Bagłaj, Bahłaj (2) , Balicki (7) , Baniewicz (8) , Barwaldski, Bliziński (2) , Bochnar, Bogdziewicz (3) , Bogumił, Bogumiłowski (2) , Bohdziewicz (6) , Botwinko, Brzeszko, Brzeszkowski, Butrymowicz (4) , Butwiłowski, Bystronowski, Bystrzanowski (2) , Bystrzonowski (2) .

Cebulka (3) , Chebda (3) , Chełmski (3) , Chorzemicz, Chorzeński, Cybulka (4) , Czajęcki (3) , Czartorejski, Czartoryski (3) , Czebulka.

Donatkowski (2) .

Gliwicz (3) , Goremiecki, Goryniecki (2) , Gorzycki (12) , Gorzyczański, Gradecki (2) , Grodecki (14) , Gromnicki (5) .

Hebda (2) , Hinek (4) , Hynek (5) .

Kasprzycki (2) , Kąkolewski (3) , Kempski (9) , Kępski (10) , Kladorubi, Kliczkowski (3) , Knot (3) , Knoth (2) , Konkolewski, Kwaśniewski (4) , Kwaśniowski, Kwaśnoborski.

Lednicki (2) .

Machnicki (4) , Maj (2) , Majewski (13) , Masecki, May, Mezwecki, Miedzwiecki (7) , Miedzwiedzki (7) , Miedźwiecki (7) , Miedźwiedzki (7) , Miezwiecki, Mieźwiecki, Młodziejewski (5) , Młodziejowski (5) , Modlnicki (2) , Myszkowski (4) .

Nahojewski (2) , Nahojowski (2) , Nałęcz-Majewski, Namowicz, Nanayko, Naswojewski, Nawlicki (2) , Nawojewski, Nawojowski, Nenajko, Nosal (2) , Nosala (2) , Nowiński (2) .

Opęchowski (2) .

Pietruski, Piotruski, Poborowski, Polanowski (4) , Połujański.

Regi (2) , Regis (2) .

Siciński (6) , Siemieszowski, Siemiuszewski, Siemuszewski, Siemuszoski, Staniewski (2) , Staszewski (3) , Strachota (3) , Sulimierski (2) , Sulimirski (2) , Synowiec, Szafraniec, Szafrankiewicz, Szafrański (3) , Szarbski (3) .

Tiachowski, Trojanowski (8) , Turebski (2) , Turecki (2) .

Węnatowski, Wielogłowski, Wielopolski (3) , Włostowski (6) , Wnętowski, Wołczek (6) , Worms, Wronicki (3) , Wroniecki (2) , Wroniński.

Zaprzaniec, Zawadzki (24) , Zbicki, Zibulka, Ziemiecki (3) , Ziemięcki (3) .

Żarski (9)

Found: 127. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.