Abiałek, Abrahamowicz (3) , Abramowicz (12) , Adamowicz (8) , Algiminowicz (2) , Algminowicz (2) , Anczewski (2) , Andrzejkowicz (5) , Arcemberski (3) , Arynek, Arynka.

Babecki (3) , Baczewski (4) , Bagieński (3) , Baginowicz, Bagiński (5) , Bajkowski (2) , Bajużewicz, Bakaliński, Bakanowski (3) , Balcewicz (2) , Barcicki (3) , Barcikowski (2) , Barczykowski (2) , Bartka, Bartkowski (6) , Bartosiewicz (2) , Baykowski (2) , Bażewicz, Bednarski (2) , Bedoński, Beduński, Bejdo (2) , Bekanowski, Berdowski (4) , Bernacki (5) , Białobłocki (8) , Białochowski (4) , Białoskórski (4) , Białowieski (4) , Białynowicz, Białyński, Biecz, Bieganowski (5) , Bielewski (3) , Bieluński, Biełowiejski, Biernacki (11) , Biesiekierski (3) , Bledzewski, Bledziewicz (2) , Bledziewski, Bloduch, Bloducho, Błędzewski, Błoński (6) , Bobakowski, Bobrowski (10) , Bochanowicz, Bocianowski (2) , Bogdanowicz (11) , Bogusław (3) , Bohanowicz, Bohdanowicz (8) , Bohusław (2) , Bolanowski (2) , Bolecki (2) , Bolęcki (2) , Borchowski (2) , Borkowski (21) , Borowski (21) , Bortkiewicz (12) , Boruta (3) , Borzechowski, Borzestowski (3) , Borzewski (2) , Borzymowski (5) , Bożewicz, Bożopolski (2) , Bożyczko, Brajczewski (4) , Brettonier, Brochowski (3) , Brudnicki (3) , Brykczyński (3) , Brzezieński (18) , Brzezina, Brzeziński (18) , Brzoski (2) , Brzowski, Brzozowski (12) , Brzóski, Brzumieński (2) , Brzumiński (4) , Buczyński (5) , Buderadzki, Buderaski, Budny (3) , Budrewicz (7) , Budzisław, Budziszewski (6) , Bukanowski, Bułanowicz, Burbekl, Burczyński (2) , Burnejko (5) , Burnicki (3) , Burniewicz (2) , Burzeński, Burzymowski.

Chaborski, Chabowski (3) , Chechlewski, Chechłowski (3) , Chełchowski (2) , Chełmowski (4) , Chełtowski, Chibowski (2) , Chilkiewicz, Chirski, Chlebowicz (3) , Chłapowski (4) , Chmielecki (4) , Chochłowski, Chodynicki, Chojecki (4) , Chojnowicz, Chojnowski (4) , Chołchowski (2) , Chomontowski, Choromański (3) , Chorostecki, Choscki, Chotolski, Choynowski (2) , Chrabłowski, Chrabołowski, Chramiec, Chromiański, Chromiński, Chrostowski (4) , Chruszcz, Chrzczonowski (5) , Chrzozonowski, Chybowski (2) , Chybski (2) , Chylkowski, Ciborski (2) , Cichocki (5) , Cichowski (5) , Ciecierski (3) , Cieciorski (3) , Cielemecki (2) , Cielemęcki (2) , Cierpiński (2) , Cierzpięta (2) , Cierżpięta, Ciesielski (9) , Cieślicki, Cieśliński (7) , Ciężadłowski, Czaplicki (8) , Czapski (6) , Czartoryski (3) , Czasławski (4) , Czechowicz (8) , Czerepiński, Czerniewicz (3) , Czerwiński (3) , Czerwonka, Częstuniewski (2) , Czuprynowski (4) , Czyrwiński, Czyżewski (10) .

Daniłowski (2) , Dariusz, Darkszewicz, Daukszewicz, Dawidowicz (7) , Dąbek, Dąbkowski (4) , Dąbrowski (46) , Derbut (3) , Dernałowicz, Djakowski, Długokęcki (2) , Dłuski (8) , Dobkiewicz (8) , Dobożyński, Dobrzański (5) , Dobrzewiński, Dobrzyjałowski, Dobużyński, Doch, Dolner, Dołunek, Domalewski, Domaniecki, Domaniewski (6) , Domanowski (2) , Doria, Dowejko (4) , Doweyko, Dowiat (4) , Dowiatt (4) , Dowtart, Dowtort, Drawdzik (3) , Droniewicz, Drowdwiłło (2) , Dryzdela, Drzewicki (6) , Drzewiecki (9) , Dubrowski (3) , Durwoniszko, Durwonizski, Dyrwoniski, Dzierzeński, Dzierża, Dzierżeński (2) , Dzierżyc, Dzieżyc (2) , Dzięgielewski (4) .

