rażek, Rąblewski (2) , Reanadski, Regowski (2) , Rekowski (6) , Renadzki, Rentfiński (3) , Rewieński (2) , Rewkuć, Rętfiński (3) , Rogowski (15) , Rogoziński (2) , Rogoźniski, Roguski (4) , Rohoziński (2) , Rojewski (3) , Rojowski (2) , Rokuć, Rosieński, Rowbecki, Rowbicki (2) , Rowecki, Rozbarski, Rozborski (2) , Rudzki (9) , Rukomyski, Rusiecki (8) , Rybski (2) , Rzeczycki (7) .

Saduński, Salawa, Sampławski (3) , Sampłowski, Sawdarg, Sczyjeński, Sednik, Sędzicz, Skarbek (13) , SKARBEK SŁĄNKA, Skoraszewski, Skoraszowski, Skorko, Skoroczewski, Skoroszewski (2) , Skóra, Skórecki, Skóroszewski, Skuba, Slanka (4) , Sławicki (4) , Słąka (2) , Słąnczyński, Słąnka (2) , Słomczyński (2) , Słomka (2) , Słomowski (2) , Słomski (2) , Słumek, Słumka, Słupski (10) , Słysz, Słyszewski, Sokół (6) , Sokulski (2) , Stański (5) , Starnawski (2) , Starosiedliski, Starosiedlski, Starosielski (3) , Starski (3) , Stefanowski (3) , Stopiczyński, Stpiczyński, Stromejko, Suchodolec (2) , Suchodolski (12) , Sudolski, Sudowicz, Swoszewski, Swoszowski (3) , Szczycieński, Szczyciński (4) , Szczygielski (5) , Szczygłowicz, Szczyjeński, Szelew, Szepicha, Szepig, Szlagier (2) , Szpaczyński (2) , Szpakowicz (3) , Szumkowski (5) .

Ślanka (4) , Ślaski (6) , Śliz, Śliza, Ślizowski, Śliź (2) , Śliż, Śmiatkowski, Śmiątkowski, Śniatkowski, Świniarski (5) , Świrnowski.

Tafiłowski, Telatycki (3) , Telszewski, Terpiłowski (3) , Tholiborski, Toczycki, Toczyłowski (2) , Toczyński, Toczyski (2) , Tolbowski (2) , Tolibowski (2) , Tolszewski, Torczyński (2) , Tracewski (2) , Traczewski (3) , Trafiłowski, Trojan (9) , Trzebiński (6) , Twerjanowicz (2) , Tworowski (3) , Tworziański (4) , Tworzyański (4) , Tygirt.

Ustarbowski (4) .

Wagiad, Walowski (2) , Wałowski (3) , Warakomski, Warakowski, Warnecki, Warszycki (2) , Warzycki (3) , Warzyński (2) , Wat, Watraszewski, Ważeński, Ważyński (3) , Wąborkowski (2) , Wąwelski, Werpowski, Węgierski (11) , Widawski (2) , Wielebicki, Wielebycki, Wieliczki (4) , Wieliczko (4) , Wielobicki, Wielobycki, Wierciechowski (2) , Wierciński (6) , Wierzba, Wisławski, Wisłobocki (3) , Wiszowaty (3) , Witowski (12) , Włostowski (6) , Wodziczeński, Wodzinowski (2) , Wojczyński (3) , Wojdak (3) , Wojenkowski, Wojewodski, Wojewódzki (3) , Wojnicz (2) , Wojniewicz, Wołczecki (2) , Wołczek (6) , Wołyniecki, Wołyński (3) , Wosczyński, Woszczyński, Woydag (3) , Wsołowski (3) , Wyłyniecki, Wysławski, Wyszławski, Wyszowaty (2) .

Zagołłowicz, Zakrzewski (32) , Zaleski (37) , Zastępowski, Zawadzki (24) , Zbychalski, Zbytkont, Zdanowicz (13) , Zelantkowski, Zielątkowski, Złotun, Zytyński.

Żagołłowicz, Żakowicz (2) , Żągołłowicz, Żerański (2) , Żeroński (2) , Żędzicki, Żołędź (2) , Żołłędź, Żukowski (15) , Żuprański, Żytyński, Żywiłło

Found: 687. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.