Abicht, Abrahamowicz (3) , Abramowicz (12) , Abramowski (5) , Adamczewski (4) , Adamczowski (5) , Adamowski (3) , Adamski (3) , Ajdukiewicz, Akreyć, Albinowski (2) , Anasiński, Andralewski, Andrejkonis, Andrzejkonis, Antuziński, Ardzienicki, Arkuszewski.

Babutowicz, Bachmiński (2) , Baliński (4) , Balutowicz, Bałotowicz, Bałutowicz, Bandzisławski, Baniewicz (8) , Bantowski, Banty, Baracewicz, Baranowski (15) , Barański (7) , Barszcz, Bartoszewicz (15) , Bartoszewski (6) , Bazalewicz, Bazylewski (2) , Bąklewski (2) , Bąski, Bekierski, Belkowski, Bełdowski (3) , Bełkowski, Bełzecki, Bełżecki, Berdowski (4) , Beski (3) , Beykowski, Będzisławski (3) , Bęklewski (3) , Bęski, Białobłocki (8) , Białostocki (3) , Białowiejski (3) , Białowieski (4) , Biejko, Biejkowski (2) , Bielański (5) , Bielawski (9) , Bieleski, Bielewski (3) , Bierczyński, Bierzyński (2) , Bietkowski (4) , Bieykowski, Bieżyński (2) , Bijejko, Bijewski, Bilański (3) , Bilawski, Bileński (2) , Bilewski (2) , Bisiowski, Biszowski (2) , Bitkowski, Bliński (3) , Bnikowski, Bniński (3) , Bobowski (4) , Bobrowicz (3) , Bobrowski (10) , Bobrujek, Bobrujko, Bogdaszewski (3) , Bogusławski (19) , Bogusz (9) , Bohun (3) , Bohusz (7) , Bolesławski (5) , Bolesta (2) , Bolestowski, Bolesz, Bołdowski, Boniecki (3) , Borbowski, Borchart, Bordziakowski (2) , Borejka (4) , Borejko (4) , Boreyko (4) , Borowski (21) , Borszowicz (2) , Bortkiewicz (12) , Boruta (3) , Borzynowski (2) , Borzysławski (4) , Bossowski (4) , Bożydłowski, Briganty, Brodecki (3) , Brodowski (9) , Bromierski (2) , Bromirski (2) , Brosina, Bruchowski, Brudkowski (2) , Brudnicki (3) , Brühl (2) , Brumirski, Brykowski, Brzechwa, Brzeski (13) , Brzezicki (4) , Brzostkowski (2) , Brzostowski (10) , Brzuchański (4) , Buchowski (2) , Bucki (4) , Buckiewicz (2) , Bućkiewicz (2) , Budek (3) , Budkiewicz (2) , Budko, Budkowski (3) , Budnik, Budny (3) , Budrewicz (7) , Budryk (2) , Budziski, Budzki, Bugosławski, Bujko, Bujwid (7) , Bukiewicz, Bukowski (11) , Burkiewicz, Burski (7) , Butkiewicz (7) , Butkowski (4) , Butowiec, Buwojna (2) , Buwojń (2) , Buyko, Buykowski, Buywid (7) , Bużeński (3) , Bykowski (10) , Bylecki, Bylewski (2) , Bylicki (2) , Bystrzejowski (3) , Byszewski (5) , Bytyński (2) .

