Adamkiewicz (2) , Adamkowicz (2) , Ancewicz, Anglicki.

Błosz, Bohdziewicz (6) , Bohusz (7) , Borejsza (2) , Borodzic (5) , Borodzicz (5) , Boski (3) .

Dauksza (3) , Dąbrowski (46) , Dowgird (6) , Dowgirt (6) .

Girdzimont.

Hancowicz.

Juszkowicz (3) .

Kamieniecki (5) , Kierbedź (2) , Kierbiedź (2) , Klimkowski (5) , Kontowt (5) .

Łojbo, Łojboa, Łoyba.

Mangird, Matkiewicz (2) , Matyaszewicz, Mężyk (4) , Mieński (2) , Mondigird, Mondigirdowicz, Mondygiert, Mongiałło, Mongiało, Mongird (2) , Mongwid, Moniuszko (6) , Monkierski, Monkiewicz (2) , Montygerd, Montygerdowicz, Montygierd, Montygierdowicz.

Nadarzycki (3) , Nadarzyński (3) , Neuman (4) .

Okuszkowicz.

Pecner (2) , Permankowski.

Roska, Roski (2) , Roszkiewicz (3) , Ruszkiewicz.

Stankiewicz (6) , Stankowski (2) , Stańkowski.

Wachowicz (2) , Wadwicz, Wadzicz, Wadzisz, Wandałowicz, Wazgiełło, Węcławowicz (2) , Węcławski (3) , Węsławowicz, Węsławski (3) , Więcławski (4) , Wirułowicz, Wiskont, Wołczek (6) .

Zdanowicz (13)

Found: 73. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.