Elzbut (2) .

Fedko, Fedkowicz (3) , Filicki (2) , Formulewicz.

Gałęski (6) , Ganiewski (2) , Garbolewski (3) , Gaudesz, Gawdesz, Gdowski (3) , Gerkow (2) , Gerkowski (2) , Gibiński, Giecewicz (9) , Gieczewicz (4) , Gierałtowski (9) , Gierczewski, Gierczyński (2) , Gierkowski (3) , Gierwatowski (3) , Giewartowski, Glaczyński, Gliński (17) , Głaczyński, Gławzdanowicz, Głębocki (12) , Głowczewski (3) , Główczewski (3) , Głuszecki (2) , Godlewski (6) , Godwojsz (2) , Gogol (2) , Gojsiewski (4) , Gojziewski (4) , Gojżewski (4) , Golmin, Golszański, Golwetowicz, Golwielewicz, Gołkowski (5) , Gołwietowicz, Goniprowski (2) , Gorczycki (5) , Goreczkowski (2) , Gorodecki (3) , Gorzeskot, Gorzeskut, Gorzyszkot, Gostkowski (10) , Gostyński (8) , Goszczycki (2) , Gościcki (4) , Goślicki (3) , Goślinowski (2) , Gośliński (3) , Gotowacz, Góreczkowski (2) , Górski (30) , Grabianowski (2) , Grabowski (29) , Grachowski, Gradowski (7) , Graziewicz, Grażewicz, Grąbczewski (2) , Grechorowicz, Greffen (2) , Gregorowicz (3) , Grochowski (9) , Grodecki (14) , Grodzicki (11) , Grodziecki (5) , Gromnicki (5) , Gruszczewski, Gruszecki (4) , Gruszedzki, Gruszewski (2) , Gruszkowski (3) , Gruziewski, Grużecki, Grużewski, Grygorowicz, Gryniewicz (3) , Gryszedski, Gulecki, Gumkowski (5) , Gurski (15) , Guszkowski, Gutkowski (9) , Guzewski (2) , Guzowski (6) , Gużewski (2) .

Haborski, Harynek (2) , Hegliński (2) , Herdman, Herman (13) , Hlebowicz (4) , Hławzdanowicz, Hohoł, Holszański (2) , Hołowacz, Hołowka (2) , Hołówka (2) , Hołówko (2) , Horodecki (8) , Horodyski (4) , Horomański, Horomatski, Horybat, Hostyński, Hovenburg, Hrehorowicz (3) , Hryhorowicz (4) , Hryncewicz (5) , Hryniewicz (7) , Huryn (4) , Hurynowicz (3) , Hutkowski, Hybowski.

Idźkowski (3) , Ilcewicz (6) , Ipacewicz, Ipatowicz.

Jacewicz (7) , Jackowski (8) , Jagniątkowski, Jagowd (2) , Jagowdowicz (2) , Jakowicki (6) , Jakubowski (9) , Jałoza, Janczewski (16) , Janikowski (9) , Janiszkiewicz, Jankowski (22) , Januszewicz (7) , Januszkiewicz (4) , Januszkowicz (2) , Jarnuszkiewicz, Jarochowski (3) , Jaruszewicz, Jassowicz (2) , Jastrzębski (9) , Jaszowski (2) , Jawornicki (2) , Jaworowski (4) , Jazdowski (3) , Jegliński, Jelski (4) , Jewnicki, Jędrzejowicz (2) , Jucewicz (7) , Jundził (6) , Jundziłł (6) , Jurcewicz, Jurewicz (7) , Jurjewicz (9) , Jurkiewicz (9) , Juszczyński (2) .