Całkowski, Cedroński (2) , Cernikowski, Chabicki, Chabielski (4) , Chajziński, Chalimowicz, Chaliński (4) , Chamski (2) , Charbicki (2) , Charczenko, Charczewski (4) , Charzewski (5) , Chaszczyński, Checkitowski, Chelsztowski, Chełmicki (2) , Chełstowski (3) , Chileński (2) , Chilewski, Chiliński (2) , Chłochoł, Chmielecki (4) , Chmielewski (11) , Chmielowski (3) , Chmilewski, Chocholewski, Chochoł, Chociński, Chodkiewicz (4) , Chodko, Chodkowski (3) , Chodorowicz (6) , Chodowski (4) , Chojecki (4) , Choraszewski, Chorczewski, Choromański (3) , Choroszcza (2) , Choroszczo (2) , Choroszewski (3) , Chorzelski, Chorzewski (4) , Choszczewski, Chrapiewski, Chraplewski (4) , Chromski, Chrostowski (4) , Chrupcewicz, Chruściński (2) , Chrypcewicz, Chrząstowski (12) , Chudkowski, Chutkowski, Chwalibowski (3) , Chwedkowicz (2) , Chwiedkiewicz, Chybski (2) , Chylewski, Chyliński (3) , Chymiński, Ciaszyński, Ciekliński (3) , Ciesielski (9) , Ciesiewski, Cieszejowski, Cieszewski, Cieszyński (2) , Ciołkowski, Cioromski, Cisowski (3) , Cissowski (2) , Ciszewski (4) , Ciszkiewicz (6) , Ciuszowski, Ciżewski (3) , Ciżowski (3) , Cudzinowski (2) , Cudzynowski (2) , Czajka (2) , Czajkowski (6) , Czapiejewski, Czapiewski (11) , Czapski (6) , Czarnomiński, Czarnomski (3) , Czartkowski (3) , Czasławski (4) , Czayka (2) , Czaykowski (4) , Czechowicz (8) , Czechowski (10) , Czeczewicz, Czeczotek (2) , Czeczotka (2) , Czempkowski (4) , Czempowski (3) , Czepowski, Czerbiecki, Czerepowicz (2) , Czereptowicz (2) , Czerniawski (6) , Czernicki (5) , Czerniecki (2) , Czernikowski (3) , Czerniowski (4) , Czerwicki, Czesiejko, Czeski (3) , Czeszejko, Czeszowski, Czeżowski, Cziszewski, Czopowski (2) , Czuszewski (2) , Czuszowski (2) , Czyczyrka, Czyż (4) , Czyżewski (10) , Czyżowski (8) .

Ćwierzycki.

Dabisz, Dabiża, Dakowski (2) , Damiański (2) , Dawidowski (5) , Dąbrowski (46) , Dembowski (7) , Demianowicz, Demożyrski, Dersław (4) , Dębowski (4) , Długołęski, Dobaniowski (2) , Dobiecki (4) , Dobkowski (3) , Dobrosielski (3) , Dobrowolski (25) , Dobrski (2) , Dobrzyński (6) , Domaradzki (9) , Domaszewski (4) , Domaszyn, Dombrowski (9) , Domejko (4) , Domeyko (4) , Domozyrski, Donakowski, Dorański, Dorbski, Dork, Dowiat (4) , Dowiatt (4) , Dramiński (4) , Drągowski (3) , Drochowski (2) , Drogoszewski (2) , Drohoszewski, Drohowski, Drongłowski, Drozd, Drozda, Drozdowicz, Drozdowski (9) , Drozdżowski, Droździewicz, Drożdżowski, Drózd, Druchowski, Drużyłowski (4) , Drużynowski, Dryngielewicz, Drzewiecki (9) , Dudycki, Dudycz (2) , Dumaszewski, Dunicz, Duński (2) , Duprski, Duprzski, Dymistrowski, Dymitrowicz, Dymitrowski (6) , Dymowicz, Dzetnarowski, Dziaczkowski, Dziakoński, Dziankowski (4) , Dziebakowski, Dziechciejowski, Dziechciewski (2) , Dzierożyński, Dzierzgowski, Dzierzkowski (2) , Dzierżański (2) , Dzierżek (4) , Dzierżgowski, Dzierżko (4) , Dzierżyński (3) , Dziewanowski, Dziewczopolski (2) , Dziębakowski, Dzięcielski (6) , Dzięgielewski (4) , Dzięgielowski (3) , Dzięgulewski, Dzikowski (2) , Dzirwanowski, Dziwanowski.

Ejdymt, Ejdynt, Ejmont, Ejsmont (2) , Erlicki, Eymont, Ezofowicz (2) .

Fabecki, Fabianowski (2) , Falęcki (6) , Faliborski, Falibowski (3) , Falkowicz, Fedczenko, Fedkowicz (3) , Fenikowski (2) , Fiedczenko, Filkiewicz, Fillicki, Fiszer, Foret, Foreth, Frykacz (3) , Fundament.

