Bardski, Bardyjowski, Bardzki, Barski (3) , Berkman, Buczkowski (4) , Bukojewski, Bukowski (11) , Bykowski (10) .

Cerekwicki (4) , Chabewiecki, Chabiewiecki, Chabiewski, Chobienicki, Chobieniecki, Chynek, Chynka, Chyńka.

Feliński (3) , Figa.

Gielczewski (2) , Giełbowski (2) , Gierałtowski (9) , Gieratowicz, Gieriatowicz, Gierucki, Gieryatowicz, Gołkiewicz (2) , Gorajski (3) , Goroyski, Graboszewski (2) , Grabowski (29) .

Hubczyc (3) , Hubert, Hurłowski, Hynek (5) .

Jarogniewski, Jaromirski (4) .

Kełbowski, Kembłowski (4) , Kębłowski (3) , Kęmbłowski, Kielbowski (2) , Kiełbowski (3) , Koszanowski, Koszonowski, Kula (4) .

Lgocki (8) , Ligocki (5) , Ligowski (3) , Ludkiewicz (4) .

Łopieński (5) .

Maciański (3) , Miłaczewski (3) , Morkowski (2) , Myśliński (3) .

Olbieg, Olszewski (21) , Olszowski (8) , Orla, Orłowski (12) , Oszewski (2) , Oszmianiec, Ośmianiec (2) , Ośnicki (2) , Owsiński (3) , Owssieński (3) .

Pacek, Pacewicz (10) , Paczek (2) , Pakoszewski (4) , Pakoszowski (4) , Palcowski, Palczewski (3) , Palczowski (2) , Paliszewski (3) , Peliszewski, Piekarski (7) , Plejer, Przetecki (3) , Przetocki (3) , Przewłocki (8) , Ptaczyński, Puciłowski (3) .

Ramsz (2) , Ramsza (2) , Rogowski (15) , Rzegnowski (2) .

Salmanowicz, Salmonowicz (2) , Salomonowicz (2) , Saszowski, Strzygocki (2) , Szarszawski, Szaszewski (3) , Szaszowski, Szatrzycki (2) .

Tupik (2) .

Wielamowski, Więlamowski, Wilamowski (9) , Wojenko, Wołyncewicz (2) .

Zapałowski, Ziemborowski

Found: 105. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.