Antoszewicz, Antuszewicz, Augustowicz.

Bajkowski (2) , Baykowski (2) , Bejdo (2) , Beyd, Białojezierski, Bogucki (9) , Bogumiłł, Bogusławski (19) , Bohumił, Borkowski (21) .

Chmara (3) , Chmura, Chrząstkowski (5) , Chrząstowski (12) , Czarnocki (8) .

Dajnowski, Dalkiewicz (2) , Danowski (4) , Daynowski, Dembowicz (2) , Dinowski, Dobrowolski (25) , Dorożyński (2) , Duńczewski.

Gałązkowski (3) , Garliński (8) , Gawryłkowicz, Gawryłowicz (3) , Gilewicz (5) , Gorliński, Goski (3) , Grochowski (9) , Grodecki (14) .

Hawryłkiewicz (3) , Huściło (2) .

Kierzkowski (4) , Kieszkowski (4) , Kiszkowski, Kobyliński (19) , Koiszewski (2) , Koiszowski (2) , Kozikowski (3) , Kruszyński (7) , Ksieniewicz, Kudrycki, Kudrzycki (2) , Kulczycki (6) .

Lazowski, Listopacki (2) , Listopadzki (2) .

Łapa (3) , Łappa (3) , Łazeński, Łazewski, Łaziński (4) , Łazowski (9) , Łoziński (5) , Łozowski.

Maciorkowski, Milik, Moniuszko (6) , Muczyński (2) .

Nahojewski (2) , Nahojowski (2) , Nahujewski, Niewęgłowski (2) .

Obniski (4) .

Panasiewicz, Pisulski, Pluto (3) , Pogorzelski (9) , Poleski (10) , Polewski.

Ragniewicz, Ratyński (7) , Rojek (2) , Rzewuski (5) .

Sankowski, Santecki, Santocki, Sańkowski, Sienicki (7) , Siennicki (5) , Siękowski, Soczycki, Soszycki (2) , Soszyński (2) , Stankiewicz (6) , Suchodolski (12) , Szańkowski (2) , Szarkiewicz, Szarkowski (3) , Szczubielski.

Ślaski (6) , Święcicki (9) .

Tarasewicz, Tarasowicz, Trzciński (13) , Tubielewicz (3) , Tubilewicz (3) .

Węglowski (3) , Węgłowski, Wróblewski (12) .

Zazuliński (2) , Zgorzelski (2) , Znamięcki, Znaniecki (2) .

Żnajedzki

Found: 111. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.