Galowski (3) , Galusiński, Garbiński, Gardziński (5) , Gaszyński (5) , Gawkowski (3) , Gawroński (7) , Gażewski, Gebart, Gembart, Gengid, Germański, Gerszewski (2) , Getulewicz, Gębart, Gębicki (5) , Giboski, Gibowski, Giedygołgowicz (2) , Gierałtowski (9) , Gierdwoyń (2) , Gierszewski, Gilewicz (5) , Girdwojń (4) , Girdwoyń (4) , Girtowicz, Gleszczyński, Gliczyński, Gliński (17) , Gliszczyński (10) , Głoczyński, Głodziński, Głoskowski (5) , Głoszkowski (2) , Głuchowski (11) , Głuszecki (2) , Głuszkowski (3) , Głyszczyński, Godowski (3) , Godziszewski (3) , Golański (5) , Gołaski (2) , Goławski, Gołdziecki, Gołdziewicz, Gołkowski (5) , Gołocki (5) , Gołuski (2) , Gołuszewski, Gołyński (6) , Gomołka, Gongid, Gonszd, Gorczycki (5) , Gorczyczki, Gorczyński (6) , Gorecki (12) , Gorzechowski (2) , Gorzycki (12) , Gorzyński (3) , Gosiewski (4) , Gosławski (8) , Gostkowski (10) , Gostyński (8) , Gosuński, Goszczycki (2) , Goszycki (2) , Goślicki (3) , Gotkowski (4) , Gottleb, Górecki (14) , Górski (30) , Grabkowski (6) , Grabowski (29) , Grampowski, Grasimowski, Grazimowski, Grazimski, Grądzki (10) , Grebecki, Grembicki, Grembiecki, Grodecki (14) , Grodowicki, Gronostajski (5) , Grudecki, Grudnicki, Grzankowski, Grzebski (3) , Grzegorzewicz, Grzegorzewski (4) , Grzelski, Grzembski (5) , Grzębski (6) , Grzywieński, Grzywiński, Gulbin, Gurski (15) , Gussowski, Guziński, Guzowski (6) , Gużewski (2) .

Habicht, Hackiewicz, Hadzkiewicz, Haszlakiewicz, Hejden, Hejsman, Herman (13) , Hermanowski (4) , Hobolewski, Hodorowicz, Hoffman (14) , Hohol, Hoholewski, Hohołowski, Horbaczewski (6) , Horoszewski (2) , Horożański, Horożdański, Hreczycha (2) , Hrom, Hryckowski (2) , Hryhorewicz (2) , Hryńkowicz, Hukowski (2) , Humański, Huniawski.

Idźkowski (3) , Iwański (3) , Iwaszkiewicz (4) , Iwiński (3) , Iwoński (2) .

Jabłoński (15) , Jaczewski (2) , Jaczyński (6) , Jadamczewski (2) , Jadamczowski (2) , Jadamowski, Jagociński, Jajkowski (5) , Jakimczycki, Jakimowski (3) , Jakowski, Jakubowski (9) , Jakucewicz (2) , Jałowicki (5) , Janczewski (16) , Janikowski (9) , Janisławski (2) , Janiszewski (11) , Jankiewicz (11) , Jankowski (22) , Janowicz (10) , Janowski (22) , Jarkowski (2) , Jarkuszewski, Jarmaszewicz, Jarociński (2) , Jaroszyński (3) , Jasielski (2) , Jasieński (19) , Jasiński (17) , Jastrzembowski (2) , Jastrzębecki, Jastrzębiec, Jastrzębowski (3) , Jastrzębski (9) , Jaszczukiewicz, Jaszczyc, Jaszczyca, Jaszewski (5) , Jaszkowicz (2) , Jaszkowski (4) , Jaślikowski (2) , Jawgiel (2) , Jaworski (11) , Jączewski, Jelowski (3) , Jełowicki (4) , Jengielewicz, Jerzewski (2) , Jewski, Jewsko, Jezierski (16) , Jeżewski (8) , Jeżowski (9) , Jędrzejewski (2) , Jędrzejowski (2) , Jędrzyjewski (2) , Jędrzyjowski (2) , Jodłowicki, Jodłownicki (2) , Jodłowski (5) , Jonczewski, Julkowski, Jułkowski, Jurga, Jurkowski (8) , Juszkiewicz (10) , Juszyński (6) .

