Andrekiewicz, Andrykiewicz (2) , Arciszewski (5) , Arestowicz, Aresztowicz.

Barski (3) , Bartnikowski, Bartochowski, Bartyzel, Baryczka (2) , Baryczko (2) , Białaczewski (2) , Białaczowski (2) , Boczkowski (8) , Bojanek, Bolgowski, Bolikowski, Bolkowski, Borek (6) , Bork (3) , Borucki (2) , Boruński, Bratuski, Bronowski (6) , Bruleński (2) , Brunowski (3) , Bułaszewicz, Burzyk.

Chorbowski (2) , Chorkowski, Chorożyczewski, Chrapicki, Chraścicki, Chroskiewicz, Chrościcki (4) , Chrościewicz, Chrzanowski (14) , Ciemochowski, Czach, Czaplicki (8) , Czarnkowski (5) , Czerniański, Czerniawski (6) .

Dajkiewicz, Dangel (2) , Danielewicz (3) , Daniełowski, Daniłowicz (6) , Dąbrowski (46) , Dąbski (4) , Dębski (6) , Dęmbski, Dobiński (2) , Dobrogost (3) , Domaniewski (6) , Domanikowski (2) , Domanowski (2) , Droguski, Drwalewski (3) , Drwalowski, Dworzyński, Dyakiewicz, Dyjakiewicz, Dziankowski (4) , Dzierzański (2) , Dzierzawski, Dzierżawski.

Ercieszowski, Erciszewski, Erdberg-Krzeńcewski.

Gadomski (3) , Gajewski (12) , Garbowski (5) , Gawiński (2) , Gawroński (7) , Gągolewski, Gledzianowski (2) , Głosowski, Głoszkowski (2) , Gocławski (3) , Gocłowski (3) , Goczkowski (3) , Goczłowski, Godomski, Gogolewski (3) , Gogoliński (5) , Gołaszewski (6) , Gosłowski, Gostomski (7) , Gozdowski (3) , Gozłowski, Grądzki (10) , Grodzki (7) , Gromadziński, Groszkowski (2) , Gumiński (3) , Gumowski (6) .

Huberman.

Idzikowski (4) , Iwanowski (7) .

Jagnicki, Jancewicz (4) , Janicki (3) , Januszewski (4) , Januszkiewicz (4) , Januszowski (6) , Jarnowski (2) , Jarochowski (3) , Jaroszewski (5) , Jaruchowski, Jawroński.

Kaliszkowski (2) , Kamieniecki (5) , Kamieński (30) , Kański (4) , Karmanowski (2) , Kącki (8) , Kątski (8) , Kibalczyc, Kiełbowski (3) , Kilian (2) , Klassowski, Klimkowicz, Klimkowski (5) , Kłoski, Kłoskowski (2) , Kłosowicz (2) , Kłosowski, Kłossowicz (2) , Kłossowski, Kłostowski, Kłoszowski, Kobyliński (19) , Kobylnicki (5) , Kochański (5) , Komarowski (6) , Komorowski (20) , Konarski (16) , Kopczyński (6) , Kot (7) , Kozielski (6) , Koźmicki (3) , Kręciejewski, Krężelewski (2) , Krzczon, Krzęciejewski, Krzęciewski (2) , Kucharski (13) , Kuczek (2) , Kurosz (5) , Kurzelewski (2) , Kurzelowski, Kurzyna (4) , Kwiatkowski (12) .

Lepiesowicki, Lipowski (8) , Lubieniecki (3) , Lubieniek, Lubiniecki, Lubkiewicz (2) , Lubkowicz (2) , Lubliński (2) , Lubnicki (3) , Ludowicz (2) .

Łasiewicki, Ławecki (4) , Łaźniński (2) , Łąkoski, Łąkoszyński, Łopacieński (3) , Łopaciński (3) , Łubkowski (7) , Łubnicki (4) , Łuczko, Łuszczkiewicz (2) , Łuszczyk (2) .

