Andronowicz (3) , Auzbikowicz (2) , Auzbukiewicz (2) , Aziubekowicz (2) .

Bałwanowicz (2) , Banowski (3) , Bańkowski (13) , Baranowicz (5) , Beynar (2) , Biczewski, Bohuszewicz (5) , Bortkiewicz (12) , Bułhak (3) , Bułharyn (2) , Burdzicki, Burdziński, Butkiewicz (7) .

Chabowski (3) , Chalecki (6) , Chominicz, Chorzewski (4) , Chybicki (2) , Ciżewski (3) , Ciżowski (3) , Czechowicz (8) , Czyżewski (10) .

Dawidowicz (7) , Draniewicz, Dziewiecki (5) , Dziewlewski (2) , Dziewoczka, Dziewoczko, Dziwiński (2) .

Gasztowt (2) , Gawroński (7) , Gogitowt, Golgin (2) , Gosztowt, Gożtowt, Grocholski (8) , Gucewicz, Gumkowski (5) .

Halecki (4) , Harasimowicz-Broniuszyc (2) , Horszewski, Horszowski, Hryhorewicz (2) .

Iłgowski (2) , Imszennik (2) , Imszeński, Iwanowicz (6) , Iwanowski (7) .

Jacynicz (2) , Jałyński, Janowski (22) , Jeleniewski (3) , Jeleniowski, Jodławski, Jursza (4) .

Karnicki (6) , Karoński, Kaznowski (3) , Kęsicki (4) , Kiiński, Kijankowski, Kijanowski (3) , Kijańkowski, Kijański (3) , Kijeński (4) , Kiltynowicz, Kiński, Kirkiłło (3) , Kondracki (7) , Kondradzki (7) , Kondrat (2) , Kondratowicz, Kondratowski, Konratowicz, Konratowski, Kornatowski (2) , Korzekwicki, Korzenicki (3) , Kosiałkowski, Kościałkowski (3) , Kozłowicz (5) , Kruczek (2) , Krzepicki (2) , Kupść (4) , Kurdwanowski (4) , Kuszelewski (7) .

Łapicki.

Maj (2) , Makar (2) , Makara (2) , Masło (2) , Mentrym, Minelg, Minelgowicz, Mingel, Mingiel, Mingielewicz (2) , Mingin, Minigajło (3) , Modzelewski (7) , Montrym (4) , Montrymowicz.

Niewiardomski (2) .

Ososko.

Pieślak (7) , Płaszowski, Przybora (2) , Przymulski (2) , Puchaczewski, Puchłowski (2) , Puciata (4) , Puciatczyc (2) , Puciato (2) , Puciatyc (3) , Puciatycz (3) , Pugaczewski, Pulia, Putiata (4) , Putiatycki, Putiatycz (4) , Putyatycki.

Rekść (3) , Rekuć (2) .

Sachniewicz, Sachnowicz, Sapalski, Sehem, Seheń (2) , Sicheń, Sieheń (2) , Sielanka, Sielanko, Siemaszko (4) , Siemaszkowicz (5) , Siemienowicz (7) , Siemionowicz (7) , Siwczyński, Smereczyński (3) , Sołłohub (3) , Sołohub (3) , Sołtan (3) , Sopiński, Soroczyński (3) , Stankunowicz, Starosielski (3) , Starowolski (4) , Stecki (2) , Stefanowicz (4) , Stefanowski (3) , Syrokomla, Szwyaszkowski.

Śnieszkowski (2) , Świaszkowski, Świeszkowski, Święszkowski, Świężkowski.

Traczewski (3) , Turowicki, Tyżewski.

Ussiłowicz, Uściłowicz.

Wahanowski (2) , Wasielkiewicz, Wasilewicz (2) , Wasilewski (8) , Wasilkiewicz, Wasztok, Węsierski (9) , Wieliczki (4) , Wieliczko (4) , Witkiewicz (6) , Witkowicz, Witoniski, Witort (3) , Witowski (12) , Wojczun, Wojtałowicz, Wojtołowicz, Wyrwicz (2) , Wytoniski.

Zagrocki (3) , Zagrodzki (3) , Zając (3) , Zaklika (2) , Zakliko (2) , Zubowicz (3) .

Żołądź (2) , Żołędź (2) , Żołłądź (2) , Życzyński (2)

Found: 194. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.