Aberwoj, Augustyn.

Babski (3) , Bart, Bartel, Bartl, Basak, Bauman (3) , Bierwold, Bitoldowicz, Błonicki, Bocheński (5) , Bosakowski, Bouman, Butmanowicz, Butowcowicz, Butowicz (5) , Butowtowicz (2) , Buttmanowicz.

Chodorowski (7) , Chodowski (4) , Ciechanowski (2) , Ciechanów, Cwalina (2) , Cybowicz (2) , Cymdacki (2) , Cymerman (2) , Cyndacki, Czarnocki (8) , Czekan, Czekanowski (3) , Czerkanowicz, Czwalin (3) , Czwalina (3) , Czwaliński (2) , Czyndacki (2) , Czyż (4) , Czyżewicz (3) , Czyżewski (10) .

Dajniewicz, Dakniewicz, Danielewicz (3) , Daniełowicz (2) , Dąbrowski (46) , Dąbski (4) , Dąmbski (2) , Dersław (4) , Dobrołęcki, Dołobowski (2) , Drużykowski.

Faliszowski (2) , Falkowski (5) , Flamski.

Gardziński (5) , Gardzyna, Gąsowski (6) , Gęsowski, Gieduszycki, Gierowski (2) , Głowiński (3) , Głowniski, Głusiński, Gocławski (3) , Godebski, Godzemba, Godzieliński, Godziemba, Godziński (3) , Gogolewski (3) , Gołaszewski (6) , Gorajewski (2) , Gorzkowski (7) , Gorzycki (12) , Gorzykowski, Gosławicki, Gosławski (8) , Gudynowicz, Gusiński.

Ignatowicz (5) , Ihnatowicz (6) , Inszkiewicz, Irtyszczowicz.

Jagutowicz, Jamiołkowski (2) , Janczewski (16) , Jewłok, Jocz, Juhowski, Jukowski (2) , Juszkiewicz (10) .

Kamplica, Kaplicz, Kaplicza, Kicki (5) , Kikowski (2) , Kobielicki (2) , Kobylecki, Kobyłecki (2) , Koralkowski, Korzeniański, Korzeniewski (8) , Kowalewski (14) , Kowalkowski (3) , Kreptowicz, Kretowicz (3) , Kryliński, Krzewski (4) , Kucharski (13) , Kucharzewski, Kurek (4) .

Laskary (2) , Lichiński (2) , Lijewski, Lubański (6) , Lubczyński (3) , Luberadzki (4) , Lubiański (6) , Lubiatowski (8) , Luboradzki (5) , Lubrański.

Łaskarz, Ławrynowicz (10) , Łubiański.

Maleszewski (4) , Malinowski (7) , Maliszewski (2) , Małuszewicz (2) , Małyszewicz (2) , Małyszko (3) , Małyszyński, Mazanowski, Mężyński (2) , Mintowt, Muliński.

Nadarzycki (3) , Nasiołowski (2) , Nerlich, Niechcianowski, Niechciański, Nierlich, Niziński, Niżyński, Noziński, Nożewski (2) .

Oborski (5) , Olszowski (8) , Ossowski (15) , Ożepowski (3) .

Pamowski, Pancewicz (2) , Paniewski, Paniowski, Parkosz, Paszewicz (3) , Paszewski, Pawłowski (29) , Pczołecki (2) , Pietraszewicz (7) , Pietrzykowski (3) , Podborski (3) , Poddembski (2) , Popławski (11) , Poszewic, Pucek (2) , Pucko, Puczek (2) , Puniewski.

Radecki (9) , Redecki, Rusinowicz, Rusinowski (3) , Ryżo, Ryży.

Sandecki (2) , Sącza, Sądecki (3) , Sierawski (2) , Skirmont (2) , Skrzantka, Skrzątka, Skrzeczyński, Skrzęt, Skrzęta, Sławoszewski (2) , Sławuszewski, Snopowski, Sobański (7) , Somowski (2) , Sosnkowski, Sosnowski (7) , Sosonko, Staczyński, Starzyński (14) , Stemiński, Stemiski, Sterpiński (2) , Strębowski (4) , Strękowski (5) , Strzałkowski (14) , Styrpejko (4) , Szyszyński.

Świecimski, Świeciński (2) , Święcicki (9) , Święcimski, Święciński (2) .

Targowicki (2) , Teleżyński (2) , Tomaszkiewicz, Trynkowski, Tudołt.

Wanglerz, Wardeński, Wardęski (4) , Wardyński (2) , Waryski, Wasuczyński (2) , Wągleszyński (2) , Wąsowski (6) , Węgleński (2) , Węgliński (2) , Wianiecki, Wieniecki (2) , Wilam (3) , Wilamowicz (5) , Wiliamowicz, Wirydarski (2) , Włański, Wojarzyński, Wolski (40) , Wozuciński, Wozuczyński, Wożuciński, Wożuczyński, Wroczeński (5) , Wysocki (26) .

Zaleski (37) .

Żaleński (3) , Żebrowski (10) , Żeromski (10) , Żorawiecki, Żorowski, Żórawicki, Żórawski (7) , Żurawski (9)

Found: 245. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.