Kabrytt, Kalenkowski, Kalinkowski (2) , Kalinowski (8) , Kaliski (5) , Karwasiecki, Karwosiecki, Kasperowicz (17) , Kawiecki (8) , Kącki (8) , Kątski (8) , Kęcki, Kieniowski, Kierekes (2) , Kierekesz (2) , Kiewnarski, Kijewski (3) , Kijowski (4) , Kirkiłło (3) , Klisz (2) , Kliszkiewicz, Kłokocki (3) , Kłopot (2) , Kłosieński (2) , Kłosiński (2) , Kłusiński, Kłysz, Kobliński (3) , Kobylański (7) , Kobyleński (7) , Kobyliński (19) , Kochański (5) , Koczanowski (7) , Koczmierowski (2) , Koczowski (5) , Koćmierowski (2) , Kokoszczyński (2) , Kokoszyński (4) , Komaski, Konarski (16) , Konopka (9) , Kopacki, Kopiński (2) , Kopyszyński, Kordaszewicz, Kormański, Korzun (3) , Kosmiński, Kostiuszko, Kostomłocki, Kostomołocki, Kosyszyński, Koszarski (2) , Koszybski, Kośmierski, Kośmiński (3) , Kotkiewicz, Kozacki, Kozarski (2) , Kozarzewski (5) , Kozerski (2) , Kozicki (7) , Kozielski (6) , Koziński (4) , Kozirski, Kozłowiecki (3) , Kozłowski (16) , Kozyrski (2) , Koźmiński (4) , Koźmirski, Koźniński (2) , Kożycki, Krasowski (12) , Krassowski (12) , Krosnowski (3) , Krośnicki (2) , Krupowicz (5) , Krupowies (2) , Kryski (4) , Krzecz, Krzeczkowski (10) , Krzeczowski (3) , Krzesimowski (2) , Krzesiński (3) , Krzycki (3) , Krzyczewski (4) , Krzyczkowski (4) , Krzyniecki (3) , Krzyszkowski (7) , Krzywicki (7) , Krzywonoski, Krzywonowski, Księżopolski (3) , Kubiński, Kucharski (13) , Kukla, Kukliński (4) , Kuleń, Kulicki (3) , Kulniow, Kulnow, Kulpowicz, Kułna-Sławeński, Kumaniecki (2) , Kunicki (8) , Kunisz, Kuprewicz (2) , Kurawski, Kurowicki (4) , Kurowski (12) , Kuwiczyński, Kuziemski, Kuźma (3) , Kuźmiński (2) , Kuźnicki (3) .

Latkowski (3) , Lega, Lejko (2) , Lekowski (2) , Lelewski (2) , Lelowski (2) , Lemieszewski, Lemieszowski, Lenkowski (3) , Leonowicz (5) , Leparski (5) , Lesczyński (2) , Lesiewicz (2) , Leuz, Lewicki (11) , Leyko, Ligęza (5) , Ligowski (3) , Lilejko, Lipiński (22) , Lipnicki (9) , Lipski (19) , Lisowski (18) , Lissowski (11) , Listopacki (2) , Lityński (5) , Lopieński, Luba, Lubek, Luberski (2) , Lubianiec, Lubiański (6) , Lubichlerski, Lubicz (2) , Lubiczankowski, Lubieniec, Lubieślerski, Lubiński (5) , Lubowicki (5) , Lubowicz, Lubowidzki (4) , Lubsiński (3) , Ludzicki (4) , Ludziski (4) , Lugajło, Lutoborski (2) , Lutowicz, Luzecki, Lużecki, Lyskowski.

Łakiewicz, Łakowicz (5) , Łapa (3) , Łapiński (8) , Łappa (3) , Łazowski (9) , Łazowy, Łaź, Łążyński (3) , Łękowski (6) , Łomżyński (2) , Łopacieński (3) , Łopaciński (3) , Łopacki (4) , Łopieński (5) , Łopiński, Łosiński (5) , Łoskowski, Łoszewski, Łoszowski (2) , Łowczyński, Łozicki (2) , Łoziński (5) , Łozowicki, Łozwicki, Łuba (2) , Łubczyk, Łubek, Łubieniec, Łubieński (4) , Łubiński (3) , Łubowicz, Ługajło, Ługowski (4) , Łukawski (5) , Łutowicz, Łuzecki, Łużecki (2) , Łużeński, Łużyński, Łysakowski (3) .

