Baranowski (15) , Bartoszewicz (15) , Bilina, Blum (2) , Bonikowski (2) , Bonisławski (2) , Boniuszko (2) , Bońkowski (4) , Borodzic (5) , Borodzicz (5) , Brodzic, Brodzicki (2) , Brodzicz, Brodziński (3) , Brodzki (7) , Brzezieński (18) , Brzeziński (18) , Bunin.

CIOŁKO POŁGUIN.

Dąbrówka (2) , Dobrzycki (3) , Dobszewicz (6) , Dolanowski (2) , Dubowski, Dybowski (5) , Dylewski (3) .

Frąckiewicz (6) , Fronckiewicz (4) .

Gąsiorowski (6) .

Janczewski (16) , Jeżewski (8) .

Kapleński, Kapliński (3) , Kazanowicz (2) , Kliczewski (2) , Kluczewski (5) , Koniecki (7) , Kosianowicz, Krzynowłocki, Krzynowłoski, Kuczkrajowski, Kulwicki, Kulwiec (3) , Kunecki (4) , Kuniecki (2) , Kurządkowski (3) , Kurzątkowski (3) , Kuszelewski (7) .

Lewandowski (11) , Lipiński (22) .

Łącki (18) , Łoski (3) .

Majewski (13) , Milański, Milkint, Miłocki (2) , Modelski (2) , Mojecki, Mojek, Mrokowski (2) .

Noiszewski (3) , Noyszewski.

Olszewski (21) , Ostrzykowski (2) .

Padewski, Pilitowski, Pilityński, Piltowski, Piński (2) , Podhorski (2) , Pogorzelski (9) , Pokutyński (4) , Politowski (2) , Poluchowski, Przewłocki (8) .

Radomiski (2) , Radomski (6) , Radzanowski (3) , Radzimiński (7) , Radzymiński (3) , Regulski (6) , Rzym, Rzymski.

Siermoski, Sieromski (2) , Sinciłło, Sinciło, Siromski (2) , Siuciłło (2) , Socha (5) , Suroż, Suskrajowski (3) , Suskrojowski (3) , Szczutowski (4) .

Talibski, Talipski, Tyborowski (4) .

Wosiński (2) , Wroczeński (5) , Wroczyński (4) .

Zaborski (8) , Zachajżewicz, Zacharkiewicz, Zawacki (4) , Zawadzki (24) , Zawałowski, Zochowski.

Żochowski (4) , Żublewski

Found: 109. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.