Bacewicz (5) , Berkowski (2) .

Ceyma, Chełkowski (2) , Chomentowski (13) , Chomętowski (13) , Chudzicki (2) , Chwałkowski (5) , Chyłkowski.

Daleszyński (3) , Dobiejewski, Dobiejowski (2) , Dobkiewicz (8) , Droszewski (2) , Drożewski (5) , Drożowski, Druff, Druw, Dzberkowski, Dziakiewicz, Dziakowicz, Dziekczyński, Dzieleczyński, Dzieleszyński, Dzieszulski.

Figler, Foglar, Fogler.

Gałęski (6) , Gawroński (7) , Głowczyński, Głuchowski (11) , Gniazdowsk (5) , Golanka, Golian (6) , Grabowiec, Grabowski (29) , Grabski (5) , Gurowski (4) .

Herman (13) , Hołub (3) .

Iwan.

Jabłkowski (2) .

Kaczanowski (5) , Karchowski (3) , Karmański (3) , Karmieński (2) , Karmiński (4) , Karszanowski, Kemblan, Kęblan, Kościński (2) , Kotowiecki (2) , Kucharski (13) .

Lechon, Lechoń, Libek, Libeko, Lucieński (2) , Luciński (2) , Ludsławski, Ludzisławski, Luteński (2) , Lutyński (3) .

Mieleński (3) , Mieliński (3) , Mieloński (2) , Mileński (2) , Miliński (3) , Mrawiński (6) , Mrowiński (6) , Myślecki (4) , Myślęcki (4) .

Naleski, Nalewski.

Owieczkowski.

Pasikon, Pelcz, Piasecki (10) , Płuchowski, Pogorzelski (9) , Pretficz (2) , Pretwicz (2) , Prytwicz.

Rumiejewski, Rumiejowski, Rumiewski, Runiewski, Rzegnowski (2) , Rzegocki, Rzeszotarski (2) .

Setlewski, Siekowski, Skoraczewski, Solecki (8) , Szetlewski, Szołowski (2) , Szomański (2) , Szucki.

Tłuchowski (4) , Trzecki (3) , Tumigrała.

Wielicki (6) , Włościejewski, Włościejowski, Wolanowski (2) , Wsołowski (3) , Wszołowski.

Zagłoba, Zagroba, Zberkowski, Zuillard

Found: 112. Number in brackets shows a number of Coats of Arms related to given Clan Name. Clicking in this number will display these Coats of Arms. This number is displayed only if there are more than one Coats of Arms related to given Clan Name.