Białoszycki (2) , Bidłowski, Biertułtowski, Blankenburg, Błudnicki (2) , Bojszowski, Borzymowski (5) , Borzynowski (2) , Bydłowski (2) .

Chalczniowski, Chalczynowski, Chalkniowski, Chalknowski, Chalukowicz, Chwalczniewski, Czabelski, Czechowski (10) .

Dawidowicz (7) , Dmosiński (2) , Dziadowicz.

Gawłowski (8) , Gederwoch, Gedorwoch, Gedroic (3) , Gedroyć (3) , Giedroch, Giedrojć (4) , Giedroyć (4) , Grądzki (10) , Grodzicki (11) .

Halczynowski, Halczyński (2) , Halknowski, Hałcnowski (2) .

Iskra.

Kamionacki (2) , Kogkowski, Kopacz (2) , Kopaczewicz (2) , Kopaczewski, Kopeczyński, Kopycieński, Kopyciński, Kopyczyński, Korybski (2) , Krupski (5) , Kryński (7) , Krypski, Kupczyński, Kurzeski, Kurzewski (6) , Kuszewski (3) .

Lisogórski (2) , Loga (2) , Lubowidzki (4) .

Łuwczycki, Łysogórski.

Maleniewski, Meleniewski (3) , Miedzwiecki (7) , Miedzwiedzki (7) , Miedźwiecki (7) , Miedźwiedzki (7) , Mieleniewski, Mieleński (3) , Międzybłocki, Moksiewicz, Mosiej (2) , Mosiejewicz, Mosiejko, Mość, Motylewicz, Mozewicz, Moziewicz, Mrochowski.

Nawoj (2) , Nawoy (2) , Niedźwiecki (13) , Niedźwiedzki (13) .

Piędzicki, Plędzicki, Przecieski.

Rac, Regulski (6) , Rudzki (9) .

Siegroth, Skidzieński, Sławik, Sroczkowski (2) , Starowiejski (3) , Starowieyski (3) , Szaszorski, Szegrot, Szygrod.

Tomkiewicz (6) , Tomkowicz (7) , Touścik, Towtkiewicz (2) .

Ujejski (8) .

Wilamowski (9) , Występ.

Zegliński, Zerwański.

Żegliński (2) , Żygadłowski

Found: 105. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.