Kachowski (2) , Kaczyński (5) , Kaleczycki (3) , Kalicki (3) , Kamieński (30) , Kamiński (26) , Karaczewski (2) , Karasowski, Karaśnicki, Kardoliński, Karski (6) , Karsznicki (6) , Karśnicki (6) , Karwacki (4) , Karyszewski, Kaszewski (3) , Kawieczyński (3) , Kaznowski (3) , Kaźnicki, Każnicki, Kempski (9) , Kępski (10) , Kiborsztowicz, Kibort (5) , Kibortowicz, Kielbowski (2) , Kiemski, Kierkiłło, Kierzkowski (4) , Kierznowski (3) , Kil-Kulewski, Kilewicz, Kinatowicz, Kiwerecki, Kiwerski, Kiwierski, Klamborowski, Kleiner, Klembowski (2) , Klepaczewski, Kleyner, Klębowski, Klimaszewski (8) , Klisz (2) , Kliszewski (3) , Kluczowski, Kluszewski (4) , Kłapiszewski, Kłębowski (3) , Kmita (7) , Kochowski (2) , Kociecki, Kociubiński (2) , Koczański, Koczowski (5) , Kodłatowski (2) , Kokowiński, Kołwzan (3) , Konarski (16) , Konarzewski (11) , Koniaszewicz, Konopka (9) , Kopajski, Kopański (4) , Koperni, Kopernicki, Kopesz, Kopeszy, Kopiowski, Korolewicz, Koroszewski, Korzybski (3) , Kosarski (2) , Kosiłowski, Kosior, Kosiorek, Kosmaczewski (2) , Kosmarzewski (2) , Kosnowicz, Kostecki (15) , Kostka (6) , Koszczan, Koszczen, Koszłowski, Kościan, Kościej, Koścień, Kościeński (2) , Kościerz, Kościey, Kośmiderski (2) , Kośmiński (3) , Kotarbski (3) , Kotlewski (2) , Kowalewski (14) , Kowalowski (6) , Kowzan (3) , Koziebrocki (2) , Koziebrodzki (2) , Kozielski (6) , Kozieradzki (5) , Kozik (2) , Kozika (3) , Koziński (4) , Koziobrocki, Koziobrodzki, Kozłowicki, Kozłowski (16) , Krapowski (2) , Krasiewski, Krasowski (12) , Krassowski (12) , Krasucki (2) , Krasuski (3) , Kraszewski (2) , Kraszowski (2) , Kraśnicki (6) , Krempski (7) , Krępski (7) , Krieger (2) , Krigier (2) , Kroczewski (3) , Kroczowski (7) , Krol (2) , Krolicki, Kroszewski, Królicki (2) , Kryger (2) , Krygier (2) , Krzcięcki, Krzczęcki, Krzecięcki, Krzesimowski (2) , Krzykowski (7) , Krzywański (3) , Krzyżanowski (15) , Ksiąski, Ksiązki, Księski (5) , Księżopolski (3) , Kucharski (13) , Kucicki (3) , Kuczkowski (6) , Kuczuk (4) , Kuczycki, Kudbrym, Kudbryn, Kudułtowski (2) , Kukawski, Kukolewski, Kukowski (4) , Kul, Kula (4) , Kulbanowski, Kulesza (2) , Kulewski (2) , Kulik (3) , Kulkowski, Kumatycki, Kumelski (4) , Kumpikiewicz (2) , Kunat (2) , Kuropatwa (2) , Kurp (2) , Kurpiewski (2) , Kuszel (4) , Kuźma (3) , Kuźmicki, Kuźmienko, Kuźmiński (2) , Kuźnicki (3) , Kużlatycz, Kwiatkowski (12) .

Lachowicki (5) , Lachowski (6) , Laudański (2) , Laudon, Laudowicz, Laudyński, Lawdański (2) , Lazański (3) , Leiman, Lekowski (2) , Lenartowicz (5) , Lendziewicz (2) , Lesiński, Leśniobrodzki, Lewdański, Lewikowski (2) , Leźnicki (4) , Leżnicki (4) , Lgocki (8) , Lichodziejewski (2) , Ligocki (5) , Ligowski (3) , Lipowski (8) , Lisicki (8) , Lisowski (18) , Lubecki (7) , Lubicz (2) , Lubiecki (3) , Lubocki (2) , Lubowicki (5) , Lubowidzki (4) , Luszczkowski, Lutomierski (3) , Lutomirski (3) .

Łabanowski (3) , Łabęcki (8) , Łachowski (2) , Łagiewnicki (10) , Łańcuchowski, Łapuszewski, Łasieński (2) , Ławcewicz (2) , Ławdański, Łazański (2) , Łazęka, Łazicki (2) , Łazieński (2) , Łaziewski, Łaziński (4) , Łącki (18) , Łąszewski (2) , Łątkowski (2) , Łempiński, Łentkowski, Łęski (10) , Łętkowski, Łobaczewski (2) , Łobaczowski, Łobazewski, Łobocki, Łobodzki (2) , Łomski (2) , Łopuszewski, Łosiński (5) , Łozicki (2) , Łuba (2) , Łuczaj (2) , Łuczawski, Ługowski (4) , Łukaszewicz (12) , Łukowicz (9) , Łukowski (14) , Łuniewicz, Łużański, Łysakowski (3) .

