Alechnowicz (5) , Arfiński, Artwiński.

Babiański, Babieński, Babiński (5) , Baniewicz (8) , Bidziński (2) , Bielkiewicz (3) , Bobiański, Bochotnicki (2) , Boczarski, Bogucki (9) , Boniakiewicz, Borowicki, Borowiecki (3) , Brodzieniec.

Ciemiński (9) , Cieniński, Cimachowicz (2) , Cimochowicz (2) , Czajka (2) , Czajkowski (6) , Czayka (2) , Czemiński, Czermieński (5) , Czermiński (5) , Czugajewski (2) , Czuhajewski (2) , Czymiński.

Dackiewicz (3) , Daćkiewicz (3) , Daszkowski (2) , Dębiński (6) , Dębowiecki, Drawdzik (3) , Drohiciński (2) , Drohiczyński (2) .

Fabrycjusz (2) .

Gembarzewski (4) , Gembarzowski (3) , Gemborzewski, Głowacz (4) , Golański (5) , Golian (6) , Gołogórski (2) , Gołygórski, Goworzyński, Goydymowicz (3) .

Hnatkowski (2) .

Jasionkowski, Jurewicz (7) , Jurjewicz (9) .

Karzel, Karzeł, Kontowt (5) , Korejwa (2) , Koreywa, Krempski (7) , Krępicki, Krępski (7) , Krupanowski, Krzętowski (3) , Krzyżanowski (15) , Kuligowski (2) .

Legowicz (2) , Lewon (2) , Lewoń (2) , Lipski (19) .

Łazicki (2) , Łyśniewski (2) .

Mackiewicz (23) , Mieliński (3) , Mieloński (2) , Mielwiński, Mizgier (4) , Mizgir, Modzelański.

Nadkowski, Nadobowicz, Najdakowski, Najkowski (2) , Natkowski, Noskowski (5) , Nowicki (17) , Nowodworski (4) .

Olechnowicz (5) , Oleski (3) , Oleszyński (3) , Oleśnicki (4) .

Pawłowski (29) , Pękosławski (3) , Piadziczowski, Piandziczewski, Piekarski (7) , Piędziszowski, Pikarski (3) , Pikiel (4) , Pikturna (2) , Pikturno (2) , Pinczowski, Pińczowski, Potworowski (4) , Pozowski, Pożoski, Pożowski, Przestankowski, Przestanowski.

Rzeszowski (5) .

Sancygniowski (2) , Siemieński (5) , Siemiński (6) , Sienieński (2) , Sieniński (2) , Siennowski (2) , Sinnicki, Skroński (3) , Staniszewski (3) , Stański (5) , Starnalski, Starnawski (2) , Stojewski (3) , Sulimowski (3) , Szczepanowicz (3) , Szymowicz.

Tawrosiewicz, Turski (11) .

Zyra (2) .

Żyra (2)

Found: 129. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.