Busz (4) .

Chomiński (6) , Cibarzewski.

Deleszkan.

Gardziński (5) , Grzymalowski, Grzymała (3) , Grzymałowski (2) .

Hossel.

Kaszubski, Kącki (8) , Kątski (8) , Kobuzowski, Kobyłka, Korytkowski (2) , Korytowski (4) , Kosiński (10) , Kostycz, Kosuba, Kozuba, Kozubowski (4) , Krakówka (4) , Kruszyna (4) , Krzanowski (2) , Krzyżanowski (15) , Kudak, Kudorowski.

Listopad, Liszawski, Liszewski.

Malijewski, Marczenko (2) , Marczonko, Marjanowski, Michałowski (19) , Mieczkowski (8) , Mieszkowski (6) , Mięskowski, Mora, Moraczyński, Moranowski, Mordas (2) , Mordasewicz (2) , Morenda (2) , Morendo (2) , Morgulski, Moro, Moryno, Morzycki (2) , Mowlewicz, Mścichowski (4) .

Nietyksa, Nietyksza.

Obrębski (7) , Olszyński (4) , Osiecki (13) , Oznański.

Poryt-Szorc.

Skalski (6) , Slawski, Sławski (4) , Sorca, Stoessel, Sulborski (2) , Swedorski, Swendorski, Swęderski (3) , Swędorski, Szlapowicz (2) , Szorc (2) , Szulborski (2) .

Ślizewicz.

Warzywoda.

Zwan (2) .

Żwan (2) , Żyliński (7)

Found: 76. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.