Machciński (3) , Machczyński (3) , Maciejewski (4) , Maciejowski (7) , Maciuński, Mackiewicz (23) , Macuński, Majer (2) , Majewski (13) , Majkowski (6) , Makomaski, Makowski (11) , Maksymowicz (4) , Malczyński, Maleczyński (2) , Malejewski, Malejowski, Maleszewski (4) , Malewski (3) , Malinowski (7) , Maliszewicz, Maluski (2) , Maluszyński, Małaszycki, Małęczyński (2) , Małkowski (3) , Małoklęcki, Małoklęski, Małucki, Małuski, Małużycki, Małyszko (3) , Małżycki, Manikowski (3) , Mankowski, Mańkowicki, Mańkowski (5) , Marcisz, Markiewicz (10) , Markowski (10) , Marszewski (8) , Marszowski (5) , Marzewski, Maskowski (3) , Maszczybrodzki (3) , Maszczycki, Maszkowski (3) , Matczyński, Maykowski (2) , Mazewski (2) , Mazidłowski, Maziłowski, Mączyński (5) , Mąkomaski, Mejer (4) , Mejsztowicz (3) , Meleszewski, Meyer (5) , Miaskowski (4) , Micewicz (7) , Michniewicz (6) , Miecielski, Mieczkowski (8) , Miedzylewski, Miernicki, Mieroszewski (4) , Mierzwiński (7) , Mierzyński (6) , Mietelski (13) , Mietlicki (2) , Mietliński, Międzyleski (2) , Międzylewski (2) , Mikołajek, Milanowski (5) , Milącki, Milejewski, Milejowski, Milewski (11) , Milęcki (6) , Milkont (2) , Minakowski (2) , Minkowski (4) , Mirciński (2) , Mirczyński (2) , Mirosławski (5) , Miroszewski (4) , Miroszowski (6) , Mirski (4) , Mirz, Mirza, Mirzecki, Mirzeński, Mirzewski (5) , Mirzyński, Misiowski (4) , Miszeński, Miszewski (6) , Mitelski, Mizinowicz, Mniewski (3) , Mniowski (4) , Moczulski (10) , Modeński, Modleński, Modliński (3) , Modryński, Modrzewski (9) , Modrzycki, Modrzyński (3) , Mojkowski (3) , Mojski, Monczuński (2) , Monczyński (2) , Moralewicz, Morchonowicz, Morski (5) , Mosakowski, Mossakowski (2) , Moszczybrodzki, Mościborski (2) , Mościbrodzki (2) , Mościcki (8) , Moykowski (2) , Moyski, Mszaniecki (3) , Mszczuj (2) , Mścichowski (4) , Mściszewski (6) , Mussakowski, Mycielski (4) , Myczkowski, Mysłowski (6) , Mysorowicz, Mystkowski (4) , Mysyrowicz, Myszkowski (4) , Myśliński (3) , Myśliszewski, Myśliszowski, Myślkowski (2) .

Nagora (2) , Nagorczewski (3) , Nagóra (2) , Nagórka (5) , Nagórko (5) , Nagórniczewski, Nagórski (6) , Nakielski (4) , Narajewski (3) , Narajowski (3) , Nartowt (2) , Narwojsz (4) , Narwoysz (4) , Nasiegniewski (2) , Nasięgniewski, Nasiłowski (5) , Necz (2) , Nemir, Nestorowicz (4) , Nichowski, Nicz (3) , Nieciecki (3) , Niedroski (5) , Niedrowski (5) , Niegocki, Niegoszewski (4) , Niejeszowski, Niementowski (3) , Niemiera (5) , Niemierowicz, Niemira (9) , Niemiro, Niemirowicz (9) , Niemiryc (9) , Niemirycz (9) , Niemirzyc (9) , Niemsta (3) , Niemygłowski, Niemyjski (2) , Nierowski, Niesiołowski (7) , Nieśmierski, Niewęgłowski (2) , Niewiegłowski, Niewirowicz, Niezdroski, Niezdrowski, Niskowski, Niszkowski, Noniewa, Noniewski, Nowacki (7) , Nowaczewski (2) , Nowajewski, Nowicki (17) , Nowierko, Nowierski, Nowiewski, Nowomiejski (5) , Nowowiecki, Nowowiejski (10) , Nowowieski (2) .

Obłow, Obłów, Obniński, Obniski (4) , Ochotnicki (3) , Ocieski, Ocieszko, Oczkowicz, Oglęcki (2) , Oględowski, Oględzki (2) , Olawski, Oleszkiewicz (3) , Oleszkowicz (3) , Olizarowski, Olkowski (2) , Olszanicki, Olszański (2) , Oltański, Olwita, Opatkowski (2) , Opatowicz, Opojewski, Opojowski, Opolski (5) , Oraczewski (2) , Oraczowski (2) , Orłowski (12) , Orpiński (2) , Orzecki (3) , Osiecki (13) , Ostendowski, Ostrowski (24) .

