Aytminowicz.

Bolko (3) , Bredicki, Burzkowski.

Ceren, Chincza, Chyńcza, Cyryna (2) .

Dobrzański (5) , Dogel (3) , Dogiel (3) , Dowgiałło (5) , Dowgiało (5) , Dowgiełło, Działosza, Dziatkowicz, Dzielnicki.

Ejnarowicz (2) , Ejtmin (2) , Ejtminowicz (2) , Ejtutowicz, Eytmin, Eytminowicz, Eytutowicz, Eytypowicz.

Ginc (2) , Gincyk, Ginizów.

Hejncz, Hennes, Hincz (2) , Hincza, Hink, Hinnes, Hińcza (2) , Hynek (5) .

Jancewicz (4) , Janiewicz (2) , Jastronicki, Jastroniski.

Kasperowicz (17) , Kintort, Kokołusza, Kokotowicz, Kokułowicz, Kokutowicz, Kopiatkiewicz, Kromża, Kukułkowicz.

Laudgin (2) .

Nadobny.

Pietkiewicz (11) , Pietkowicz (3) , Piotkiewicz (2) .

Ratuld (4) , Ratułkowski, Ratułt (4) , Rogowski (15) , Rokatowicz, Rokutowicz, Rokuzowski, Rudakowski.

Stancewicz (2) , Stanczewicz (2) , Szybiński (2) .

Tułowski (2) .

Wołczan, Wołczek (6) , Wołczko

Found: 69. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.