Mackiewicz (23) , Mackun (2) , Maczkuciewicz, Majkowski (6) , Makowiecki (5) , Malczewski (5) , Mankiewicz, Mankowicz, Mankutewicz, Mańkiewicz, Marchewka, Markiewicz (10) , Maszczybrodzki (3) , Maszewski (4) , Maszowski, Maścibrodzki, Matusiewicz (3) , Maykowski (2) , Mayzner, Mażejko (5) , Mąkiewicz, Mąkowiecki (2) , Meisner (2) , Meissner (2) , Mejnartowicz, Mejsner, Meynartowicz, Meysner, Mętowski (2) , Michaelis (2) , Michałowski (19) , Mickaniewicz, Mickaniewski, Miecznikowski (4) , Mieczyk, Mieczykał, Miedecki, Mierzejewski (5) , Mierzejowski (5) , Mierzyński (6) , Mieszkowicz (2) , Migiewicz (2) , Mikutowicz (2) , Milatycki, Milewski (11) , Milkiewicz (4) , Milkowicz (2) , Miłosz, Minczewski (4) , Misbacki, Miszczyk, Miszejko, Miszewski (6) , Misztolt (2) , Misztołt (2) , Misztowt (2) , Miśliński, Miżutowicz (2) , Młodyński, Mnichowski (5) , Mniszewski (5) , Mogilnicki (5) , Mokicz, Moniuszko (6) , Monko (2) , Monsiewicz, Montowicz (2) , Montowt (2) , Montwid (6) , Montwit (6) , Mońko (2) , Moskiewicz, Mostwiło, Mozejko (2) , Mozeyko (2) , Możejko (5) , Mroczkowski (6) , Murzyn, Murzynowicz, Murzynowski (3) , Myszejko (2) , Myszeyko (2) , Myślecki (4) , Myślęcki (4) .

Nabiałko, Naborowski (7) , Nagrodzki (6) , Narejko, Narejkowicz, Nawrocki (5) , Nekraszewicz, Nencha (2) , Nencki, Netrebski (2) , Niebiełowicz, Nieborski (3) , Niebowski, Niebyłowski, Niekraszewicz (4) , Nieliński, Nieliski, Nieluba, Nieławicki, Nieławski, Nieszkoć, Nieszokoć (2) , Nieświastowski (2) , Nietrebski, Niewiadomski (11) , Niewiardowski (5) , Niewiarowski (4) , Niewierowski (2) , Niewodowski (3) , Niezabitowski (2) , Niezabytowski (2) , Niński, Nitowski (2) , Niwiński (8) , Norejko (4) , Norejkowicz (2) , Noreyko (4) , Norwił, Norwiłło (5) , Norwiło (5) , Nosarzewski (2) , Nosarzowski, Nowacki (7) , Nowicki (17) , Nowowiejski (10) , Nowowieski (2) .

Obertowski, Obniski (4) , Obrąpalski (2) , Obrępalski, Obrompalski, Ojrzeński, Ojrzyński, Okraszewski, Olechowicki, Olesiński, Oleszyński (3) , Olszewski (21) , Ołowka (2) , Onichimowski (4) , Oniechimowski (2) , Opulski (2) , Orłowicz, Orłowski (12) , Orzechowski (7) , Orzeński (2) , Orzęski, Orzyński, Osicki, Osiecimski (2) , Osiejowski, Osielski (2) , Oskowski, Osmienicki, Ossowski (15) , Ostrouch (3) , Oszkowski, Oszmiański, Owadowski (2) , Owczarski (4) , Owsianko (3) , Owsiejenko, Oyrzyński, Oziewicz, Ożewicz, Ożyński.

Pacewicz (10) , Pachowski (3) , Pacowski, Paczkowski (5) , Pagiński, Pakowicki, Papłoński (2) , Papowski, Parulicki, Parulski (2) , Patkowski (2) , Paulitz (2) , Pawłowski (29) , Pączkowski (3) , Peliski (2) , Pełczycki (4) , Perczyński, Perzanowski (3) , Piadlewski, Piączyński (2) , Piądziewski, Piczek (2) , Piczkowski (3) , Piechotka, Pieczkowski (4) , Piejewski, Piekut, Piekutowski (2) , Pieliski, Pieńczykowski (3) , Pieszka, Pieszko, Pieszkowski (4) , Pietkowicz (3) , Pietraszko (6) , Pietraszkowicz (2) , Piński (2) , Piotrowicz (7) , Pisanka (3) , Pisanko (3) , Piszczatowski (3) , Plejewski, Pluszcz, Pluszczewski (2) , Pluszczowski (2) , Pluszkowski (2) , Pluśniak, Pluta (6) , Płaszczyński, Płazowski, Płodowski (2) , Płoszczewski, Płudowski, Płuszczewski (6) , Pogorzelski (9) , Pokrzywnicki (8) , Pokrzywski, Polański (8) , Polencz, Ponikowski (4) , Popieński, Popiński, Popłoński, Portowski, Posudowicz, Posułowicz, Poszliński, Potapowicz (2) , Potocki (11) , Prostek, Prostyński (3) , Proszczeński, Proszeński, Proszkowski (2) , Proszyński (5) , Prószkowski (2) , Prószyński (2) , Pruszyński (6) , Przanowski (4) , Przeborowski (5) , Przedwojewski (2) , Przegaliński (3) , Przybysławski (11) , Przydoba, Przyłuski (9) , Przytulski (3) , Ptak (4) , Punikiewski (2) , Punikowski (4) , Pużewicz.