Pabianowski (2) , Paciński, Pacyński (4) , Paczoski, Paczowski, Paczuski (3) , Paczyński (4) , Pakosz (8) , Pakowski, Palancki, Palczycki, Palczyński (2) , Palkiewicz, Panczenko, Papieski (3) , Papiewski (3) , Paprocki (6) , Parulski (2) , Paszkiewicz (18) , Paszkowicz (4) , Pawłowski (29) , Pączkowski (3) , Pątkowski (2) , Pelcka, Pelczycki, Pelkowski, Pełczewski, Pełczycki (4) , Pełczyński, Pełka (13) , Pełkowski (4) , Penwoyń, Perwoyn, Perwyń, Perzanowski (3) , Peszkowski, Pet (2) , Peta (2) , Petkowski, Petrusiewicz (4) , Petruszewicz (5) , Pett, Pęcławski (2) , Pęgowski (4) , Pętkowski (5) , Pielchowski, Pieńczykowski (3) , Pierśnicki, Pietkiewicz (11) , Pietrusewicz (5) , Piętkowski (3) , Pilawski (4) , Pilch (2) , Pilchowski (12) , Pilichowski (5) , Piłchowski, Piniński (3) , Piotrowski (23) , Pirocki (3) , Płachecki (3) , Płachocki, Pniewski (9) , Podborski (3) , Pokrzywnicki (8) , Poleski (10) , Polikowski (3) , Polkowski (3) , Połchowski (2) , Połochowski, Połubiński (3) , Pomaski (3) , Popławski (11) , Popłowski, Porczyński (4) , Poremba, Porembiński (2) , Poręba, Porębiński (2) , Poręczyński, Postel (2) , Pouślewski, Powczowski, Powierski, Preis (3) , Preiss (3) , Preyss (3) , Prokuli, Proszowski (2) , Protasewicz (2) , Protasiewicz (2) , Protasowicz (2) , Protaszewicz (2) , Pruski (12) , Pruszkowski (11) , Przanowski (4) , Przeciszowski (3) , Przedpelski, Przedpełski, Przedpolski, Przedziński (2) , Przedzyński (2) , Przepałkowski (2) , Przeradzki (3) , Przesiecki (2) , Przestrzelski (3) , Przędzyński (2) , Psarski (3) , Psiurski, Pszczołecki (2) , Pszczołkowski (3) , Pszczółkowski (3) , Pszonka (3) , Ptaszek (2) , Puszcz, Puszkin (2) .

Rachański (2) , Raciąski, Racibor (2) , Raciborowski (4) , Raczkowski (10) , Raczykowski, Raczyński (7) , Radecki (9) , Radicki, Radowicz, Radzibor, Radziechowski (3) , Rafanowicz (3) , Rajuniec (2) , Rajuńć (2) , Ramotowski (3) , Raszkowski (5) , Ratajski (3) , Relicki, Rembicki, Rembieszycki (2) , Rembiewski (3) , Rembiszewski (2) , Rembowiecki, Rembowski (4) , Remiszowski (4) , Repczyński (3) , Rewbicki, Reys, Rębiecki, Rębieszowski, Rębiszowski, Roch2 (6) , Rodecki, Rodkiewicz (7) , Rodowicz (6) , Rodziewicz (7) , Rogalski (5) , Rogowski (15) , Rogulski (4) , Rojkiewicz, Rolski (2) , Romanowski (7) , Rosaiński (2) , Rosnowski (3) , Rostocki (4) , Roszniowski, Rotkiewicz (2) , Rowbicki (2) , Rozembarski (3) , Rożnicki (2) , Rożnowski (9) , Różewicki, Różnicki (2) , Rubert, Rucki (9) , Rudnicki (15) , Rudzki (9) , Rukiewicz (3) , Rutkiewicz (2) , Rutkowski (9) , Rybczyński (5) , Rychlicki (6) , Rychlig (4) , Rychlik (4) , Rychłowski (3) , Ryfiński, Rymkiewicz (10) , Ryński (4) , Ryszewski (3) , Rytwiański, Rytwiński, Ryzgiewicz, Rzążewski, Rzesiński (2) , Rzestkowski, Rzeszkowski, Rześnicki, Rzewski (2) , Rzewuski (5) , Rzołkowski.

