Bernatowicz (10) , Białecki (3) , Białobłocki (8) , Białobocki (2) , Białynia, Białynicki (2) , Biluński, Biłuński, Birula (2) , Biwil (2) , Bordziłowski (2) , Borzdziłowski, Bostowski (2) , Brzostowski (10) .

Ceprzyński, Chołodecki, Chomichowski, Ciekawy, Czubik.

Dziećmiarowski (2) , Dziedziel (2) .

Ginejko, Glinka (4) , Glińka (4) , Golimiński (2) , Goliniński (2) .

Harbuz.

Jankowski (22) , Jaszczechowski, Jawłowski, Jawosz (2) , Jawoysz (6) .

Kociubiński (2) , Koczowski (5) , Kodź (2) , Konopka (9) , Kowarski (3) , Kowerski, Kowzan (3) , Kutkiewicz.

Leszczyński (17) .

Łakowicz (5) , Ławrynowicz (10) , Ławrynowski.

Maksymowicz (4) , Marcinkiewicz (7) , Męczkowski, Miksiewicz, Moglik.

Niebrzydowski (2) , Niemski, Nowochoński.

Odroclew (2) .

Pasenko, Poszylski.

Rafanowicz (3) , Rymkiewicz (10) , Rzepecki (4) , Rzepnicki (2) , Rzepniewski, Rzepnik.

Sadowski (9) , Studziński (11) , Sulkowski (4) , Sułkowski (10) , Suszko, Szaputa, Szczęsnowicz (5) , Szuszko.

Wieniawski (2) , Wilczek (6) , Witkiewicz (6) , Wojcikiewicz, Wójcik, Wójcikiewicz.

Zabłocki (9) , Zacharski (2) , Zagrocki (3) , Zagrodzki (3) , Zamotyński, Zdanowicz (13) , Zyżniewski.

Żdanowicz (7) , Żyzniewski (2) , Żyźniewski, Żyżniewski (2)

Found: 86. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.