Aramowicz (2) , Aramowski, Aratowski.

Babski (3) , Bartoszewicz (15) , Bestkowski, Bierow, Bierowo, Błeszyński (6) , Boczka (2) , Bogucki (9) , Bogusławski (19) , Boksa (3) , Boksza (3) , Brzeski (13) , Bukowski (11) .

Chocianowski (2) , Chocimowski (2) , Chomentowski (13) , Chomętowski (13) , Chomicz (4) , Chudziński (4) , Czapel, Czapski (6) , Czerniachowicz (2) , Czerwiakowski (5) .

Dobieszewski (2) , Domarat (2) , Domasewski, Donatkowski (2) , Donatowski, Dulek, Dylewski (3) , Dzierzbicki (4) , Dziewięcki (2) .

Gawinowicz, Gawinowski, Gdowski (3) , Gorlicki (2) , Gosławski (8) , Grabowski (29) , Gramacki, Grądowski, Grochowalski (4) , Gromacki (4) , Gromadzki (8) , Gromowicz, Grondowski, Gruszewski (2) , Grynowski.

Herman (13) , Horn (4) .

Jachowski (2) , Jackowski (8) , Jakubowski (9) , Jałowski (2) , Jasieński (19) , Jaśkowski (4) , Jaworski (11) , Jerikowski, Jerzykowski (4) , Jęk.

Kaczkowski (6) , Kłobuchowski, Kłobuczyński (2) , Kłobukowski (2) , Kłomnicki, Konarzewski (11) , Konopnicki (3) , Krusieński (2) , Krusiński (2) , Kruszyński (7) .

Lucyanowski.

Mchowski (3) , Miedzwiecki (7) , Miedzwiedzki (7) , Miedźwiecki (7) , Miedźwiedzki (7) , Mietelski (13) , Mietniowski (3) , Mietulski (2) , Minimod, Morski (5) .

Nagłowski, Nankier, Niedźwiecki (13) , Niedźwiedzki (13) .

Ogryjewski, Ogryjowski, Oksiński, Okszyński, Okulicz (3) , Okulicz-Kozaryn (2) , Orzechowski (7) , Ostrowski (24) , Oxtul (2) , Ożechowicz.

Partheka, Pełczycki (4) , Pęcherzowski (2) , Pijanowski (5) , Pląskowski (3) , Płaskowski (3) , Płąskowski, Pomowski, Poroski (3) , Porowski (3) .

Raczkowski (10) , Radoszewski (6) , Radoszowski, Radziechowski (3) , Rawecki, Rawicki, Rej (2) , Rey (2) , Rogoziński (2) , Rokosowski (3) , Rokossowski (3) , Rzuchowski (6) .

Sarzycki, Sciepura, Sieciech (2) , Sieciechowski (2) , Siekierka (2) , Siekierko (2) , Siekirka, Siemichowski (2) , Siemikowski, Siemkowski, Sierski (3) , Sośnikowicz, Stablewski (2) , Strzałecki (2) , Strzelbicki (4) , Strzelecki (7) , Strzeżecki, Sulikowski (7) , Szumski (3) .

Ściepura.

Topolski (4) , Trzciński (13) .

Wahl (2) , Wal, Wall, Wątrobiński, Wątrobski, Wątróbka (2) , Werszowic, Werszowiec, Wielkowski, Wierszowiec, Wilczkowski (5) , Wilk (3) , Witowski (12) , Włostowski (6) , Wrzębski (3) , Wrzępski (4) .

Zdrodowski (4) , Zdrowski, Ziembicki (2)

Found: 160. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.