Rabaszowski (2) , Raczeński, Raczewski (2) , Raczyński (7) , Radochoński, Radochowski, Radohowski, Radwiłłowicz (7) , Radwiłowicz (7) , Radzimiński (7) , Radzimski (2) , Radziszewski (10) , Radziwiłłowicz (8) , Radziwiłowicz (8) , Radzki (2) , Radzymiński (3) , Rajuńć (2) , Rakowski (15) , Rapacki (2) , Ratyński (7) , Rauschke (2) , Rawłuszkiewicz, Rąbalski, Rąbelski, Rebieleński, Rech, Redko (2) , Redzimiński, Rejczyński, Rembalski, Rembeliński, Rembieliński, Rewieński (2) , Rewiński, Reyczyński, Rębalski, Rębieliński, Robaszewicz, Robaszewski (2) , Roder, Rodowicz (6) , Rodziwiłowicz, Rokicki (6) , Roksenicz, Roksewicz, Roksiewicz, Romanowicz (7) , Romansewicz, Romaszkiewicz (4) , Roszczewski (3) , Rowicki (2) , Rożycki (6) , Różycki (7) , Rudnicki (15) , Rudowicz (2) , Ruksza (2) , Ruszkowski (8) , Rużycki (3) , Rychlig (4) , Rychlik (4) , Rylewicz, Rymkiewicz (10) , Rynkszelewski, Rynkszylewski, Rytel (3) , Ryttel (3) , Rzepecki (4) , Rzewuski (5) , Rzuchowski (6) .

Sadliński (5) , Sadowski (9) , Saliszrowski, Samborski (3) , Samek, Samko, Sammek, Samnicki, Sapieszko (2) , Sarnecki (3) , Sawicki (10) , Sawnor, Sądowski, Sczucki (4) , Seferowicz (2) , Sejbut-Romanowicz, Selski, Serbey, Serbiey, Serek (2) , Serkowski, Serwiński (3) , Sędzicki (2) , Sidorowicz (4) , Sieklicki (2) , Sielatycki, Sielewicz, Sielicki (2) , Sieliski (3) , Sielnicki (3) , Sielski (2) , Siemieński (5) , Siemiński (6) , Sienicki (7) , Sierakowski (7) , Sierbiej, Sierchowski, Sierka, Sierko, Sierkowski, Sierkuciejewski, Sierkuczewski, Sierski (3) , Siewruk (4) , Silpniewski, Sirotowicz, Sirski, Siuciłło (2) , Skawiński (3) , Skiwski, Skokowski (3) , Skolimowski (4) , Skołdycki, Skrzynecki (2) , Skrzynicki (3) , Skrzyniecki (2) , Skulimowski (2) , Sławiński (7) , Słotyło (2) , Smolakiewicz, Smoszewski (5) , Smuszewski (4) , Sobański (7) , Songajło (5) , Sordakowski, Spendowski (3) , Spędowski (3) , Stacewicz, Stalrowski, Stambrowski, Stangur, Stanowski (6) , Stawecki (2) , Stawicki (2) , Stawięcki, Stawirowski, Stawiski (4) , Stawski (8) , Stefankiewicz, Stogniew (2) , Stojanowski (2) , Storymowicz, Stowerowski, Strecki, Stroniawski, Stroniewski, Strudziński, Strugiewicz (2) , Struginowicz, Strungur, Stryjec, Strzałkowski (14) , Strzemecki, Strzemeski (2) , Strzeszewski (3) , Stulgiński (4) , Stulpin, Stumbrewicz, Stungiewicz (2) , Stunginowicz, Stungur, Stypułkowski (3) , Styrpejko (4) , Suchodolski (12) , Suchorski (2) , Sudziłowski, Sulimierski (2) , Sulimirski (2) , Sulistrowski (2) , Supiński (4) , Surynt, Suski (9) , Syratowicz (2) , Syrpowicz, Syrtowicz, Syrtowt, Syrutowicz, Szadliński (3) , Szafrański (3) , Szantar, Szapko, Szawrowski (2) , Szczefanowicz (3) , Szczucki (7) , Szczutowski (4) , Szczyppa, Szeląga, Szeleszczyński, Szelicki, Szeliski (3) , Szemborski (3) , Szerenkowski, Szernowicz, Szerokowski, Szerypp, Szmatowicz (2) , Szołayd, Szomowski (3) , Szopowski, Szpakowski (11) , Szretter, Sztrem (2) , Szulmiński, Szumborski, Szuszkiewicz (3) , Szwańsko, Szydłowski (7) , Szymanowski (6) , Szymborski (3) , Szymko, Szymoński (6) .

