Arendt.

Bennet, Bojanecki (2) , Bojaniecki (2) , Born (3) , Bornowski, Bruszkowski, Bryczkowski, Brygiewicz, Bryszkowski (2) , Brzuszkowski.

Frąckiewicz (6) , Fronckiewicz (4) .

Gasicki, Gockowski (2) , Gordon (2) , Gosiecki, Gostkowski (10) , Gościcki (4) , Gowiński (2) , Grocholski (8) .

Hendrykowski.

Kącki (8) , Kątski (8) , Kembłowski (4) , Klimiata, Kołudzki (4) , Kontowt (5) , Kontski (3) , Korsun, Korszun, Kossowicz (3) .

Lipkowski.

Łojewski (8) , Łoska, Łoszka, Łozka.

Mokrzecki (3) .

Niałecki (3) , Niedroski (5) , Niedrowski (5) .

Olszewski (21) , Orelski, Oreski, Orzelski (2) .

Palbicki, Palecki (4) , Pałubicki (2) , Parys (6) , Plewczyński, Porembski (8) , Porębski (8) , Półgrabski.

Radomicki (2) , Raduchowski, Rostowski (5) , Ruszczykowski.

Sobański (7) , Sobek (2) , Sobiewolski (2) , Stoschke, Subotowicz, Suchta (2) , Sulejowski, Szydłowski (7) .

Trablicki, Trawnicki, Trąbski (3) , Trąmbski (3) , Trelecki, Trembecki (3) , Tymiński (7) .

Walter (5) , Wielowiejski (4) , Wielowieyski (4) , Wierzbięta (5) , Wranowski, Wronikowski (2) , Wrzosowski (4) .

Zaleszański, Zawrocki, Zieliński (16) .

Żarnowski (8) , Żeromski (10) , Żuromski

Found: 85. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.