Affanasowicz (2) , Artyński.

Bachmatowicz, Bankowski (4) , Bańkowski (13) , Boch.

Chaćbiejewicz, Chazbijewicz, Chrostnica.

Djus, Drawdzik (3) , Druszkiewicz (2) , Dzieżyc (2) , Dzius (2) , Dziusa (2) , Dziusz (2) , Dziusza (2) .

Gąsecki, Gorski (21) , Gościemiński (2) , Gościmiński (2) , Gościmski (2) , Górski (30) .

Jemielicki, Jemielita (3) , Jemielity (3) , Jemielski (5) , Jęmielicki, Juchnowicz (3) .

Kołupajło (2) , Komorowski (20) , Kościmiński.

Łunkiewicz (5) .

Mackiewicz (23) , Madyjowski, Madyowski, Mickiewicz (8) , Mojrzym, Moyrzym (2) .

Nowokrzeski.

Olsztyński (3) , Ostrowicz, Ostrowidzki (2) , Ostrowiec.

Radzimiński (7) , Rejmunt, Reymunt, Romanowski (7) , Rosalski (2) , Rossalski (2) , Rowieński, Rowiński (3) , Rymkowicz (2) , Rzeczkowski (5) .

Siedlecki (12) , Siesicki (6) , Sołtanowicz (3) , Spichalski, Spiecholski, Stocki (5) , Sucharzewski (4) , Szczyrkowski, Szczyrski.

Williusz.

Zadwojń, Zakabłukowski, Zdarzyński.

Żadwojn, Żodwojń

Found: 69. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.