Bacewicz (5) , Bandkowski, Bawor, Baworowski (3) , Bielejowski, Bielowski (3) , Blichowski, Bogusławski (19) , Borzymiński (3) , Borzymski (3) , Broskowski, Broszkowski (4) , Budryk (2) .

Chłopicki (6) , Chomentowski (13) , Chomętowski (13) , Cygański (4) .

Damecki, Daniecki, Daniewski, Dawidowski (5) , Dembowski (7) , Dębowski (4) , Dowejko (4) .

Faszcz, Faszczewski (2) , Faszczowski, Fedorowski (3) , Filonienko.

Gąsowski (6) , Glauch, Glinojecki, Glinowiecki, Gloger, Glogier (2) , Głaznecki (2) , Głaznocki (2) , Głaznowski (2) , Głuchowski (11) , Gniewiński (2) , Gołąb (2) , Goscewicz, Grabowski (29) , Gradowski (7) , Grochowalski (4) , Grodzieński, Grzybowski (8) .

Hościewicz (3) .

Jezierski (16) .

Kalnochwostki, Kamocki (3) , Kanafocki, Kanafojski, Karniński (4) , Karniski (2) , Kleszczelewski, Klukowski (5) , Kobyliński (19) , Kosiński (10) , Kostecki (15) , Kowalnicki.

Lisicki (8) , Lubiatowski (8) .

Łaźniewski (4) , Łaźniowski (4) , Łażniewski (3) .

Makowski (11) , Małachowski (6) , Miszkiel, Mitarnowski, Mizgier (4) , Mysłecki, Myślecki (4) , Myślęcki (4) .

Nakwaski (3) , Narajewski (3) , Narajowski (3) , Niedziński (2) , Niewierski (3) , Niewieściński (2) , Nowomiejski (5) .

Obrębski (7) , Obrępski, Ogrodzieński (4) , Ogrodziński (4) , Olszewski (21) , Olszowski (8) , Opalenicki, Orpinowski, Orpiński (2) , Orzeszkowski (4) , Osowiński (2) , Ostrowski (24) .

Petrellewicz (2) , Pieniążek (6) , Pietrelewicz (2) , Preczkowski, Pręczkowski, Pruski (12) , Pruśki, Przechadzki (2) .

Radoliński (3) , Radomiński (7) , Rogusławski, Rosołowski, Rudawski (3) , Rudowski (4) .

Seeger, Segnic, Segnitz, Siawciłło, Siawiejło, Siodłowski, Skwarek, Strzemeczny (2) , Strzemieczny (2) , Stypiński, Szczepkowski (6) , Szczutowski (4) .

Świętochowski (6) .

Tobaczyński.

Urbanowski (3) .

Wieczyński, Więckowski (8) , Windacki, Windarski, Windyka, Wisłocki (2) , Wołowski (4) , Wspinek.

Zaborowski (16) , Zacharski (2) , Zegleński (2) , Zglenicki (2) , Zglinicki (2) .

Żyrowski (3)

Found: 136. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.