Alchinowicz, Alkimowicz (2) , Androszewicz, Andruchowicz, Andruszewicz (3) .

Babicki (4) , Babiłło (3) , Badowski (6) , Balcerowicz (2) , Bartodziejski (2) , Baruchowski, Bereżyński (2) , Biechowski (3) , Bieniądzki, Bieniecki (5) , Błotnicki, Bobrkowski (2) , Bobrownicki (4) , Bogdański (6) , Bogutko, Borkowski (21) , Borownicki, Bortnowski (3) , Boruchowski, Brykaj, Brzezieński (18) , Brzeziński (18) .

Chanowski, Chebda (3) , Chorzelewski, Ciecholewski (5) , Cielecki (3) , Cieleski (3) , Cielski, Ciemierzyński (2) , Ciemiornicki, Ciski, Czemiernicki, Czemierzyński (2) , Częstkowski (3) , Czindaski, Czyżewski (10) .

Dalidonowicz, Daniewicz, Delinda, Dembiński (6) , Dębiński (6) , Dębski (6) , Dier, Dłużniewski (5) , Dobiejowski (2) , Dobiesz (2) , Dobkiewicz (8) , Dobrot, Dobrowolski (25) , Dobrucki, Doliwa (2) , Drabowicz (3) , Drobot, Drożyński, Duniewicz (2) , Dyczkowski, Dynowski (2) , Dzieczeński, Dzieczyński (2) , Dziektarski (2) , Dziewiński, Dzik, Dzikowicz, Dzikowski (2) , Dziwiński (2) .

Elsner (2) , Elssner (2) .

Falinkowski, Falkowski (5) , Fallois, Falski, Fulewski, Furman.

Gagowski, Gedbut, Gedbutowicz, Getbut, Gezek, Gidwiłło (2) , Giecewicz (9) , Gieczewicz (4) , Giedbut, Giedwiłło (4) , Giedymin (3) , Giedziewicz, Giesek, Ginwiłowicz, Girdwojń (4) , Girdwoyń (4) , Gitter, Gizowski, Gładkowski, Głazejewski, Głazowski (3) , Głażejewski, Głażewski (4) , Głażowski (4) , Głębocki (12) , Głuczowski, Gocki, Godzki, Gojski (2) , Gołgowski, Gołogórski (2) , Gonsecki, Gorski (21) , Gorzuchowski (2) , Gorzycki (12) , Gosławski (8) , Gościński (2) , Goyski, Gozdowski (3) , Gozdzecki, Gozdzicki, Gozdzki (2) , Gozimirski (2) , Goździn, Górski (30) , Grajewski (6) , Graniewski (4) , Grzybowski (8) , Gujski (2) , Guzewski (2) , Guzowski (6) .

Handa, Hilter, Hujsiej, Hurtych, Hurtyg, Hurtyk.

Ilnicki (5) , Iłłakowicz (2) , Iraszewski, Iraszowski, Iruszewicz.

Jakubiński (3) , Jamiołkowski (2) , Janczewski (16) , Jankowski (22) , Janski, Janulewicz (3) , Jański (3) , Jelitko (2) , Jelitowski (2) , Jemiołkowski.

Kadłubicki, Kadłubski, Kempski (9) , Kępski (10) , Khanowski, Kijaszkowski, Klechowski, Kleczkowski (8) , Klepacki (6) , Klichowski (2) , Klikowski, Klimczycki (4) , Kłoczewski (2) , Kłoczowski (2) , Knot (3) , Kobylnicki (5) , Kopacz (2) , Korzeński (4) , Kosiński (10) , Koszczyc (3) , Koszczycz (3) , Koszembar, Kościelecki (4) , Kot (7) , Kowalewski (14) , Kozakowski (7) , Kożuchowski (4) , Krogulecki (2) , Kruszecki.

Langeman, Lipski (19) , Lisiewski (2) , Lisowski (18) , Lubieński (4) , Lubiński (5) , Lubliński (2) , Luboracki, Luboradzki (5) , Ludkiewicz (4) , Lutek, Lutkiewicz (4) , Lutko (2) , Lutogniewski.

