Aniukiewicz.

Bakłanowski, Billicki, Bochłowski, Bochołowski, Bogdal, Bogdan (3) , Boklewski, Boklowski, Bokłowski, Brochocki (2) , Brochowicz (2) , Bukowski (11) , Burzyński (8) , Busz (4) , Buszkowski (6) , Bychawski (2) .

Cepliński, Cerpicki, Chrystowski (4) , Cieplicki, Ciepliński (2) , Ciereszkiewicz (2) , Ciereszko (2) , Cierpecki, Cierpicki, Czeszyk.

Dąbrowski (46) , Dobiecki (4) .

Filipowski (5) .

Gordyk, Gordyka, Gordzikowski, Gorecki (12) , Górecki (14) , Grabnicki, Grabownicki (3) , Grodzicki (11) .

Hruszewicz, Hurski (2) .

Janowski (22) .

Kempski (9) , Kępski (10) , Koło (2) , Kołomyjski (3) , Kołpytowski, Konarski (16) , Kondracki (7) , Kondradzki (7) , Konracki (2) , Konradzki (3) , Korabiewski (3) , Korabski, Korkosz (2) , Korkoz (2) , Korkoza (2) , Kostecki (15) , Kostrzecki, Kostrzewski (3) , Kowalowski (6) , Krasowski (12) , Krassowski (12) , Krzesławski, Krzywoszewski, Kudelski (2) , Kunradzki (2) , Kurski (5) , Kwasowski (2) , Kwassowski (3) .

Lasowski (4) , Lassowski (3) , Lazański (3) , Lednicki (2) .

Łaganowski (2) , Łaszewski (7) .

Martos, Metalski, Mietelski (13) , Mietniowski (3) , Mietulski (2) , Mikosz (5) , Mioduski (2) .

Nagorczewski (3) , Niepoczołowski (2) , Niepoczołtowski (2) .

Odorski (3) , Olszowski (8) .

Pelwelski (3) , Pełka (13) , Pierzczewski, Pieskowski (2) , Pilchowski (12) , Pitkowski (2) , Pitowski (2) , Płochocki (3) , Podgrodzki (2) , Poleski (10) , Pytkowski (2) , Pytowski (2) .

Rus (3) , Rusecki (2) , Rusiecki (8) , Ruszecki (2) , Ryterowski.

Schleewitz, Sędzimir (3) , Skrobaczewski (2) , Stadnicki (5) , Striżewski.

Ściborzycki, Świeczka (2) .

Terawski, Trojanowski (8) , Twardzicki (3) , Twerbus, Twierbutt (2) , Twirbut (2) , Tworkowski (3) , Tyrawski (2) .

Werbotych, Werbotycz, Werburt (2) , Werbut (2) , Wodecki (3) , Wołodyjowski (2) .

Zawisza (15) , Złocki (3) , Złotnicki (4) , Złotski, Zręcki (3) , Zrzęcki (3) .

Żernicki (9)

Found: 132. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.