Arbaszewski.

Bajewski, Bandorski (2) , Bech, Bechowski (2) , Becke, Behr, Bendorski (2) , Ber, Białkowski (4) , Biberstein (2) , Bielanowski (3) , Bieniecki (5) , Bliński (3) , Błeszyński (6) , Błoński (6) , Bobola (2) , Bojakowski (2) , Bolko (3) , Bolszewski, Bolszowski, Bołoto, Borowski (21) , Brodziński (3) , Brodzyński, Brudziński (3) , Brudzyński (2) , Brzezański, Brzezieński (18) , Brzeziński (18) , Brzeżanski, Budlewski, Butkowski (4) , Bzowski (8) .

Charbaszewski, Charmański (2) , Charmiński, Charytonienko, Chądzyński (6) , Chinowski (2) , Chormański (2) , Chrzanowski (14) , Chynowski (3) , Cielemecki (2) , Cielemęcki (2) , Cieśliński (7) , Czachorowski (3) , Czambor, Czarnocki (8) , Czartkowski (3) , Czekanowski (3) .

Dawidowicz (7) , Dmowski (4) , Dobryszewski (2) , Dobrzyszewski (2) , Drogosz, Duchnowski (5) , Duczymiński, Duczyński, Duszakiewicz (2) , Dybowski (5) , Dziatkowski (3) .

Ejtmin (2) , Ejtminowicz (2) , Eumanow.

Filcz, Filtz, Franio.

Gintowt (3) , Głuchowski (11) , Głuszyński (6) , Gnojeński (2) , Gocłowski (3) , Gorny (3) , Gorski (21) , Górski (30) , Grabowieński, Gronowski (4) , Grunenberg, Grzebski (3) , Grzembski (5) , Grzębski (6) .

Harbaszewski (2) , Harbuszewski, Hermeus, Hirosz, Hodicki (2) , Horbaczewski (6) .

Jarzecki, Jarzęcki, Jarzycki, Jarżecki, Jasieński (19) , Jasiński (17) , Jezierski (16) , Jutowski, Jutrowski (3) .

Kaczur, Kaczura, Kałuski (2) , Kamieński (30) , Karniewski (3) , Kaźniewski, Każniewski, Kiciński (2) , Kielpieński, Kiełdysz, Kiełpiński (3) , Kiełpsz (5) , Kieszkowski (4) , Kildysz, Kiłdysz, Klonowski (8) , Kłokocki (3) , Kobryński (2) , Kobrzyński, Kociański, Kocieński, Kociński (3) , Koczarowski (2) , Koczorowski (2) , Kolbrzyński (2) , Kolczycki, Kolczyński, Koliczewski, Koliczkowski, Kolitowski, Korzeniowski (12) , Kosieński, Kosiński (10) , Kostecki (15) , Kostkiewicz, Kostrowicki (5) , Kostrowiecki (5) , Koszkiewicz, Kościeński (2) , Kościński (2) , Kozubowski (4) , Kozubski (7) , Krasicki (2) , Krasowski (12) , Krassowski (12) , Krążewski, Kruszewski (11) , Krynicki (7) , Kryński (7) , Kukliński (4) , Kulczyński, Kuliczkowski (3) , Kummern, Kunstetter, Kurosz (5) , Kurski (5) , Kurządkowski (3) , Kurzątkowski (3) , Kuwieczyński.

Lapanowski, Latyczyński (3) , Lechwal, Leszczeński (2) , Leszczyński (17) , Lewald (2) , Lewalt (2) , Lewicki (11) , Lewoniewicz, Lgocki (8) , Lichowski (6) , Lidiowski, Lipski (19) , Lissonicki, Lissoniski, Locka (2) , Loga (2) , Loka (2) , Lork, Lubonicki, Lubonidzki, Luboniecki, Luboński (5) , Luka (2) , Luko (2) , Lunowski.

Łapanowski (3) , Łapinoski, Łapinowski, Łapiński (8) , Łaski (4) , Łazowski (9) , Łobanowski, Łosicki (2) , Łosiecki, Łoski (3) , Łoziński (5) , Łuka, Łukowski (14) , Łysomicki.

