Arndt (2) .

Bijakowski, Bojakowski (2) , Bomowski, Brochowicki, Brochowicz (2) , Brochwicz, Broszkowski (4) , Bryszkowski (2) , Burgrafski.

Dobrocieski (2) , Drywa, Dubaniewski (2) , Dubaniowski.

Falęcki (6) , Foltyński, Fryzel.

Gęba (2) , Goczkowski (3) , Goiszewski, Goiszowski, Goszczewski (2) , Goszewski (2) , Goszsczewski (2) , Gościszewski (2) , Gościszowski, Grabania, Gustkowski (6) .

Kałamaszek, Kluczeski, Kluczewski (5) , Korczyc (2) , Korczycki (2) , Korzyc.

Łącki (18) , Łęcki (6) , Łędzki (5) .

Mokrzański.

Obielawski, Obielewski, Obielowski, Olesza, Ossowski (15) .

Palęcki (3) , Palędzki (3) , Pałecki (2) , Pałęcki (2) , Parasiewicz, Połomski (3) , Pruszkowski (11) .

Słoński (4) , Starorypiński (2) , Stocki (5) , Szalowski (5) , Szałowski (2) , Szmakowski, Szymaniecki (2) .

Wiktor, Wilkowski (17) , Witowski (12) , Wojakowski (4) , Worakowski, Wranicki, Wraniński.

Zakrzewski (32) , Zieleński (7) , Zuchta.

Żeromiński

Found: 68. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.