Bieczkowski, Bieganowski (5) , Bielawski (9) , Borysewicz (5) , Borysiewicz (5) , Borysowicz (4) , Boryszkowski (2) , Borzejewski, Borzejowski, Bożejewski, Bożejowski, Buszkowski (6) .

Chłapowski (4) , Chodorowicz (6) , Czabowski, Czewiaszko, Czyżewicz (3) , Czyżewski (10) , Czyżowski (8) .

Derbut (3) , Diamentowicz, Dobek (3) , Dołmacki (2) , Drya, Dryja, Dryniakiewicz, Dryon, Drzniewicz, Dyament, Dyamentowski, Dyra, Dziechciński, Dziechtarski, Dziektarski (2) , Dziembiński, Dzierzbiński, Dzikowicki, Dzirbiński.

Estka.

Fontani.

Gabliński, Galewski (4) , Gałęski (6) , Gałęzki (2) , Gamalej, Gamaleja, Głębocki (12) , Gorecki (12) , Górecki (14) , Grabieński (3) , Grodzicki (11) , Grodziecki (5) .

Jenicz.

Kiszewa, Kiszewski (2) , Kopydłowski, Kozaryn (3) , Kozłowski (16) , Krepsztul, Kwinta (3) , Kwinto (3) .

Lesek, Lesenko (2) , Lewiecki (5) , Lipiński (22) , Lisicki (8) , Lisiecki (6) , Lisiewski (2) , Listecki, Liśnicki, Liśniecki, Luboński (5) .

Łubowski (3) , Łukanowski (2) , Łukomski (8) , Łukowski (14) .

Macewicz (8) , Mileski (2) , Modlibowski (2) , Modliszewski (6) , Mroczyński, Mrowczyński, Mruczyński, Mutyna.

Niemierzewski.

Okulicz-Kozaryn (2) , Opachowski, Orzelski (2) , Osiecki (13) .

Pemgin, Piemgin, Pikiel (4) , Poświatowski, Poświątowski, Prewysz, Przysiecki (2) .

Radecki (9) , Rogowski (15) , Ronowski, Rudzicki (3) , Runowski (4) , Rusocki (4) .

Siąski (2) , Skumin-Jenicz, Strański (2) , Struński (2) .

Tawtygierd, Tomicki (3) , Towgin (4) , Towginowicz (4) , Towtygert, Towtygiert, Trambczyński (2) , Trapczeński, Trąbczyński (2) , Trąmbczyński (2) , Trąmpczyński (2) , Trąpczyński (2) , Troynik.

Ubasz.

Westerski, Wysocki (26) .

Żernicki (9)

Found: 123. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.