Bardziełowski, Barzymowski, Belina, Bielejewski (3) , Bielinowicz, Bieniuszewicz, Bogusławski (19) , Bordzikowski, Bordziłowski (2) , Borkowski (21) , Borysław, Borysławski (3) , Borzym (4) , Borzymowski (5) , Brwinowski, Brzeznicki (3) , Brzozowski (12) , Buka, Bukont (2) , Byczkowicz, Bylina (3) .

Chlewicki (4) , Chlewiński (4) , Chwalęcki (2) , Czechowski (10) .

Dusza.

Falęcki (6) .

Galewski (4) , Golaniewski, Goleniewski (3) , Goleniowski (3) , Golianiewski, Golijaniewski, Gólczewski (2) , Grocki, Grodski, Grodzki (7) , Gruszczeński, Gruszczyński (3) , Gruszecki (4) , Gulczewski (4) .

Jaszczółtowski, Jaszczułtowski (2) , Jaworski (11) .

Kadłubowski (2) , Kaptur, Kęcierski, Kędzierski (5) , Kędzierzyński (4) , Kolędowski (2) , Kolzan, Kołwzan (3) , Konotopski, Koszko (2) , Kotkowski (5) , Kraska, Kraśko, Krupiński (3) .

Leszczyński (17) , Lichowski (6) , Lochowski (2) .

Łochnowski, Łochowski (2) , Łojewski (8) , Łojowski (3) .

Miastkowski (3) , Milęcki (6) , Młochowski, Młynarski, Modzelewski (7) .

Nadroski (2) , Narapiński, Naropiński, Niałecki (3) , Nowoszyński.

Okoń, Okuń (2) , Orzeszkowski (4) , Ossowski (15) , Ostrowski (24) .

Parzniewski (2) , Parzniowski (2) , Piotrkowicz, Piotrowicz (7) , Piotrowski (23) , Podgórski (10) , Podhorecki (2) , Podhorodecki (2) , Podleśny (2) , Podorecki, Pogórecki, Ponikowski (4) , Porudeński, Porudyński, Porudziński, Pożarowski, Prażmowski, Proskowski, Pyrski (2) .

Rachowski (2) .

Sadkowski (5) , Sangrocki, Sarbiński, Satkowski (3) , Sczytnicki, Sekucki (2) , Sempelborski (2) , Sękucki, Siekuć, Skarbiński, Skup, Skupieński (2) , Skupiewski (2) , Skupiński (2) , Stanięta, Starzechowski (3) , Stawski (8) , Studziński (11) , Sudziński (2) , Suski (9) , Szczytnicki (2) , Szpakowski (11) .

Tabulski, Taraniewski (2) , Taranowski, Tarapowski, Telatycki (3) , Tęgoborski (4) , Tomkiewicz (6) .

Wagrowski, Wandrowski, Wągroski (2) , Wągrowski (2) , Wengierski (2) , Węgierski (11) , Węsierski (9) , Wielicki (6) , Wierciechowski (2) , Wierciochowski (2) , Wolski (40) .

Zalutyński, Zawadzki (24) , Zdanowski (6) , Zdunowski (7) , Zeligowski.

Żeligowski (2)

Found: 146. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.