Białochowski (4) , Bielicki (13) , Bogusławski (19) , Bruliński.

Choraczewski, Chorążyczewski, Chrzanowski (14) , Cieciszewski (2) , Cieciszowski (2) .

Dauksza (3) .

Filipowicz (5) .

Głowieński, Głowiński (3) , Grot (5) .

Hołowczyc (3) .

Kamelski (2) .

Lesnowolski, Leśniowolski (3) , Leśnowolski (3) , Lorke.

Łukomlski (2) .

Macierzyski, Mieczkowski (8) , Mroczek (12) .

Nadolski (5) , Nidolski.

Oborski (5) , Okorowski, Okorski, Okurski, Ołtarzewski (2) , Osinka, Otrębusz.

Pawłowski (29) , Pęcherski, Pęcicki, Pęczycki (3) , Pieńkowski (4) , Płochocki (3) , Przedziecki.

Roch2 (6) .

Sienicki (7) , Siennicki (5) , Silycz, Szczodrowski.

Tokarski (6) , Turowski (4) .

Walewski (7) , Walużyniec (2) , Wierzuchowski (3) , Wilczogórski (2) , Wiszowaty (3) , Wolski (40) , Wróblewski (12) , Wróblowski (4) , Wylazłowski, Wysokiński (3) , Wyszeński (2) , Wyszyński (5) .

Zaboklicki (3) , Zaniewski (4) .

Żoliński, Żołyński

Found: 63. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.