Magnuszewski (5) , Maliński (6) , Małowieski (2) , Maniec, Marcinowski (4) , Martynowski (3) , Marynowski (3) , Mażul, Mąka, Metela, Michalski (7) , Michałski, Mieleski, Mieleszko (3) , Mielicki (2) , Mienicki (2) , Miennicki (2) , Mieński (2) , Mierosławski (4) , Miński (3) , Modlibok (3) , Modlibowski (2) , Modlibóg (3) , Modrzewski (9) , Moszoł, Moszołł, Możołł, Myśliński (3) .

Niegibalski, Niegibulski.

Ogorzeliński, Ogorzelski, Oryński (4) , Osowski (5) , Ossowski (15) , Otłuczony, Otłuszczony, Otmianowski, Owieczny, Owsianicki, Owsiany (4) .

Pachoł, Palczewski (3) , Parzenczewski (3) , Parzęczewski (2) , Parzęczowski (2) , Parzynczewski (2) , Pawłowski (29) , Pęgowski (4) , Pieczarski (2) , Piekarski (7) , Pilchowski (12) , Piszczatowski (3) , Pleszczyński, Pleszyński, Płoński (4) , Pniewski (9) , Podczaski (4) , Podlecki (4) , Pokrzywnicki (8) , Popławski (11) , Potrzas, Pruski (12) , Pruszek, Przyłuski (9) , Psurski, Pucek (2) , Puczek (2) .

Radkowski (2) , Rakowiecki (3) , Rekarski, Rogaski (3) , Rogawski, Rogilski, Rogiński (3) , Rogowski (15) , Rola, Rolicz (2) , Roliński (2) , Rolski (2) , Roskowski (5) , Rostek (4) , Rostowski (5) , Roszko (2) , Roszkowski (13) , Rouba (2) , Roubo (3) , Rożański (6) , Rożecki (3) , Rożniecki (3) , Rożycki (6) , Różycki (7) , Rudzki (9) , Rusieński (3) , Rusiłowicz (4) , Rusiński (4) , Ruskowski (4) , Rużycki (3) , Rzeczycki (7) , Rzeszewski (2) , Rzeżewski.

Sadkowski (5) , Sadowski (9) , Sandek, Satkowski (3) , Scicieński, Sczyciński (3) , Siroszewski, Skabiszewski, Skarboszewski, Skibicki, Skibieński, Skibniewski (3) , Skolnicki (2) , Skorwid, Skotnicki (11) , Skrawszewski, Skrzetuski (7) , Skrzetuszewski (2) , Słodzej (2) , Słodziej (2) , Słubicki (3) , Sobański (7) , Soćko (2) , Sokołowski (22) , Sosiński (2) , Stanisławski (11) , Starzyński (14) , Sternberg (2) , Stęsicki, Stęszyc, Stężycki, Stojałowski (2) , Stroiłowski (2) , Stylągowski, Stypułek, Stypułko, Stypułkowski (3) , Suchodolski (12) , Sujkowski (3) , Sulborski (2) , Szadkowski (3) , Szatkowski (3) , Szczyciński (4) , Szewski, Szpaczyński (2) , Szwajkowski (2) , Szyciński.

Ścicieński, Ścisieński, Ślubicki (2) , Świeżewski (3) , Święcicki (9) , Świętosławski.

Tarnawski (8) , Tarnowski (11) , Tarwojń, Topczewski (4) , Topiczewski (6) , Tortwojsz, Trocieski, Truskawiecki, Tuczański, Tuczyński (2) .

Ungern.

Wargawski, Wargowski (2) , Wawrzecki (4) , Wengierski (2) , Węgierski (11) , Wierpsza, Wiotecki, Wioteski, Wirpsza (3) , Witowski (12) , Wituński (3) , Wnorowski (3) , Wolski (40) , Wrzescz (4) , Wrzeszcz (4) , Wysocki (26) , Wyszczelski, Wyszczulski, Wyścielski.

Zaleski (37) , Zalewski (7) , Załuskowski, Załuszkowski, Zbijewski, Zbrożek (5) , Zgleczewski (2) , Zgliczewski.

Żernowicz, Żygor, Żygora, Żyhor

Found: 372. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.