Babin (2) , Babinowski, Babiński (5) , Baczyński (3) , Badeni (2) , Badowski (6) , Baniewicz (8) , Bańkowski (13) , Baranowicz (5) , Barszczewski (7) , Bartoszewicz (15) , Bartoszewski (6) , Bartoszyński, Bartynowski (2) , Barwikowski, Batowt (2) , Bernat, Białobrzeski (4) , Bierołoński, Bieroński, Biniewicz, Bochdan, Bogdziewicz (3) , Boguniewski (2) , Bohdan, Bohdanowicz (8) , Bohdewicz, Bohdziewicz (6) , Bojarski (5) , Bojniewicz, Bonecki, Bonicki, Boniecki (3) , Bonkiewicz, Bońko (2) , Borodzic (5) , Borodzicz (5) , Braciejewski, Braciejowski, Bracławski (2) , Brozicki, Brujewicz, Brzeski (13) , Brzostowski (10) , Brzyski, Bucki (4) , Buda, Bujniewicz (2) , Bukowski (11) , Bukszewski, Burnecki, Buza (2) , Bystrzycki (2) .

Chalecki (6) , Charbiński, Charchowski (2) , Charlęski, Charliński, Chilarski, Chłędowski (4) , Chmielecki (4) , Chobotkowski, Chodnowski, Chodosowski, Chomentowski (13) , Chomętowski (13) , Chościechowski, Chrapek, Chrościchowski, Chrościechowski, Chrościejowski, Chrościel (2) , Chrościkowski, Chruścikowski, Chyliński (3) , Cichosz, Czerski (3) , Czyżykowski.

Dalanowski, Danilewicz (5) , Domagalski, Dowkint (2) , Dryliński.

Eynhorn.

Fink (2) , Fox (2) , Franceson, Fredro (2) , Fryzicki, Fryziński.

Gaczkowski, Gasparski (2) , Gasperowicz (2) , Gawski, Gliński (17) , Głuski (3) , Godkowski, Godlewski (6) , Godzimierski, Godzimirski, Golejewski (4) , Golian (6) , Golmejster, Gołaszewski (6) , Gorbaczewski (2) , Gottartowski, Gozimierski, Gozimirski (2) , Goziniecki, Grochowski (9) , Gulbiński (2) , Guliński (2) .

Holmeister.

Iżycki (6) .

Jabłoński (15) , Jacimierski (2) , Jacimirski (2) , Jaszewski (5) , Jodłowski (5) .

Kamodziński (2) , Kargowski (2) , Kasperowicz (17) , Kaszperski, Katarski (5) , Kejzer, Kierski (2) , Kiliński (2) , Klonowski (8) , Kłoda, Kotarski (5) , Kraiński (4) , Krakaw, Krakow, Krakowiecki (2) , Kręski (4) , Krzeski (2) , Krzewski (4) , Krzyszkowski (7) , Kulikowski (5) , Kulwiński, Kułacki, Kunicki (8) .

Linczowski (2) , Lipowski (8) , Lisowski (18) , Lubecki (7) , Lubkowski.

Łokuciewski (2) , Łokucijewski, Łopieński (5) , Łubkowski (7) , Łunkiewicz (5) .

Maraczewski (4) , Markow (2) , Markowicz (3) , Markowski (10) , Markuszewski (2) , Mausch, Mausz, Miąskowski, Michałowski (19) , Mieczkowski (8) , Mierzb, Milewski (11) , Mitkiewicz (8) , Modzalewski (2) , Modzelewski (7) , Modzolewski (2) , Moraczewski (4) , Moraniecki (2) , Mukułowski.

Nagórny (2) , Napierkowski (2) , Napiórkowski (3) , Niebrzegowski (2) , Niedabylski, Niedobylski.

Olenik, Olenikow, Olfinier, Olszewski (21) , Osmolski (3) , Osmołowski (2) , Osmólski (3) , Osmulski, Ottenhausen, Ozdowski.

Palczewski (3) , Parchwic, Parznicki (3) , Pieczyński (2) , Pioro, Piotrowski (23) , Pióro (2) , Płończyk, Pokrzywnicki (8) , Popielski (2) , Postolski (2) , Postrucki, Postruski, Pożarko, Prachwicz, Prawidlnicki, Prawiednicki, Przywiński.

Radawiecki, Radowicki (4) , Radowiecki (4) , Radwan (3) , Ratowt (3) , Romanczenko (2) , Romanowicz (7) , Romanowski (7) , Rucki (9) , Rudkowski (5) , Rudzienicki, Rudziewicki, Ruszkowski (8) , Rutkowski (9) , Rybczewski, Rybczowski, Rybczyński (5) , Rymkiewicz (10) , Rzeszewski (2) .

Sarnacki (4) , Sienicki (7) , Sienkiewicz (7) , Siennicki (5) , Skaczewski, Skarzyński (3) , Skarżycki, Skarżyński (2) , Skoczewski, Skoczyński (2) , Skokowski (3) , Skorowski, Skronowski, Skrzydlewski (2) , Skrzynecki (2) , Skwarski (4) , Socha (5) , Sochacki (2) , Solikowski (3) , Solkowski, Sołkowski (2) , Srzebiecki, Stankiewicz (6) , Stępiński (2) , Stobiecki (3) , Stogniew (2) , Strebejko (4) , Strzebecki, Strzebiecki, Strzebieliński, Strzelbicki (4) , Strzeszkowski (7) , Sulikowski (7) , Swaraczewski, Swaroczewski, Szablowski, Szabłowski (2) , Szarewicz, Szerzański, Szerzeński, Szerzyński, Szuszkowski (2) , Szyskowski, Szyszyłowicz.

Ślubowski (2) , Śmietanka (3) , Śmiotanka (2) , Święcki (7) .

Tabiszewski, Tomaszewski (4) , Tomaszowski (2) , Tomkowicz (7) , Toroszowski, Trebecki, Trębecki, Troszczel, Trościel, Truski, Truskowski (5) , Truszkowski (5) , Trzebieliński, Turno (3) , Turobojski.

Ujazdowski (3) , Uszdowski, Uzdowski (2) .

Walewski (7) , Waśniewski (3) , Waśniowski (2) , Wąsocki, Wąsoski, Wąsowski (6) , Wielgowic, Wierzchowski (7) , Wilga (2) , Wilgierd, Wilgird, Wilkowski (17) , Wiśniewski (7) , Witkiewicz (6) , Wyspiański.

Zachert (3) , Zamiatkiewicz, Zawerski, Zaworski, Zdrojkowski, Zimnoch (2) , Zrebiecki, Zrzebiecki.

Źrebicki, Źrebiecki.

Żeromski (10) , Żołkiewski (2) , Żołtomirski, Żółkiewski (2) , Żrebiecki

Found: 320. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.