Macewicz (8) , Machciński (3) , Machnacki, Makowecki (2) , Makowiecki (5) , Marciewski, Marczewski (4) , Markiewicz (10) , Marszewski (8) , Martański, Marusiewski, Maruszewski (3) , Miedyn, Milanowski (5) , Mirosławski (5) , Młodzianowski (2) , Modrzewski (9) , Morkiewicz (2) , Możarowski (2) .

Nakonieczny, Niczgorski, Niczgórski, Niwicki (3) , Nosalski (2) , Nowicki (17) .

Odrzywolski (2) , Onisko, Orczyński, Orechwa, Orechwo, Orzechowski (7) , Osikowski, Oskolski, Osmolski (3) , Osmólski (3) , Ostrowski (24) .

Paczkowski (5) , Pałukowski, Parafianowicz (2) , Parafinowicz (2) , Paruszewski (2) , Pawłowicz (8) , Piechowski (4) , Pikulski, Pilchowski (12) , Pilichowski (5) , Pilik (2) , Pilkiewicz, Pilko, Pliszkowski (2) , Płachecki (3) , Ponikiewski (2) , Ponikowski (4) , Popiełowski, Popławski (11) , Poruć (2) , Poruszewski, Potrykowski (6) , Powalski, Powołkowski, Powołowski, Powsiński (3) , Przeciszewski (4) , Przeciszowski (3) , Pukanowicz, Punikiewski (2) , Punikowski (4) .

Radecki (9) , Radomiński (7) , Radoszewski (6) , Radzikowski (4) , Rajkowski (4) , Rasiński, Raszyński, Raykowski (4) , Reczajski, Reczyński (2) , Rembiewski (3) , Remiszowski (4) , Rębiewski, Ręczajski, Ręczyński, Rogala, Rogalewicz, Rogalewski (2) , Rogaliński (5) , Rogalski (5) , Rogaski (3) , Rogieński, Rogiński (3) , Rogowicz (2) , Rogowski (15) , Rogulski (4) , Rokicki (6) , Rosocki (2) , Rozwadowski (5) , Rożycki (6) , Różycki (7) , Rudgierz, Runowski (4) , Ryński (4) , Rzekiecki (3) , Rzuchowski (6) .

Sadłowski (3) , Sanchocino, Sancygniewski, Sąchocki (3) , Seroczyński, Sidłowski, Sieciński (2) , Sieczyński, Sienicki (7) , Sierpiński (2) , Skalski (6) , Skałka, Skolski (2) , Skomowski, Skromowski (2) , Skulski (5) , Sławkowski (3) , Słąkowski, Słodzej (2) , Słodziej (2) , Słonkowski (2) , Sobeściański, Sobieński (5) , Sobieszczański (2) , Sobieściański, Sokołowski (22) , Suchociński, Swaracki, Swarecki, Swarocki (2) , Sworacki, Szczygielski (5) , Szwaracki, Szwaradzki.

Świerski (3) , Świrski (9) .

Targowski (2) , Tatkiewicz, Tchorzewski (3) , Tchórzewski (3) , Tchórzowski (4) , Tittmansdorf, Trembiński, Trębiński, Trosiński, Troszyński, Truszyński, Trzylatkowski, Trzylatowski, Turski (11) , Tyrau.

Uleski (2) , Uwieleński, Uwieliński (2) , Uwiliński, Użemcewicz, Użemiedzki, Użumiedzki.

Wasiewski, Wasilewski (8) , Wasilowski (3) , Wągrocki, Wągrodzki, Wągroski (2) , Wągrowski (2) , Wencki (2) , Wendrychowski (4) , Wensło, Wessel (2) , Weytko, Węcki, Wędrychowski (4) , Węgrzynowski (4) , Węsło, Wężeł, Widleński (2) , Widliński (2) , Wirski (2) , Witnikowicz, Wituński (3) , Wybicki, Wydrażewski, Wydrzycki, Wysocki (26) , Wyssel, Wyszel.

Zaborowski (16) , Zagorski (6) , Zagorzycki, Zagórski (9) , Zawadzki (24) , Zembocki (5) , Zembowski (6) , Zębocki (5) , Zieliński (16) .

Żabrański, Żarnowski (8) , Żaryński, Żernicki (9) , Żyrnicki (3)

Found: 399. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.