Antoniewicz (5) , Antonowicz (5) .

Bielik, Bielin, Bies, Biesicki (2) , Biesiecki (2) , Bisiecki, Bludowski (3) .

Cloch.

Dembowski (7) , Dębowski (4) , Dubowicki (2) , Dubowiecki (2) .

Frydrychowski.

Gorecki (12) , Górecki (14) , Grodzimont, Grzybowski (8) .

Hinal, Horodecki (8) , Hunal, Hunel.

Inwaldzki, Inwałdski.

Jajkowski (5) , Jarosiewski, Jaroszewski (5) , Jaroszowski (2) , Jasienicki (4) , Jasieniecki (6) , Jędruski.

Karnacholski, Karnaszewicz, Karnazewicz, Karniłowicz (2) , Karszazewicz, Katowski (2) , Klar, Kloch, Kmita (7) , Koczeński (2) , Kordowski, Korn (2) , Kornacholski, Kornaszewski, Kornic, Kornickii (2) , Kornicz, Korniłłowicz (2) , Korniłowicz (2) , Korniłowski, Korolko, Korowicki (3) , Korpulewski, Kurniewicz.

Laskowski (14) , Laszkowski, Lyaszkowski.

Łaszkowski (2) .

Marszałek, Meduski (2) , Metelicki.

Porembski (8) , Porębski (8) , Porubski.

Roszkowski (13) , Rymułtowski.

Sałacki (2) , Siestrzeniec (2) , Słop, Sobek (2) , Sokoł (4) , Sokołowski (22) , Sokół (6) , Szczepanowski (6) .

Tuchliński (2) .

Walcerowski, Wasilowski (3) , Wasiłowski (3) , Wilamowski (9) .

Zakrzewski (32) , Zdański (2) , Zdzański (2)

Found: 84. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.