Antypowicz.

Balcer, Batulewicz, Błędowski (5) , Bogdaszewski (3) , Boleścic, Borowski (21) , Borszcożowski (2) , Bortkiewicz (12) , Bóbr (3) , Buczacki (3) , Buterlewicz, Butulewicz, Bystrzykowski, Bzowski (8) .

Charewicz (4) , Charkowski, Chechelski (5) , Chrzczonowski (5) , Cieszkowski (8) , Czeszkowski.

Denewski, Denow, Dmitrowski, Dobromirski (3) , Drozdowski (9) , Dulowski (5) , Dymitrowski (6) .

Felsztyn (2) .

Gąsiorowski (6) , Grabowski (29) , Groffik.

Ilkusz.

Janowski (22) , Jerzewski (2) , Jurkowicki, Jurkowicz (2) , Jurkowiecki.

Kamieniec (2) , Kamieniecki (5) , Kamieński (30) , Kaminiec, Karliński (4) , Kliczkowski (3) , Klikowicz (2) , Knot (3) , Knoth (2) , Kostecki (15) , Kot (7) , Kubiatowicz.

Lachowicz (4) , Lachowski (6) , Lalowski, Lechiński, Lechowski, Lewicki (11) , Lichiński (2) , Lichnowski (2) , Lutostański (5) .

Łabuszewski, Łachowski (2) .

Małyszewicz (2) , Manasterski (4) , Manastyrski (4) , Marcinkowski (7) , Mars (2) , Masłowski (5) , Miłkowski (6) , Misiowski (4) , Modzelewski (7) , Monasterski (2) , Moskarzowski, Moskorzewski, Murca, Mysiowski, Mysłowski (6) , Mystkowski (4) , Myszkowski (4) , Myślkowski (2) .

Nagorski (4) , Nagorzyński (4) , Nagórski (6) , Nagurski (3) , Namieniecki, Niewiadowski (3) , Niewodowski (3) .

Obertyński (2) , Okieński, Okiński.

Petrowicki, Pęczalski, Pęczelski (2) , Piec (2) , Piecewski (2) , Piecowski, Pieczyski, Pierzyński (3) , Pilawski (4) , Piotrkowczyk, Piotrkowski (7) , Piotrowicki, Piruski (2) , Płatuść (2) , Podfilipski (2) , Podgajewski, Podgórski (10) , Podhajecki (4) , Pokutyński (4) , Potocki (11) , Przełubski, Przyłubski (3) .

Rawa (3) , Rawski, Roskowski (5) , Roszkowski (13) , Rucki (9) , Rudzki (9) , Rutski (3) , Rynkowski (2) .

Skaczkowski (2) , Skałowski (4) , Słostowski, Smalawski, Smalski, Solecki (8) , Stanisławski (11) , Stokowski (7) , Stroiński (2) , Sychowski, Szewiga, Szychowski (2) .

Światły, Święcicki (9) .

Twardowski (4) , Twarowski (3) , Tworowski (3) .

Warkulewicz, Warzyński (2) , Waźliński, Ważyński (3) , Wierzbicki (14) , Wierzychowski, Wiesiołowski (3) , Wietrychowski, Wietrzychowski (2) , Wojsz, Wojsza.

Zagorski (6) , Zagórski (9) , Zakliczewski (2) , Zakliczowski, Zelisławski.

Żak (5) , Żakiewicz, Żarski (9) , Żelisławski (3) , Żelsławski (2) , Żokiewicz, Żyrosław

Found: 159. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.