Sadło (3) , Sadziński (2) , Sadzyński (2) , Saftenko, Sajdak, Sajewicz (2) , Saknowski, Salewicz, Salmonowicz (2) , Salomon (3) , Samborski (3) , Saniewicz, Sarbski (5) , Sarnawski, Sarnowski (8) , Sasimski, Sasin (6) , Sasinowicz, Sasinowski (2) , Sasiński, Sawicki (10) , Sawicz (3) , Sądziński, Sądzyński, Scibor (2) , Scyt, Sczepkowski, Sczyt (2) , Secemski (2) , Serafin, Serafini, Serafinowicz (4) , Serwatowski (2) , Sędzikowski, Sędziszewski, Sęk, Sępiński (5) , Siebiszowski, Siemianowski (3) , Siemiątkowski (2) , Siemiętkowski, Sieromski (2) , Siestrzewitowski (3) , Simowski, Sipajło (3) , Siudziński, Siwowąs, Skabajewski, Skibniewski (3) , Skłodowski (2) , Skorczycki, Skorycki, Skorzycki, Skowroński (6) , Skórczycki, Skórski (3) , Skrocki (2) , Skrodzki (4) , Skromowski (2) , Skrzeszewski (2) , Skrzeszowski (2) , Skrzetuski (7) , Skrzycki (2) , Skrzypkowski (2) , Skrzyszewski (3) , Skrzyszowski (5) , Skubajewski, Skubniewski, Skurczycki, Skurczyński, Skurski, Skwarkowski, Slażyński, Słabkowski (2) , Sładkowski (2) , Sławecki, Sławęcki (3) , Sławicki (4) , Sławiec (4) , Sławko, Sławuta (2) , Słodkiewicz, Słodkowicz, Słodkowski (2) , Słonawski (2) , Słubicki (3) , Sługocki (5) , Smolski (2) , Smólski (3) , Smulski, Sobiczewski, Sobiczowski, Sochacki-Czeszejko, Sokoliński (2) , Sokolnicki (6) , Sokołowski (22) , Sołtanowicz (3) , Somański, Somowski (2) , Sparewicz, Spasowicz, Spicki, Srokowski (3) , Stalimierski, Stalmierski, Stalmirski, Stanowski (6) , Starczewski (5) , Stasiniewicz, Statkowski, Stawiński (4) , Stawiski (4) , Stawiszewski (2) , Stawnicki, Stawski (8) , Stegwił (2) , Stegwiłło (2) , Stein-Kamiński, Stejgwiłło, Stępkowski (4) , Stępnicki, Stoczek, Stokowski (7) , Strachocki (2) , Strachota (3) , Strachowski (2) , Stradowski, Strojnowski (3) , Strupczewski (2) , Strus (4) , Strużanowski, Strużyński, Strzelecki (7) , Strzembosz (2) , Strzeszkowski (7) , Strzeszowski (2) , Strzeżowski (3) , Strzębosz, Strzyżewski (6) , Strzyżowski (6) , Stużeński (2) , Stwarkowski, Styrykowicz (2) , Suchar, Sucharski, Suchodolski (12) , Suchorabski (2) , Suchorąbski, Suchorski (2) , Suleński (4) , Sulewski (4) , Suliński (7) , Sułaczewski, Sułaszewski, Sumowski (4) , Sunawski, Swaryczewski (4) , Sypniewski (5) , Szaknowski, Szalawski, Szaławski (2) , Szantyr (6) , Szarbski (3) , Szasiewicz (2) , Szaszewicz (2) , Szaszewski (3) , Sządziński, Szczegłowski, Szczemski, Szczepanowski (6) , Szczepański (4) , Szczepkowski (6) , Szczesnowicz, Szczęsnowicz (5) , Szczkowski, Szczygielski (5) , Szczygłowski (2) , Szczyt (2) , Szczytowski (2) , Szebiszowski, Szeczemski (2) , Szegajło, Szelągowski, Szendel, Szerenos (2) , Szminerowicz, Szokalski (2) , Szomański (2) , Szomowski (3) , Szpilarski, Szulencki, Szuleński, Szulęcki, Szumański, Szumicki, Szumowski (3) , Szumski (3) , Szunawski, Szwab (3) , Szwabowicz, Szwan, Szwański, Szymański (8) , Szymonowicz (4) , Szymoński (6) , Szymowski.

Ściborowski (2) , Śladkowski (2) , Śliź (2) , Śmiodowski, Świątecki (3) , Świerszcz, Święcicki (9) .

Taczanowski (2) , Talałowicz, Talat (3) , Talatowicz (2) , Taniewski, Taraszkiewicz (3) , Tarnawiecki (3) , Tarnowiecki (3) , Tawtwojsz, Techlowicz (2) , Tejkowski, Temberski (3) , Tempowski, Tempski, Testański, Tępski, Tłokieński, Tłokiński, Tłubicki, Tłubiński, Tobolski, Tomczycki, Trojan (9) , Trybell, Trzciński (13) , Trzebieński (3) , Trzebiński (6) , Trzecki (3) , Trzepieński, Trzepiński, Trzesiewski (2) , Trzeszczkowski (2) , Trzeszewski, Trzeszkowski (2) , Tworziański (4) , Tworzyański (4) , Tymicki, Tynicki (2) , Tyniecki (2) .

