Białkowski (4) , Biberstein (2) , Błoński (6) , Boczowski (3) , Boiszewski, Boiszowski, Borus.

Gaszyński (5) .

Herman (13) , Hirtemberg.

Jaźwiecki, Jaźwiński (4) .

Kacimierski, Kazimierski (6) , Kazimirski (5) , Kielnerski, Kozimirski.

Lewicki (11) .

Marczewski (4) , Marszczewski, Mikołajowski (2) , Momot (2) , Momoth (2) .

Nemitz.

Odroclew (2) .

Pęcławski (2) , Pierożek, Pilchowski (12) , Przybysławski (11) .

Radwiłłowicz (7) , Radwiłowicz (7) , Radziejowski (5) , Radziszewski (10) , Ridolewski, Rupnowski, Rydalski, Rydolewski.

Schiling (2) , Sebieński, Seboński, Sobieński (5) , Starowiejski (3) , Starowieyski (3) , Stengelmeer, Szebieński, Szyling (2) , Szyłejko (2) .

Wojciechowski (10) .

Zagorski (6) , Zawadzki (24) .

Żarnowski (8)

Found: 51. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.