Abramik.

Bachowski, Bagiński (5) , Barański (7) , Baszucki, Benkowski, Berengowicz, Bieńkowski (6) , Bierzyński (2) , Bieżyński (2) , Binkowski, Boczkowski (8) , Botowic, Botowicz (2) , Bronicki (6) , Bujalski (4) , Bujnowski (4) , Bunkowski, Buynowski.

Cetnerski, Chłędowski (4) , Chromecki (3) , Chrzanowski (14) , Chyczewski (3) , Czarnolaski (2) , Czopowski (2) .

Dabkowicz, Dalkowicz, Danisewicz (2) , Danisiewicz (2) , Dmochowski (2) , Dobkiewicz (8) , Doliński (9) , Drozdowski-Meloch, Droziński (2) , Dudorowicz (2) , Dudrewicz, Dunaj, Dworakowski (3) , Dzbański (2) , Dzięcielski (6) .

Filiborn.

Gacki (2) , Gadzki, Gącki, Gąsiorowski (6) , Gęsicki (3) , Ginwił (4) , Ginwiłł (4) , Ginwiłłowicz, Gładyszewski (3) , Gosiewski (4) , Gronostajski (5) , Grosman, Grozmani, Grudzina, Gutowski (10) .

Haraziński, Hollo, Hrudzina.

Jachimowicz (8) , Jagodyński (2) , Jagodziński (2) , Jagusiński (2) , Jagużyński (2) , Jahodyński, Jahołkowski (3) , Jakimowicz (6) , Jastrzębski (9) , Jaszewski (5) , Jawdyński.

Kaftanowski (2) , Kalinowski (8) , Kamianowski, Kamiański, Kaminowski, Kamionowski, Karłowicz (4) , Kilarski (2) , Kirbut, Klimowski, Kłosieński (2) , Kłosiński (2) , Kochanowicz (2) , Kochanowski (3) , Kojrowicz (2) , Komar (4) , Komoński (2) , Korotkiewicz (3) , Korwin (3) , Korwin-Piotrowski (3) , Kosakowski (2) , Kossakowski (3) , Kossenda, Kostecki (15) , Koszulko, Koyrowicz, Kozniecki, Krasiński (3) , Kręczow, Krompach, Kropiwnicki (5) , Kruczaj, Kruczkowski, Kruk (2) , Krukowicz (2) , Krukowski (9) , Krupicki (4) , Kunachowicz, Kurkowski (5) .

Lipczyński (4) , Lisowski (18) , Lissowski (11) , Losniewski (3) , Lutostański (5) .

Łośniewski (3) .

Maleczyński (2) , Malenczyński, Maliszkiewicz, Małaciewski, Małaczeński, Małaczewski, Małaczyński, Małęczyński (2) , Metelski (2) , Michalski (7) , Mietelski (13) , Milewski (11) , Młodnicki (2) , Moczulski (10) , Moczydłowski (4) , Morzkowski (4) , Mroczkowski (6) .

Niskiewicz (2) , Nowicki (17) .

Odelski, Odolski (2) , Olszewski (21) .

Pannenko, Pawłowski (29) , Pczycki, Perkowski (5) , Pieślak (7) , Piotrowski (23) , Pluszczewski (2) , Pluszczowski (2) , Pluta (6) , Pluto (3) , Płuszczewski (6) , Podgurski (2) , Podrez (2) , Polski, Prendowski, Prędowski, Proniewicz (7) , Proniewski (4) , Przełomiński (2) , Przyłuski (9) , Ptuszczewski, Pusz (2) .

Roszkowski (13) .

Sakiewicz, Sakowicz (6) , Sarnewicz, Seredyński (2) , Skirwin, Słobodziński (2) , Smolak (2) , Sobierajski (2) , Sobolewski (9) , Sołkowski (2) , Sozański (4) , Starzyński (14) , Sujkowski (3) , Surwiłło (5) , Suykowski, Szawroński, Szawrowski (2) , Szczefanowicz (3) , Szuwalski, Szwaroński, Szwedowicz, Szwedowski.

Świderski-Bałaszewicz.

Tołokiewicz, Topczewski (4) , Truskolaski (2) , Truskolawski (2) , Truskoleśny (3) .

Upnicki.

Wakar, Wałejko, Wasilowski (3) , Wasiłowski (3) , Wendrychowski (4) , Wędrychowski (4) , Wierzbicki (14) , Wojszyński (2) , Wolimer, Wolmer, Wołejko, Wołk (9) , Womer, Woronowicz (7) , Woronowski, Wronowicz, Wróblewski (12) , Wyszkowski (3) , Wyżewski (2) , Wzderski.

Zaniwicki, Zawistowski (4) , Zbożniakiewicz, Zienkowski (2) .

Żarnowiecki (2) , Żorawski (3) , Żórawski (7) , Żyliński (7)

Found: 218. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.