Bakun, Balicki (7) , Baran (3) , Bielicki (13) , Bokiej (3) , Bokij (3) , Bokun, Borzym (4) , Bronowski (6) , Brunowski (3) .

Chrebra, Ciechliński, Cielątko (3) , Czokołda.

Dąbrowski (46) , Dębicki (6) , Dobrowski, Drogomir (2) , Dulemba (2) , Dulęba (2) .

Fabirowski.

Ganiewski (2) , Ganowski, Garowski, Gorski (21) , Gostomski (7) , Gośniewski (5) , Gowin, Gralewski (4) , Grodecki (14) , Grodziński (5) , Grotowski (6) , Grudziński (7) , Gutkowski (9) .

Heymzot (4) .

Iwicki.

Jankowski (22) , Jarczewski (3) , Jarzyczewski, Juicki.

Kamieński (30) , Kaszuba (2) , Kłobukowski (2) , Kobylański (7) , Kobyleński (7) , Kuliczkowski (3) , Kusowski, Kussowski, Kuszaba.

Lewicki (11) , Lipski (19) , Lochowski (2) , Lubowiecki (4) , Lubowiedzki (2) .

Łochowski (2) .

Miedwiediew, Monstold, Monsztolt (2) , Monsztołd.

Nieprzecki, Nieprzeski, Niewiński (3) , Niwiński (8) .

Ociesalski, Ociuszkiewicz, Ocosalski, Oczesalski, Oczosalski, Owen.

Pabierowski, Pabirowski, Paczuski (3) , Paparzyński, Paprzyc, Paprzyca, Paprzycki, Peperzyński, Petrykowski (5) , Pęperzyński (3) , Pieczewski, Pluta (6) , Potrykowski (6) , Przesmycki (3) , Prześmiński (3) .

Rajski (8) , Rayski (8) , Rybarski.

Sieklucki (3) , Sieprawski (4) , Siwicki (3) , Skolimowski (4) , Stasiewicz (3) , Staszewicz (2) , Struniewicz, Strusieński, Strusiński (3) , Swirzawski, Szatrzycki (2) , Szczeniawski (2) , Szczeniowski (2) .

Śnieżawski, Świcki, Świeprawski (4) , Świeżawski (2) , Świeżowski (2) , Świrzawski, Świżawski.

Topiczewski (6) , Turski (11) , Tyski (3) .

Uchacki, Uhacki, Uszacki (4) .

Warszewicki, Warszowicki, Weraksa, Werakso, Widowski (2) , Wyganowski (4) , Wygonowski, Wyrozembski (3) , Wyrozemski (3) , Wyrozębski (3) , Wyrozęski (3) .

Zaleski (37) , Zberkmuł, Zberzynek, Zdzichowski (3) , Zglicieński, Zgliczyński (3) , Zgliński, Zgliszyński (2) , Zlewodzki (3) , Zliwodzki (3) , Złowodzki (3) , Zrzobek, Zubek (2) , Zubkowicz, Zubrewicz (2) .

Źróbek.

Żubrewicz, Żupek

Found: 142. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.