Łubieński (4) , Łukaszewicz (12) , Łukomski (8) , Łyskowski (3) , Łyszkowski (3) .

Machwicz (3) , Maciuk (2) , Maczuk (2) , Maraczewski (4) , Marcinkiewicz (7) , Mazowski (2) , Mejnard, Mejnart (2) , Mieszkowski (6) , Miłosławski, Mleczko (4) , Młodziejewski (5) , Młodziejowski (5) , Młotnicki, Montrym (4) , Moraczewski (4) .

Nac, Naczko, Naczkun, Nagiewicz (2) , Naszyniec, Natkiewicz, Natko, Neczko, Niemajewski (2) , Niemojewski (5) , Ninkowski, Noswicki, Noswitz, Noświcki, Nowomiejski (5) .

Ochimowski, Okrąglicki, Olszyński (4) , Omiechowski, Osiecki (13) , Osuchowski (3) .

Pałaszewski, Pałaszowski, Parawa, Parczewski (5) , Pasek, Paszek, Paszkiewicz (18) , Pawłowski (29) , Pępowski (3) , Pieciulewicz, Pilecki (6) , Poddębski (4) , Podgórski (10) , Podleski (12) , Połubiński (3) , Porzecki (4) , Przekuleja (2) , Przestępski, Przykuleja, Przyrownicki (2) , Purzycki (3) .

Radecki (9) , Rakowski (15) , Rozdrażewski (3) , Różycki (7) , Rudziański (2) , Rykalski, Rykowski (3) , Rzeszowski (5) .

Sabliński (2) , Sadkowski (5) , Sadłowski (3) , Sadowski (9) , Sawiński, Seeloff, Siciński (6) , Sieliski (3) , Sielnicki (3) , Siemakowski, Siemianowski (3) , Sierzik, Silnicki (3) , Siruć (2) , Siwakowski, Skarbek (13) , Skawiński (3) , Skąpski (3) , Skępski (2) , Skroboński, Slesiński (2) , Sleszyński (2) , Słoński (4) , Smoliński (3) , Sobocki (5) , Sobotkiewicz, Sokołowski (22) , Sreczkowski, Sroczkowski (2) , Starodumski, Staryński, Starzyński (14) , Stawowski (3) , Stawrowicz, Stąpczewski, Stempczyński, Stępczeński, Stępczyński, Stęprzeński, Stęprzyński, Stępski (3) , Strawiński (7) , Stroński (5) , Struński (2) , Stryjewski (2) , Stryjowski (2) , Strzecki, Strzelecki (7) , Sucymiński (2) , Sulko, Sułko, Suski (9) , Swietlik, Swinarski (2) , Syrnia, Syruć (2) , Szczedetowicz, Szczycki, Szczytski, Szlikiewicz, Szlykiewicz, Szyłański (3) , Szymkiewicz (9) , Szynyk, Szytański.

Śledź, Ślerzyński, Ślesiński (3) , Śleszyński (2) , Śreczkowski, Średnicki (4) , Świdnicki (2) , Świnarski (2) .

Taraniewski (2) , Teuto, Trzecki (3) .

Wardyński (2) , Wialbut (5) , Włodkowski (4) , Włotkowski, Wolski (40) , Wrembski, Wrębski, Wrzebski (2) , Wrzębski (3) , Wrzępski (4) .

Zacharewicz (5) , Zacharowicz (3) , Zacharzewski, Zakrzewski (32) , Zalchocki, Załaski, Załąski, Załęcki (2) , Załęski (9) , Zambrowski, Zelecki (2) , Zeleński, Zeliński, Zembrzuski, Zielecki, Zielendzki, Zieleński (7) , Zielęcki, Zielęski, Zieliński (16) , Zrażewski (2) , Zynda.

Żalchowski, Żelęcki (2) , Żydowski (3)

Found: 376. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.