Ansilewski, Anszlewski.

Balukiewicz (2) , Bałukiewicz (2) , Białoskórski (4) , Biały (3) , Boberski, Boczkowski (8) , Bogdziewicz (3) , Bogowicz (2) , Bogurło, Boguszko (2) , Boguta (2) , Bogwiłł, Bohdziewicz (6) , Boksa (3) , Boksza (3) , Bronkowski, Budziński (2) , Budzyński (3) , Burzyński (8) .

Chełchowski (2) , Chełkowski (2) , Chibowski (2) , Chociwski (2) , Chomienko, Ciciborski, Ciechaniowski, Ciechanowiecki (2) , Ciechanowski (2) , Ciechański (2) , Ciechonowski, Czechański, Czerniatowicz, Czmelowski.

Dambrowski, Damięcki (2) , Dąbrowa (2) , Dąbrowicz, Dąbrowny, Dąbrowski (46) , Dąbrowy, Dembowicz (2) , Dombrowicz (2) , Dombrowski (9) , Drocieski.

Gardliński (3) , Garliński (8) , Giedwiłło (4) , Gimbut (2) , Gimbutowicz (2) , Głodkowski, Głodowski (3) , Głotkowski, Godell (2) , Goleński (2) , Górski (30) , Grodkowski (3) , Gromacki (4) , Gromadzki (8) , Gruhnfeld, Grzywo-Dąbrowski, Gurski (15) .

Herbułtowski, Herburtowski, Herbutowski.

Jabłoński (15) , Jachimowicz (8) , Jachimowski (3) , Jaczyński (6) , Jaka (3) , Jakimowicz (6) , Jakka (3) , Jambramowski, Janiszewski (11) , Jankowski (22) , Januszewicz (7) , Januszewski (4) , Januszkiewicz (4) , Januszkowicz (2) , Januszowski (6) , Jarzębiński (2) , Jarzębski (2) , Jazdowski (3) , Jeżowski (9) , Józefowicz (8) .

Karasiński (2) , Karaskiewicz, Karaś (2) , Karniewski (3) , Karniński (4) , Karniowski (3) , Karniski (2) , Kiszka (2) , Kizimowski, Klimaszewski (8) , Klimaszowski, Kliszczewski, Kobliński (3) , Kobuszewski, Kobuszowski, Kobyliński (19) , Koc, Kocowski, Kocz, Koczowski (5) , Kognowicki, Koldras (2) , Kołacki (2) , Korniewski, Korolkiewicz, Kosko (4) , Kostecki (15) , Kostka (6) , Kowalik, Krajewski (10) , Krotofilski, Kucicki (3) , Kurdasiewicz, Kurmanowicz.

Laskowski (14) , Lauxmin, Lenkowski (3) , Lepkowski.

Łaukszmin, Ławskmin, Łebkowski, Łepkowski (2) , Łępkowski, Łopuszyński, Łoś (4) .

Maczczeński (2) , Maczyński (2) , Marciszewski (4) , Marczewski (4) , Mazanowicz, Mazonowicz, Mażonowicz, Mężyk (4) , Miernikiewicz, Miernikowicz, Mikosza (4) , Mikoszewski, Mikszewicz (2) , Milewicz (4) , Minuszewski, Miruszewski, Młodzianowski (2) , Mołodzienowski, Morawski (8) , Mozyrski, Mroczek (12) , Murawski (4) .

Najkowski (2) , Napierski, Naykowski.

Obidziński (2) , Openchowski, Openkowski (2) , Opęchowski (2) .

Pajewski (5) , Palmont, Pągowski (6) , Płodownicki, Podjaski (4) , Podkowa, Podolec, Porzecki (4) , Porzęcki (2) , Porzycki, Proniewicz (7) , Prostyński (3) , Purzycki (3) .

Radczenko, Rostek (4) , Rostkowski (7) , Rostowski (5) , Roztkowski, Rumiński (2) , Rymejko (2) , Rymejkowicz (2) , Rzechowski.

Secemiński, Secymiński, Seczymiński, Sidorowicz (4) , Siemieński (5) , Siemiński (6) , Sienieński (2) , Sieniński (2) , Sierzpowski, Sierzputowski, Skotowski (2) , Sławczyński, Smolechowski, Stromiło (3) , Strumiłło (3) , Sucymiński (2) , Szczepanowski (6) , Szczuczyński, Szkotowski, Szostak (2) .

Świejkowski (3) .

Tabądzki, Tabieński, Talko (4) , Talmont (2) , Tołokoński, Tylkowski (3) , Tymowski (2) , Tynowski.

Wachowicz (2) , Waldowski (3) , Wałdowski (4) , Wąsowski (6) , Wdziekowski (2) , Wdzienkowski, Wdzięk, Wdziękoński (2) , Wiencewicz (4) , Więcławski (4) , Wrzosek (4) .

Zaleski (37) , Zalkowski, Zelkowski, Zełkowski, Zgierski (3) , Zgirski, Zielnia, Zielonacki (3) .

Żalkowski, Żelnia, Żełkowski, Żgierski, Żukowski (15)

Found: 235. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.