Uchaciewicz, Uchacz, Uchański (2) , Ufniarski, Ulanowski (4) , Ulatowski (2) , Umański, Unierzyski, Uniszowski (3) , Urniaż (2) , Uściański, Uścinowicz, Uzłowski (4) , Uznański, Użwęcki.

Waczewski (2) , Waczkowski, Waczowski, Wadarzyński, Wadaszyński, Wadołowski (3) , Waga (3) , Walentynowicz (9) , Waliszewski (2) , Waratyński, Wasiłło, Waszkowski, Wawrentowicz, Wawrowski (5) , Wawski, Ważyński (3) , Wądolkowski, Wądołkowski (3) , Wąkczewski, Wąkczowski, Weleszewicz, Wędziński, Węgielewski, Węglowski (3) , Węgrowski (2) , Węsierski (9) , Wężyk (3) , Wiałowicz, Widziewicz, Wiebowski, Wierciszewski (2) , Wiernek (2) , Wierożepski, Wierzbicki (14) , Wierzbiński (5) , Wierzbołowicz, Wierzbowski (6) , Wierzchnicki, Wiewecki, Wiewiecki, Wigłosz, Wiktorowski (2) , Winiarski (4) , Wintyłł (2) , Wintyłło (2) , Wirożepski, Wiszczyński, Witosławski (4) , Witowski (12) , Wituński (3) , Wityński, Wizbor, Włochowski, Wnuczek (2) , Wnuk (3) , Wodziński (2) , Wodzyński (2) , Wojchowski (5) , Wojciechowski (10) , Wojdyłło (4) , Wojdyło (4) , Wojtkiewicz (10) , Wolecki, Woleński (2) , Wolęcki (4) , Wolicki (4) , Woliński (7) , Wolski (40) , Wołodko (5) , Wołuński (2) , Wondołowski (2) , Woraiński (2) , Woźniakowski (2) , Wroblewicz, Wroblowski, Wronikowski (2) , Wróblewicz, Wróblewski (12) , Wróblowski (4) , Wyczałkowski (3) , Wydżga (3) , Wygnański (2) , Wykarski, Wykowski, Wyrowski (2) , Wyrozembski (3) , Wyrozemski (3) , Wyrozębski (3) , Wyrozęski (3) , Wyrzykowski (6) , Wysocki (26) , Wyszkowski (3) , Wytyński, Wyzga (2) , Wyżga (4) , Wyżgoń, Wzdulski.

Zabawski (5) , Zabierzowski (3) , Zadambrowski (2) , Zadąbrowski (2) , Zadorski (3) , Zagorski (6) , Zagórski (9) , Zaik, Zail, Zajadlewski, Zakowski (2) , Zakrzewski (32) , Zakrzowski (5) , Zalesicki, Zalesiło, Zaleski (37) , Zalesycki, Zalewski (7) , Zalisławski, Zamieński, Zarzeczny, Zasławski (3) , Zatorski (3) , Zawadzicki (2) , Zawadzki (24) , Zawakiewicz, Zawidzki (3) , Zawilski, Zawistowski (4) , Zawitniewicz, Zawojski, Zaykowski (2) , Zbaraszewski, Zberowski (2) , Zborcicki, Zboroszewski, Zborowski (6) , Zborzeński (3) , Zbrożek (5) , Zdan (3) , Zdankiewicz, Zdanowicz (13) , Zdanowski (6) , Zdumowski, Zdunowski (7) , Zdzierszek (3) , Zdzierżek (3) , Zdzieszek (2) , Zdzieszyński (2) , Zebierzowski, Zendzianowski, Zerek, Zernowski, Zielanowicz (2) , Zieleziński, Zieliński (16) , Zienkiewicz (5) , Zienkowicz (5) , Zmiewski, Znaczeński, Zrzęcki (3) , Zub, Zubowicz (3) , Zukowski.

Żabowski (2) , Żadkiewicz, Żakowski (7) , Żałkowski, Żarcicki (3) , Żarski (9) , Żatkiewicz, Żdanowicz (7) , Żebrowski (10) , Żegniewski, Żegocki (2) , Żelazowski (5) , Żendzian, Żendzianowski, Żereg, Żerkowski, Żernowski, Żędzian (3) , Żędzianowski, Żmijewski (5) , Żmijowski (5) , Żolpa, Żołkowski (3) , Żołnierkiewicz, Żołpa, Żołtkiewicz, Żółkowski (2) , Żukowski (15) , Żydkiewicz, Żykowski, Żymirski, Żytkiewicz (2) , Żytkowski, Żywic

Found: 1738. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.