Arciszewski (5) .

Babecki (3) , Babicki (4) , Bąbolicki, Białachowski (2) , Białochowski (4) , Bobolecki (3) , Bobolicki (4) , Borowiecki (3) , Borowski (21) , Brunnicki, Brynicki, Brynnicki, Brzostowski (10) .

Charczewski (4) , Charczowski, Charkiewicz, Charszewski, Charsznowski, Charszowski, Chądzyński (6) , Chludzieński, Chojnowski (4) , Cholewa (2) , Cholewicki, Cholewiński (3) , Cholewski, Chudziński (4) , Chudzyński (2) , Ciarnowski (3) , Ciszewski (4) , Czarnowski (10) , Czermieński (5) , Czermiński (5) .

Danilewski (2) , Daniszewski (3) , Dąbrowski (46) , Dedowicz, Dittelewski, Dobroniski, Dobrosielski (3) , Dobrowolski (25) .

Gazdecki, Gazecki, Głazewski, Głażewski (4) , Głażowski (4) , Gniewkowski (3) , Grądzki (10) , Grochowski (9) , Grodzki (7) , Grzymek, Grzymski, Guczyński.

Hubisz, Humaniec, Humnicki (4) .

Jarzębowski (2) .

Kamieński (30) , Kamiński (26) , Karzyński, Kasprowicz (2) , Katarski (5) , Każyński, Kitkowski, Kitnowski, Kiziewicz, Kiżewicz (2) , Kleczkowski (8) , Klęczkowski, Kołomyj, Kołomyjski (3) , Kotarski (5) , Kramkowski (2) , Kramski, Krzybawski (2) , Kwasiborski, Kwasieborski.

Malanowski (3) , Malonowski (2) , Maraczewski (4) , Marszewski (8) , Marszowski (5) , Metraszewski, Mierzanowski, Miłodroski (3) , Miłodrowski (3) , Moczulski (10) , Moczylski (2) , Mogulski, Moraciński, Moraczewicz, Moraczewski (4) , Moszewski (2) , Moszowski (2) , Muraszewski, Muszkatałowski.

Niewmierzycki (2) , Nowakowski (7) .

Obrembski, Obrębski (7) , Opatkowski (2) , Opolski (5) , Osiński (7) .

Paprocki (6) , Paranowski, Paszyński (3) , Pawlikowski (3) , Pestrzyński, Peszeński, Peszyński, Petrzyński, Pęszyński, Piadziewicz, Pierszkiewicz, Pieszkiewicz (3) , Podziewicz, Pszeniczka, Pułaski (6) .

Radomiński (7) , Radziszewski (10) , Rapsztyński (3) , Rojewski (3) , Rojowski (2) , Rokicki (6) , Rożawski, Rożewski, Rożowski, Rudzewski, Rudzowski, Ruzowski (2) , Rużowski.

Sanicki, Sawicki (10) , Sawiczewski, Skarbek (13) , Sławęcki (3) , Sobieszczki, Sobieszczko, Sokołowski (22) , Stypnicki, Stypułkowski (3) , Sułocki (7) , Szawłowski (4) , Szmatowicz (2) .

Śniczak, Święcki (7) .

Tarkowski (3) , Tłuchanowski, Tłuchowski (4) , Tymiński (7) , Tytlewski.

Ubisz, Ubysz, Umiastowski (5) , Umień, Umieński (2) , Umiński (3) , Uwuński.

Wielicki (6) , Wiskiewicz, Wyskiwec.

Zaborowski (16) , Zakrocki, Zarowski, Zdanowski (6) , Zdunowski (7) , Zlewodzki (3) , Zliwodzki (3) , Złowodzki (3) .

Żłowodzki

Found: 171. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.