Borowski (21) , Broliński (2) , Brzeznicki (3) .

Chotowski (3) .

Giebułtowski (7) , Gierałtowski (9) .

Hurko (6) .

Kamiński (26) , Karsza (3) , Kiersz (2) , Kirsz (3) , Kirsza (3) , Klimowicz (7) , Korycki (7) , Kostro (5) , Kościuszko.

Łopieński (5) .

Moczulski (10) .

Nagórka (5) , Nagórko (5) , Niereski.

Oborski (5) , Obuch (2) , Oczko (2) , Omelanowicz, Omelański, Omeliański.

Pasikowski, Paszkowski (8) , Piekucki, Pielaszkowski (3) , Pietrzejowski, Pilaszkowski, Piotraszko (3) , Plewiński (4) , Plewka, Przezdziecki (5) , Przeździecki (2) .

Rossudowski, Rosudowski, Rzeźnicki.

Siechnowicki (2) , Suzin (3) .

Umiastowski (5) , Unichimowski.

Walużyniec (2) , Wolski (40) , Woszczatyński, Wypyski (2) .

Zaboklicki (3) , Zakrzewski (32) .

Żaboklicki, Żebrowski (10)

Found: 53. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.