Bełcznicki, Burzyński (8) .

Dobromirski (3) , Dobromyski, Dymieński.

Fastykowski, Faszczewski (2) , Faściszewski (2) .

Garczyński (6) , Gerald, Gerlach (2) , Gerłowicz, Giec (2) , Giecewicz (9) , Gieralt, Gierałowicz, Gierałt, Gierałtowski (9) , Gierłowicz (2) , Gierzyński (3) , Gilwicki, Ginejt (4) , Gineyt (3) , Giżyński (5) , Gniewek, Gorzkowski (7) .

Herałowicz.

Jaguczyński, Janikowski (9) , Januszewicz (7) , Juszkiewicz (10) .

Kentrzyński, Kętrzyński (3) , Kijanowski (3) , Koczanowski (7) , Koczonowski, Komorowski (20) , Kostech, Koźmicki (3) , Krzystkowski, Krzyszkowski (7) , Kucewicz (4) .

Lucławski (2) .

Mackiewicz (23) , Magnus (2) , Marszowski (5) , Mojkowski (3) , Mozgawa (2) , Mozgawski (2) .

Osmoróg, Ośmioróg.

Piotrowski (23) , Pożerski (2) , Przybysławski (11) .

Rogowski (15) , Rosław, Rzeszyński.

Siemichowski (2) , Siemiechowski, Skrętowski, Słonecki (2) , Sojeta, Sokolnicki (6) , Strzałka (4) , Strzelecki (7) , Sułowski (2) , Surgut (2) , Surkont (2) , Surwiłło (5) , Surzycki, Suskont, Szadziewicz (2) , Szedziewicz-Towiański.

Torański, Tourański, Towiański, Towtkiewicz (2) .

Wężycki, Wierzchosław, Wieścicki (2) , Więckowski (8) , Więczkowski (2) , Wilczkowski (5) , Winkler (4) , Wiszycki, Wolski (40) , Wrobilski, Wróblewski (12) , Wróblicki, Wróbliński, Wróbliski, Wróblowski (4) , Wyrzycki, Wyżycki (2) , Wyżyski (2) .

Zemleszczery

Found: 96. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.