Belt, Bełt, Bełtowicz, Benedyktowicz (2) , Beneszko, Beniszenko, Berends, Bergayło, Bergielewicz, Bergielski.

Chcianowski, Chmurowski, Chochoński, Chochorowski (2) , Choroszewski (3) , Chorowski, Cirisser.

Grambiewski, Granatowicz, Graniewski (4) .

Januszowski (6) .

Kierdej (3) , Kolenda (2) , Kolendowski (2) , Kolędowski (2) , Kuderewski, Kuderowski.

Łata.

Pelicki (2) , Połonicki (2) , Potarczycki, Potarzyński, Potorzycki, Poźniak (3) , Pożarycki (2) , Pożaryski (2) , Pożniak, Późniak.

Radziwanowski, Radziwonowski (2) , Radziwoński, Rembowski (4) .

Skoropadski, Skoropadzki, Sniechowski, Stadnicki (5) , Stradecki, Strzelnicki, Symonolewicz.

Śmichowski (3) , Śmiechowski (3) , Śniechowski (3) .

Uciański.

Wolszleger (3) .

Zwierkowski

Found: 55. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.