Śmichowski (3) , Śmiechowski (3) , Śniechowski (3) , Świątkowski (4) , Świderski (10) , Świetlikowski (2) , Świński, Świrski (9) .

Talko (4) , Tarasiewicz (2) , Tarasow, Targowski (2) , Tarszeński, Tarulewicz (2) , Trojan (9) , Tropiański, Trzemeski (3) , Tulcewicz (2) , Tupalski (3) , Tupica, Tybiszewski, Tyborowski (4) , Tylicki, Tyszkiewicz (4) .

Udrzyński (3) , Ujazdowski (3) , Ukryń (2) , Unikowski, Uszycki, Uszyński (3) , Uściński, Uzłowski (4) .

Wadołowski (3) , Walentynowicz (9) , Wardęski (4) , Waszkiewicz (4) , Waśniewski (3) , Waśniowski (2) , Wądołkowski (3) , Wądołowski (3) , Wągl, Wąglowa, Wersocki (3) , Węgrzecki (2) , Widlicki (2) , Wielicki (6) , Wielpiszewski, Wierzbicki (14) , Wierzbowski (6) , Wierzuchowski (3) , Wieszczycki (2) , Wilbik (3) , Wilkowski (17) , Wilpiszewski, Wincza (3) , Wisigiert, Wiszniewski (7) , Witowski (12) , Wittiński, Wizgierd, Wizgiert, Włochowicz, Wodlicki, Wojchowski (5) , Wojciechowski (10) , Wojdowski (2) , Wojnarowicz, Wojtasz, Wojtkiewicz (10) , Wojtkowski, Wojtkuński (3) , Wolański (8) , Woliński (7) , Wolski (40) , Wołoczyński, Wołuński (2) , Wołyncewicz (2) , Wołyński (3) , Worłowski (2) , Woroniec, Woroński, Wortkowski, Wroczeński (5) , Wroczyński (4) , Wroński (4) , Wrotnowski (2) , Wróblewski (12) , Wyczałkowski (3) , Wyczołkowski (5) , Wyganiecki, Wygrażewski (2) , Wygrążewski, Wyperski, Wyrzykowski (6) , Wysocki (26) .

Zabłocki (9) , Zaborski (8) , Zacherski, Zachorski, Zadykiewicz, Zadykowicz, Zagorzyczowski, Zagrzewski (2) , Zahorski, Zakrzewski (32) , Zaleski (37) , Zalewski (7) , Zalęski (3) , Zaliwski (3) , Załęski (9) , Załuska (3) , Załuski (6) , Zaniewski (4) , Zaorski (4) , Zapasiewicz, Zapaśnik (3) , Zator, Zborzyński (3) , Zbudzki, Zbysław, Zdzański (2) , Zdzeński (2) , Zdziański, Zdziechowski (4) , Zdzieński (2) , Zegadłowicz (2) , Zembowski (6) , Zembrowski (3) , Zgodziński, Zieliński (16) , Zielonka (3) , Zielonko (3) , Zielonkowski, Zięcint, Zięć, Zlasnowski, Znaniecki (2) , Znawiecki, Zołciński, Zołczyński, Zorzewski, Zwycewicz, Zydowicz, Zygadłowicz (2) , Zylewicz.

Żabiński (13) , Żakowski (7) , Żebracki, Żejc, Żeromski (10) , Żewacki (2) , Żewocki, Żochiewski, Żochowski (4) , Żołciński, Żołczyński, Żołkiewski (2) , Żołkowski (3) , Żorzewski, Żółciński, Żółkiewski (2) , Żółkowski (2) , Żudycki, Żułciński, Żydanowicz, Żydowa, Żydowicz, Żydowo, Żygadło, Żylewicz (3) , Żylicz, Żyliński (7) , Żyrmont, Żytkiewicz (2)

Found: 1244. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.