Adamowicz (8) .

Bejnarowicz (5) , Bibulowicz, Bibułowicz, Bogusławski (19) , Bojnarowicz (5) , Bronak (2) , Bronek, Brudnak, Butowicz (5) .

Cecniewski, Cimachowicz (2) .

Dawłowicz, Downarowicz (8) , Downartowicz, Draczewski (2) , Drafikowski, Dragoł, Dragoła, Drakiewski, Dramiński (4) , Dranicki, Drągbieński, Drąkieński, Dulewski.

Grabowski (29) , Gregotowicz, Grylewicz, Gryniewicz (3) .

Hanicz, Hanitz, Haunicz, Horodecki (8) , Hryncewicz (5) , Hryniewski (2) , Hryszkiewicz (6) .

Jarmundowicz (2) , Jaroszewicz (4) , Jasielewicz (3) , Jasiulewicz, Junatowicz, Jurowski (3) , Jursza (4) .

Karabanowicz, Karwowski (8) , Klimkiewicz (2) , Kotiużyński, Krapanowicz, Kudzinowicz, Kumach, Kurnach, Kwaczyński (2) .

Legiejko, Legowicz (2) , Legucki, Lipiński (22) , Lukiański (3) .

Łakowicz (5) , Łazarewicz (2) , Łuczkiewicz (4) , Łukański (2) , Łukianowicz, Łukiański (2) , Łukowicz (9) .

Makuszyński, Melech, Mickiewicz (8) , Migiewicz (2) , Minasiewicz (3) , Minasowicz (3) , Minaszewicz (3) , Mirkowicz, Mirosławski (5) , Mirowicz, Moncewicz (3) , Muraszka, Muraszko.

Nagrodzki (6) , Nakielski (4) , Neuman (4) , Norwiłło (5) , Norwiło (5) , Nowaczyński (2) , Nowakowicz, Nowakowski (7) , Nowaszewski.

Ocwiejewski, Okieńczyc (4) , Okińczyc (4) .

Pawłowicz (8) , Perekładowski (2) , Pierekładowski, Pietkun (2) , Pietraszewicz (7) , Połtorzycki, Półtorzycki, Prosowski, Prossowski, Przyszychowski (3) , Przytulski (3) , Puciata (4) , Puciato (2) , Pułtorzycki, Putiata (4) , Putiatycz (4) .

Romanowicz (7) , Rossowiecki, Rozenowicz, Rymkiewicz (10) , Ryszkiewicz, Ryzwanowicz, Ryżwanowicz.

Sarnecki (3) , Semeka, Sernacki, Sierżyński, Strawiński (7) , Sudnik (3) , Sulewicz (2) , Szabunia, Szabuń, Szafranowicz (2) , Szahidewicz, Szegedewicz, Szehedewicz, Szendzinek, Szumowiecki (2) .

Thomkiewicz, Tomkiewicz (6) , Tomkowicz (7) .

Wajnikiewicz, Wenckowicz, Wenczkiewicz, Więckiewicz (6) , Więckowicz (7) , Wojna (5) , Wojnikiewicz, Wolański (8) , Woyna (3) .

Zatyrkiewicz, Zwierzdowski, Zwirżdorski.

Żabiński (13) , Żdanowicz (7)

Found: 144. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.