Amfor (2) , Amforowicz (2) , Anforowicz (2) .

Baraniecki (3) , Bendziński (2) , Będziński (2) , Bilman, Birżański, Błeszyński (6) , Błędowski (5) , Bolesławski (5) , Brzezieński (18) , Brzeziński (18) .

Chaszajdarowicz, Chaszajewicz, Chleb (3) , Chłopski, Chodzieński (2) , Chwalczewski, Chwaleczewski, Chwaliszewski (2) , Ciarnowski (3) , Ciążyński, Ciborowski (4) , Ciecicza, Cielica (2) , Cieszeyko, Ciszkiewicz (6) , Czarnowski (10) , Czaszawski, Czaszyński, Czaśnicki.

Dadziwiłłowicz, Dadziwiłowicz, Dawidowicz (7) , Dewicz, Dobek (3) , Dobiński (2) , Dobkiewicz (8) , Dogel (3) , Dogiel (3) , Doliński (9) , Dołuski, Dołuszycki, Dowgielt, Dowgiełt, Dowiakowski, Drombiński, Dumiński (2) , Dusiacki (2) , Dusiatski (2) , Dusiątski, Dyaczkowski, Dzieczkowski, Dziewałtowski (2) , Dzimitrowicz (2) .

Falczewski.

Gabszewicz (3) , Gaściewicz, Gaścilewicz, Gekowicz, Gintowicz, Gintowt (3) , Gintowt-Dziewałtowski (3) , Gnoiński (6) , Gorski (21) , Gorzkowski (7) , Goszkowski, Gościewicz (4) , Greczyna-Kierdej, Grobicki, Gruzdź (3) , Gryczyn, Grydzewicz.

Hasiewicz, Hawryłło, Hleb (2) , Horoch (2) , Hościewicz (3) , Hreczycha (2) , Hreczyna-Kierdej, Hryczyn, Hryczyna, Hrydzewicz, Hrydziewicz.

Irzykowicz (2) , Iskrzycki (5) , Iwankiewicz, Iwaszkiewicz (4) , Iwaszkowicz.

Jaksiński (2) , Jałdybusz, Janakowski, Jardanowski, Jaskold (3) , Jaskołd (3) , Jaszkiewicz (2) , Jaszkowicz (2) , Jawoysz (6) , Jonakowski, Jordan (2) , Jordanowski, Juchnowicz (3) , Jurhiewicz (2) , Juriewicz, Jurjewicz (9) .

Kalina (2) , Kalino (2) , Karaszewicz (2) , Karaś (2) , Kielkiewicz, Kiełkiewicz, Kierdej (3) , Kierklewski, Kirklewski (2) , Kiryk, Klepacki (6) , Klichnowski, Klichowski (2) , Klimczycki (4) , Kolecki, Koleński (3) , Kolęcki (3) , Koliński (3) , Kołakowski (5) , Kołek, Komajewski, Konkowski (2) , Kosmowski (4) , Kosowski (2) , Koszajewski, Kowienicki, Kowinicki, Kowiński, Kownacki (5) , Kownicki, Kowzan (3) , Krakowka, Krakowko, Kramkowski (2) , Krassuski (2) , Krąkowski, Kronkowski, Krzykawski, Kumajewski, Kumanowski (3) , Kumorowski, Kuryłowski (2) .

Leonowicz (5) , Lewkowski, Lewonowicz (4) , Lutowieński (2) .

Łąkorski, Łętowieński, Łoski (3) , Łuczycki (3) .

Małecki (3) , Mażejko (5) , Meer, Mejer (4) , Meyer (5) , Michniewski, Michniowski, Michnowski, Mickiewicz (8) , Miekicki, Mielakowski, Miełakowski, Miękicki, Miękiski, Mikołajewicz (6) , Milczycki, Milecki (3) , Milęcki (6) , Miłakowski, Mleczko (4) , Możejko (5) .

Narbut (8) , Narbutowicz (3) , Narbutt (8) , Naskreniecki, Niewier, Niewodziński.

Ocicki (2) , Oczycki, Odyniec (4) , Ordyniec (3) , Osiemborowski (2) , Osowicki (2) , Ossowicki (2) , Ostaniewicz (4) , Ostaszkiewicz (2) , Ostrejko (2) , Ostyk (2) , Ostykowicz (2) , Oszczowski (2) , Oszmieniec (2) , Ościk, Ościkowicz, Ościkowski, Ośmiałowski (2) , Ośniałowski (2) , Ośniatkowski, Otffinowski (2) , Otfinowski (2) , Oticz, Otwinowski (2) .

Pakoszewski (4) , Pakoszowski (4) , Pankiewicz (3) , Pankowicz (2) , Paszkiewicz (18) , Petrusiewicz (4) , Petruszewicz (5) , Piecek, Pieckiewicz, Piećkiewicz, Piećko, Piekiewicz, Pieńkowski (4) , Pietkiewicz (11) , Pietrusewicz (5) , Piętkiewicz (2) , Piwka (3) , Piwko (3) , Piwnicki (2) , Płowiański, Płowieński, Płowiński, Ponkiewicz, Pszonka (3) .

Radziwiłł (2) , Radziwiłłowicz (8) , Radziwiłowicz (8) , Rakiewicz (3) , Rodowicz (6) , Roguski (4) , Rokosz (4) , Romaszkiewicz (4) , Rozwadowski (5) , Rozwodowski, Rusanowski (2) , Rusianowski, Rusinowski (3) , Russagowski, Russanowski (2) , Rykaczewski (6) , Rzeczkowski (5) .

Sadkowski (5) , Sak-Pietkiewicz, Sawaniewicz, Serewicz, Sierewicz, Sierski (3) , Siesicki (6) , Sirewicz, Siwicki (3) , Skrycki, Skulski (5) , Sobocki (5) , Sokoł (4) , Sośnicki (3) , Stanczykiewicz, Stanilewicz (2) , Stanilewski (2) , Stanisławowicz (6) , Stańczyk (4) , Stańczykiewicz, Stecher, Stojewski (3) , Stojowski (2) , Strzałka (4) , Syrewicz (2) , Syruć (2) , Szalowski (5) , Szczastny.

Światorzęcki, Świątorzecki, Świerczowski (2) , Świerszowski, Świętochowski (6) , Świętorzecki, Świętoszecki, Świrszczewski, Świrszczowski.

Tchorak, Tokaczewski, Tokar, Tokara, Tokarski (6) , Tokarzewski, Trabsza (2) , Trąba, Tromba, Trumbowicz, Truszowski.

Wachill, Wagłów, Walawski, Wartecki, Warzycki (3) , Wieniarski, Wierszul, Wierszuł, Wierszułk, Wierzejski (2) , Wiesicki, Wiktorynowicz, Wilam (3) , Winarski (2) , Wincza (3) , Winiarski (4) , Wińcza, Włoczewski, Wnorowski (3) , Wojna (5) , Wojna-Jasieniecki (2) , Wojniesz, Wojniusz, Wojno (5) , Wojnowicz (3) , Wolda (2) , Wołk (9) , Woyna (3) , Woyno (5) , Wrzescz (4) , Wrzeszcz (4) , Wyczołkowski (5) , Wylam.

Zbrawski, Zwiachelski, Zwiacholski.

Żagiel, Żagielewicz, Żebrawski, Żórawski (7) , Żuk (8)

Found: 337. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.