Błeszyński (6) , Bogusławski (19) , Bratkowski (12) .

Chajewski (2) , Chajęcki (2) , Cholawski, Chromecki (3) , Czacki (4) , Czaczkowski (3) , Czajewski.

Danewicz, Dewknetowicz, Dewknotowicz, Dobrowolski (25) , Dowknotowicz, Dziwosz.

Gawroński (7) , Golski (2) , Górka (6) , Grabianowski (2) , Grabonowski, Grzebski (3) , Grzembski (5) , Grzębski (6) , Grzybieński, Grzymaczewski.

Horodecki (8) .

Ikierat.

Jentkiewicz (2) , Jeżewski (8) , Jutrkowski, Jutrowski (3) .

Kaczkowski (6) , Kakanowski, Kakawski, Kamieński (30) , Kamiński (26) , Kania (4) , Kaniewski (3) , Komorowski (20) , Krzczonanowski, Krzczonowski (2) , Krzyżanowski (15) .

Malborski, Mączeński, Mączyński (5) , Michelsdorf, Mikuszewski, Monczuński (2) .

Piotrowski (23) , Podbrzeski, Podbrzoski, Polak (3) , Pomarzański (3) , Pomorzański (2) , Porkus, Pudłowski (3) .

Rakowski (15) , Robaczyński (2) , Roszkowski (13) , Rucki (9) .

Semisłowski, Stańczyk (4) , Stroliński, Strzycki, Strzyski.

Świnka.

Tomisławski (3) , Tomkiewicz (6) , Tomkowicz (7) .

Wepern, Wierzycki (2) .

Zajączek (4) , Zajączkowski (11) , Zieleński (7) , Zieliński (16) , Zwysłowski (2)

Found: 77. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.